Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Quyên (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:43' 22-11-2012
Dung lượng: 75.8 KB
Số lượt tải: 666
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thuần)
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu tính chất về 2 tam giác bằng nhau trường hợp c.g.c ?
- Trong trường hợp bằng nhau c.g.c của 2 tam giác ta cần chú ý điều gì?
- Hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ bằng nhau ta suy ra các yếu tố nào bằng nhau?


/
/
(
(
))
))
(c.g.c)
Trường hợp bằng nhau: c.g.c
Chú ý: Cặp góc bằng nhau phải xen giữa 2 cặp cạnh bằng nhau.

H. 1
Bài tập
Tìm điều kiện để 2 tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c.
Kiểm tra bài cũ
H. 2
Bài 28 (SGK-120)
Hình 89
600
Trong hình 89 có các tam giác nào bằng nhau?
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 26 (SGK-118;119): Xeùt baøi toaùn: Cho tam giaùc ABC, M laø trung ñieåm cuûa BC. Treân tia ñoái của tia MA laáy ñieåm E sao cho ME = MA. Chöùng minh AB // CE.
Hãy sắp xếp lại năm câu sau một cách hợp lí để giải bài toán trên.
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 26 (SGK-118;119):
Chứng minh
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Bài tập 29 (SGK-120)
Cho góc xAy. Lấy điểm B trên tia Ax, điểm D trên tia Ay sao cho AB = AD. Trên tia Bx lấy điểm E, trên tia Dy lấy điểm C sao cho BE bằng DC. Chứng minh rằng :
Cho I là trung điểm của đoạn AB. Qua I kẻ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên d lấy K ( K không trùng với I). Chứng minh rằng: KI là phân giác của góc AKB.
Bài tập 40(SBT-102)
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Tiết 26 LUYỆN TẬP
1. . Nhận biết 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c
Ôn lại bài học: Tính chất, hệ quả.
 Xem lại các dạng bài đã chữa
Làm bài tập 30, 31, 32 (SGK-119;120)
37;38 (SBT-102)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Thứ 5 . 3/12/2009 Tiết 26 LUYỆN TẬP
Bài tập 29 (SGK-120)
Chứng minh.
1. Tìm điều kiện để 2 tam giác bằng
nhau theo trường hợp c.g.c
2. Chứng minh hai tam giác bằng nhau
theo trường hợp c.g.c
Xét
AC = AE (cm trên)
AB = AD (gt)
 chung
Vậy :
AD + DC = AB + BE
Ta có:
AB = AD (gt)
BE = DC (gt)
AC = AE
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn lại bài học: Tính chất, hệ quả.
 Xem lại các dạng bài đã chữa
Làm bài tập 27;28; 30 (SGK-119;120)
37;38;39;40 (SBT-102)
Bye bye!
Hẹn gặp lại
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓