Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Bản vẽ lắp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Luận
Ngày gửi: 02h:23' 10-11-2012
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
kiểm tra bài cũ

Câu hỏi: Em hãy nêu nội dung của bản vẽ chi tiết? Bản vẽ chi tiết được đọc theo trình tự như thế nào?

Đáp án:
* Nội dung của bản vẽ chi tiết: Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên
* Trình tự đọc bản vẽ chi tiết: 1. Khung tên; 2. Hình biểu diễn; 3. Kích thước; 4. Yêu cầu kỹ thuật; 5. Tổng hợp


Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
Nội dung bản vẽ lắp
(Bản vẽ lắp bộ vòng đai)
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
Bản vẽ lắp
Hình biểu diễn
Kích thước
Bảng kê
Khung tên
II/ đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ đọc bản vẽ lắp:
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu lông(2)
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu lông(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu cạnh có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu cạnh có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
Tiết 11- Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
6. Tổng hợp
- Trình tự tháo lắp
- Tháo:2-3-4-1
1
Tiết 11:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
6. Tổng hợp
- Trình tự tháo lắp
- Tháo:2-3-4-1
- Lắp:1-4-3-2
Tiết 11 - Bài 13:
Bản vẽ lắp
I/ Nội dung của bản vẽ lắp:
II/ Đọc bản vẽ lắp:
Đọc bản vẽ lắp để biết hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc
Nội dung cần hiểu
Bản vẽ Bộ vòng đai
1. Khung tên
- Tên gọi sản phẩm
- Bộ vòng đai
- Tỷ lệ
- 1:2
2. Bảng kê
- Tên gọi và số lượng chi tiết
Vòng đai(2),Đai ốc(2), Vòng đệm(2),Bu long(2)
3.Hình biển diễn
- Tên gọi hình chiếu, hình cắt
- Hình chiếu bằng
- Hình chiếu đứng có căt cục bộ
4. Kích thước
- Kích thước chung
- KT lắp giữa các chi tiết
- KT xđ kc giữa các chi tiết
- 140, 50, 78
- M10
- 50, 110
5.PT chi tiết
- Vị trí các chi tiết
- Tô màu cho các chi tiết
6. Tổng hợp
- Trình tự tháo lắp
- Công dụng của sản phẩm
- Tháo:2-3-4-1
- Lắp:1-4-3-2
- Ghép nối giữa chi tiết hình trụ với chi tiết khác
Câu 1: Bản vẽ lắp gồm những nội dung gì?
Bản vẽ lắp gồm các nội dung: Hình biểu diễn; Kích thước; Khung tên; Bảng kê.
Câu 2: Em hãy hoàn thành sơ đồ sau sao cho đúng với trình tự đọc bản vẽ lắp?
Khung
tên
Bảng kê
Hình
biểu diễn
Kích
thước
Phân tích
chi tiết
Củng cố
- Học bài và trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc trước nội dung và chuẩn bị dụng cụ, vất liệu đầy đủ cho bài 14: Bài tập thực hành: đọc bản vẽ lắp đơn giản
Hướng dẫn về nhà
CHúC CáC THầY CÔ MạNH KHỏE
Chúc các em học tốt.
 
Gửi ý kiến