Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Chương
Ngày gửi: 20h:58' 18-11-2012
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn Trung Cư-Binh Chánh-Bình Sơn-Quảng Ngãi
Địa chỉ:dorathekida@gmail.com.vn
Sdt:0987046034
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ LỚP 5B
14-11-2012
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu sự kiện tiêu biểu vào ngày 3/2/1930 và nội dung cơ bản của sự kiện đó?
Trả lời:
Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.Nội dung cơ bản của sự kiện là:Từ đây cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh đạo sẽ tiến lên giành nhiều thắng lợi vẻ vang.
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Kiểm tra bài cũ
Hãy nêu sự kiện tiêu biểu vào ngày 2/9/1945 và nội dung cơ bản của sự kiện đó?
Trả lời:
Ngày2/9/1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.Nội dung cơ bản của sự kiện là:Tuyên bố với toàn thể nhân dân và thế giới biết:Nước Việt Nam đã thực sự độc lập,tự do;nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả để bảo vệ quyền tự do,độc lập.
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám.
Thảo luận nhóm:(nhóm 4)
Đọc SGK đoạn “ Từ cuối năm 1945…ở trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc”và trả lời câu hỏi: Vì sao nói : ngay sau Cách mạng tháng Tám ,nước ta ở trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc”
Trả lời:
Cách mạng mới thành công nhưng đất nước gặp muôn vàn khó khăn,tưởng như không vượt qua nổi.
Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết ,nông nghiệp đình đốn,hơn 90% đồng bào mù chữ, giặc ngoại xâm và nội phản đe dọa nền độc lập.
Hoạt động 1
Quân Tưởng Giới Thạch vào Hải Phòng năm 1945
Nạn đói năm 1945
Nạn đói năm 1945
Thảo luận(nhóm đôi)
- Nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì điều gì có thể xảy ra đối với nước ta?
Trả lời
-Nếu không đẩy lùi được nạn đói ,nạn dốt thì ngày có càng nhiều đồng bào ta chết đói,nhân dân không đủ hiểu biết để tham gia cách mạng,xây dựng đất nước …Nguy hiểm hơn,nếu không đẩy lùi được nạn đói và nạn dốt thì không đủ sức chống lại giặc ngoại xâm,nước ta có thể trở lại mất nước.
Tìm hiểu trả lời câu hỏi:
-Vì sao Bác Hồ gọi nạn đói , nạn dốt là “giặc”?
Trả lời
-Vì chúng cũng nguy hiểm như giặc ngoại xâm vậy,chúng có thể làm cho dân tộc ta bị suy yếu,mất nước.
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
1. Những khó khăn, nguy hiểm nước ta lúc đó.
Các nước đế quốc và các thế lực phản động chống phá cách mạng.
Lũ lụt, hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn. Nạn đói năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết.
Hơn 90% đồng bào không biết chữ.
Giặc ngoại xâm
Giặc đói
Giặc dốt
Tình thế
“ nghìn
cân
treo
sợi
tóc”
1.Hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012

Đẩy lùi giặc đói ,giặc dốt,giặc ngoại xâm.
Hoạt động 2
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Nhân dân Nam Bộ trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (9 (9 - 1945)
Đẩy lùi giặc đói ,giặc dốt,giặc ngoại xâm
Quan sát hình minh họa 2,3 trang 25,26 SGK và cho biết hình chụp cảnh gì?Đọc nội dung trong SGK và cho biết những việc làm của nhân dân để đẩy lùi giặc đói ,giặc dốt và giặc ngoại xâm.
Hoạt động 2
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Hình 2.Nhân dân góp gạo chống “giặc đói”(10-1945)
Bác Hồ trong những ngày diệt “giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm”(Đọc câu chuyện về Bác trong đoạn :“ Bác Hoàng Văn Tí…thì làm gương cho ai được”)
-Quan sát hình ảnh và tìm hiểu những câu chuyện trong SGK ,em có cảm nghĩ gì về những việc làm của Bác ?
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Bác Hồ đến thăm lớp Bình dân học vụ
Bác có một tình cảm thiêng sâu sắc dành cho nhân dân ta,đất nước ta .Hình ảnh Bác đến thăm một lớp bình dân học vụ,Bác nhịn ăn để góp gạo cứu đói cho dân khiến toàn dân cảm động,một lòng theo Đảng ,theo Bác làm cách mạng.
-Để đẩy lùi giặc ngoại xâm,Đảng ta đã có những chủ trương gì?
Trả lời
Bằng các biện pháp ngoại giao khôn khéo,ta đã đẩy lùi được quân Tưởng về nước,nhân nhượng với quân Pháp, tranh thủ thời gian hòa hoãn, tăng cường lực lượng chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
*Đọc thầm trong SGK tìm hiểu trả lời câu hỏi:
Chống giặc đói
Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm” để dành gạo cho dân nghèo. Chia ruộng cho nông dân, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp.
Chống giặc dốt
Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ. Xây thêm trường học, trẻ em nghèo được cắp sách tới trường.
Chống giặc ngoại xâm
Ngoại giao khôn khéo để đẩy lùi quân Tưởng về nước. Hòa hoãn nhân nhượng với Pháp để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
Để đẩy lùi giặc đói Đảng và nhân dân ta đã làm gì?
Để chống lại giặc dốt Đảng và nhân ta đã làm gì?
Để chống lại giặc ngoại xâm Đảng ta đã làm gì?
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Ý nghĩa của việc đẩy lùi “giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm”
-Tự tìm hiểu trả lời câu hỏi:
Ý nghĩa của việc nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã chống lại giặc đói,giặc dốt, giặc ngoại xâm?
Trả lời
Trong một thời gian ngắn ,nhân dân ta đã làm được những việc phi thường là nhờ tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng và cho thấy sức mạnh to lớn của nhân dân ta.Nhân dân tin tưởng vào chính phủ,vào Bác Hồ để làm cách mạng.
Hoạt động 3
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”,chính quyền cách mạng non trẻ đã làm gì?
Bài học: Trong tình thế “ nghìn cân treo sợi tóc”,chính quyền cách mạng non trẻ đã vượt qua hiểm nghèo,từng bước đẩy lùi “giặc đói,giặc dốt,giặc ngoại xâm”.
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo
Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Sau cách mạng tháng Tám,nước ta gặp phải những khó khăn ,nguy hiểm gì ?
Giặc đói
Giặc dốt
Giặc ngoại xâm
Sau cách mạng tháng Tám ,nước ta gặp phải những khó khăn nguy hiểm.
Đảng ta đã làm gì để đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt ,giặc ngoại xâm” ?
Lập “hũ gạo cứu đói”, “ngày đồng tâm” để dành gạo cho dân nghèo. Chia ruộng cho nông dân, đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất nông nghiệp

Mở lớp bình dân học vụ ở khắp nơi để xóa nạn mù chữ. Xây thêm trường học, trẻ em nghèo được cắp sách tới trường.

Ngoại giao khôn khéo để đẩy lùi quân Tưởng về nước. Hòa hoãn nhân nhượng với Pháp để có thời gian chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

Thứ 4 ngày 14 tháng 11 năm 2012
Lịch sử
Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Đất nước đã vượt qua tình thế hiểm nghèo
TIẾT HỌC KẾT THÚC
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ SỨC KHỎE!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓