Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản tự báo cáo đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Văn Lực (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:36' 13-11-2012
Dung lượng: 6.6 KB
Số lượt tải: 2007
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ XÃ TAM HÒA
CHI BỘ: TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI BÌNH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢNG TỰ BÁO CÁO
Về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ
với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú.
Họ và tên: Mai Văn Lực
Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Đảng bộ xã Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam
Nơi cư trú: Thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, Núi Thành, Quảng Nam
Tôi xin trình bày những ưu, khuyết điểm về việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ chính trị như sau:
1- Về giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú:
* Ưu điểm:
- Tích cực tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi bộ thôn Long Thạnh nơi cư trú triệu tập, tham gia đóng góp ý kiến với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.
- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, quan hệ với cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi cư trú hoà đồng.
- Định kỳ hàng năm báo cáo với Chi uỷ Chi bộ nơi công tác về việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình ở nơi cư trú.
- Trong sinh hoạt tại nơi cư trú luôn gắn với cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Nhiệt tình trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của thôn nơi cư trú.
* Khuyết điểm:
- Chưa đóng góp nhiều ý kiến nhằm xây dựng các phong trào chung của địa phương.
2- Về thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:
* Ưu điểm:
Bản thân và gia đình luôn gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú (đóng góp đầy đủ các khoản thuế, phí, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, thôn văn hoá); tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội nơi cư trú và các hương ước, quy ước của thôn văn hóa.
* Khuyết điểm: không
Tam Hòa, ngày 12 tháng 11 năm 2012
Người tự báo cáo
NHẬN XÉT CỦA CHI ỦY NƠI CƯ TRÚ:

1. Về giữ mối liên hệ với chi ủy chi bộ nơi cư trú:
Hoàn thành xuất sắc € Hoàn thành tốt € Hoàn thành chưa tốt €

2. Về thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú:
Hoàn thành xuất sắc € Hoàn thành tốt € Hoàn thành chưa tốt €

3. Ý kiến của chi ủy chi bộ nơi cư trú đối với trường hợp đảng viên “hoàn thành chưa tốt”: .................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................., ngày tháng 11 năm 2012
T/M CHI ỦY .......................................................................
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY CƠ SỞ NƠI CƯ TRÚ

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................., ngày tháng 11 năm 2012
T/M ĐẢNG ỦY
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓