Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Anh
Ngày gửi: 22h:50' 24-11-2012
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 624
Số lượt thích: 0 người
Sinh viên trình bày:
Nguyễn Thị Kim Anh
Trường:
Cao đẳng Sư Phạm Nha Trang
Lớp:
Tiểu Học 2B
Tập thể lớp 4B
kính chào
Quý thầy cô giáo
về dự giờ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/. Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?
Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc tiến vào Thăng Long, tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.
Câu 1
2/ Nờu kờ?t qua? va` y? nghi~a cu?a viờ?c nghi~a quõn Tõy Son tiờ?n ra Thang Long ?
Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, tiêu diệt được chính quyền họ Trịnh. Mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước.
Câu 2

Gò Đống Đa
(Hà Nội)
Em hãy cho
biết tên của
di tích
lịch sử này?
Thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012
Môn: Lịch Sử
Bài 25: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (1789)

Nguyên nhân Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh.
Kế hoạch của Quang Trung trong trận đại phá quân Thanh xâm lược.
III. Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh.
IV. Kết quả và ý nghĩa của trận đánh.
Ghi nhớ:
1- Vì sao quân Thanh sang xâm lược nước ta?
Khi nghe tin quân Thanh xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung, kéo quân ra Bắc đánh quân Thanh.
2- Khi nghe tin quân Thanh sang xâm lược nước ta, Nguyễn Huệ đã làm gì?
Cuối năm 1788, mượn cớ giúp nhà Lê, nên quân Thanh kéo quân sang xâm lược nước ta.
I. Nguyên nhân Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc đánh quân Thanh.
3 – Việc Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế có ý nghĩa gì?
Việc Nguyễn Huệ lên ngôi là cần thiết vì trước hoàn cảnh đất nước lâm nguy cần có người đứng đầu lãnh đạo nhân dân, tạo thêm niềm tin cho nhân dân.
II. Kế hoạch của Quang Trung trong trận đại phá quân Thanh xâm lược.

Thảo luận nhóm đôi:
1/. Quang Trung đến Tam Điệp khi nào? Ở đây ông đã làm gì?
2/. Vì sao Quang Trung lại ra lệnh cho quân sĩ ăn Tết trước?
 Để làm tăng khí thế đánh giặc của quân sĩ. Đồng thời đánh lạc hướng quân địch.
3/ Quan sát lược đồ và lên bảng chỉ trên lược đồ : Ai là người chỉ huy mỗi đạo quân?
Tam Điệp

Đường
tiến
của
5 đạo
quân
Hình 1
? Khi chủ tướng nhà Thanh là
Tôn Sĩ Nghị biết được tin đó
thì tỏ ra thái độ gì?
 Khi chủ tướng nhà Thanh là Tôn Sĩ Nghị biết được tin đó thì tỏ ý khinh thường.
III. Diễn biến trận Quang Trung đại phá quân Thanh.
Làm việc nhóm theo yêu cầu sau:
Dựa vào lược đồ Hình 1:
Nhóm 1 + Nhóm 2: Kể lại trận đánh Hà Hồi?
Nhóm 3 + Nhóm 4: Kể lại trận đánh Ngọc Hồi?
Nhóm 5 + Nhóm 6: Kể lại trận đánh Đống Đa?

Lưu ý: Khi kể kết hợp với việc chỉ trên bản đồ.
Phiếu học tập:
- Thời gian:
- Cách đánh:
- Kết quả:
1- Trận Hà Hồi
Thời gian: Đêm mồng 3 Tết năm Kỉ Dậu (1789).
Cách đánh: Quân ta vây kín đồn Hà Hồi, Quang Trung bắc loa gọi. Tướng sĩ dạ rầm trời.
Kết quả: Quân Thanh trong đồn hoảng sợ xin hàng.
1- Trận Ngọc Hồi
Thời gian: Đêm mồng 5 Tết
Cách đánh: Quân ta ghép các mảnh ván thành tấm lá chắn, lấy rơm dấp nước quấn ngoài, rồi cứ 20 người một tấm tiến lên. Vua Quang Trung cưỡi voi chỉ huy. Tới sát cửa đồn, quân ta bỏ lá chắn xông vào như vũ bão.
Kết quả: Quân giặc chết nhiều vô kể. Đồn Ngọc Hồi bị mất, tàn quân Thanh bỏ chạy về phía Thăng Long, bị quân ta phục kích tiêu diệt.
1- Trận Đống Đa
Thời gian: Mờ sáng mồng 5 Tết
Cách đánh: Quân ta đánh mạnh vào đồn Đống Đa(Hà Nội).
Kết quả: Tướng giặc là Sầm Nghi Đống phải thắt cổ tự tử. Xác giặc chất thành gò đống. Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo, hoảng sợ cùng đám tàn quân vượt qua sông Hồng chạy về phương Bắc.
Quân ta chiếm đồn
LƯỢC ĐỒ QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Ngọc Hồi
Mờ sáng
mồng 5 Tết

Đống Đa
IV. Kết quả và ý nghĩa của trận đánh:
Thảo luận nhóm đôi, trả lời các câu sau:
1/ Kết quả của trận đánh như thế nào?
 Quân ta toàn thắng, quân Thanh rút chạy về nước.
2/ Vì sao quân ta giành được thắng lợi?
 Vì sự đoàn kết của nhân dân và tài nghệ quân sự của vua Quang Trung.
3/ Sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?
 Quang Trung đại phá quân Thanh là một trang sử oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta trong việc chống ngoại xâm.
4/ Với chiến công hiển hách như vậy, nhân dân ta đã làm gì để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh?
 Tổ chức giỗ trận hằng năm vào ngày mồng 5 Tết ở Gò Đống Đa (Hà Nội).
Quyết tâm đánh giặc và tài nghệ quân sự của vua Quang Trung trong việc đại phá quân Thanh như thế nào?
Hành quân bộ thần tốc từ Nam ra Bắc.
Tiến quân trong dịp Tết để lợi dụng sự mất cảnh giác của kẻ thù.
Chia thành nhiều hướng tiến quân.
Tấn công giặc ở nhiều thời điểm khác nhau.
Dùng ván quấn rơm dấp nước làm lá chắn để ngăn lửa đạn của kẻ thù, tiến công vào đồn giặc làm quân giặc bất ngờ, hoảng loạn.

Thứ bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2012
Môn: Lịch Sử
Bài 25: QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH (1789)
Ghi nhớ:
Quân Thanh xâm lược nước ta. Chúng chiếm Thăng Long.
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân Thanh. Ở Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa, ta thắng lớn. Quân Thanh ở Thăng Long hoảng loạn, bỏ chạy về nước.
TRÒ CHƠI : Ô CHỮ BÍ MẬT
1
2
3
4
5
6
Câu 1: Khi tiến vào Thăng Long Quang Trung chia thành mấy đạo quân?
Câu 3: Chủ tướng nhà Thanh là ai ?
Câu 4: Đây là nơi quân ta phá tan được cánh cửa sắt che chở cho Tôn Sĩ Nghị?
Câu 5: Đây là nơi nghĩa quân Tây Sơn phòng ngự ?
Câu 6: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế lấy niên hiệu là gì ?
Câu 2: Đây là nơi quân ta phá được cánh cửa bảo vệ phía Nam của Thăng Long ?
Đ A O Q U Â N
H A H Ô I
T Ô N S I N G H I
N G O C H Ô I
T A M Đ I Ê P
Q U A N G T R U N G
5
Bắt đầu

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00
Chúc mừng chiến thắng
Dặn dò:
- Các em về nhà học thuộc phần ghi nhớ.
- Đọc trước bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Kính chúc Qúy thầy cô giáo và các em học sinh khỏe mạnh!
 
Gửi ý kiến