Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dương Vũ Thái
Người gửi: Dương Vũ Thái
Ngày gửi: 10h:39' 27-11-2012
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 428
Số lượt thích: 0 người
Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 29:
Chương 1
CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN
(Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
BÀI 29: CÁCH MẠNG TƯ SẢN HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
1. CÁCH MẠNG HÀ LAN
Hà Lan
Bỉ
a/ Tình hình Nê-Đéc-Lan trước cách mạng
Dựa vào đây em có nhân xét gì về nền kinh tế Nê-Đéc-Lan trước cách mạng?
Cách mạng Hà Lan
a. Tình hình Nê-đec-lan trước cách mạng
- Từ thế kỷ XVI kinh tế TBCN phát triển, tư sản dân tộc có thế lực về kinh tế, Tân giáo ( Đạo Can Vanh) phát triển nhưng bị phong kiến TBN thống trị ngăn cản sự phát triển này.
- Quan hệ sản xuất mới (TBCN) >< Ách thống trị của ngoại xâm.
 Đó là nguyên nhân sâu xa của cách mạng.
? Nhiệm vụ cách mạng cần giải quyết là gì?
Nhiệm vụ
Giải phóng dân tộc
Mở đường cho CNTB phát triển
Cách mạng Hà Lan
a. Tình hình Nê-đec-lan trước cách mạng
8.1566 đến 4- 1572: miền Bắc khởi nghĩa.
Và giành thắng lợi
- 7.1581: nước CH tư sản Hà Lan ra đời bao gồm các tỉnh liên hệp (MB).
- 1648: TBN công nhận nền độc lập Hà Lan.
Cách mạng Hà Lan
a. Tình hình Nê-đec-lan trước cách mạng
c. Ý nghĩa

Cuộc cách mạng Hà Lan
có ý nghĩa như thế nào ??
- Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.
- Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha, thành lập nước Cộng hoà Hà Lan
- Tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển ở Hà Lan.
b. Diễn biến
Ý nghĩa
- Báo hiệu thời đại của các cuộc CMTS
 Đây là cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức giải phóng dân tộc
Cách mạng Hà Lan
a. Tình hình Nê-đec-lan trước cách mạng
2. Cách mạng tư sản Anh
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
Hãy nêu đặc điểm tình hình nướcAnh
trước cách mạng?
- Sản xuất công trường thủ công chiếm ưu thế : Luyện Kim, Làm sứ, Len dạ … (Mầm mống kinh tế TBCN). Luân Đôn trở thành trung tâm Công nghiệp thương mại tài chính lớn nhất nước Anh.
- Thương nghịêp phát triển chủ yếu buôn bán Len dạ và buôn bán nô lệ.
2. Cách mạng tư sản Anh
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
- Trong Nông nghiệp: Phương thức sản xuất TBCN thâm nhập vào nông thôn  Phong trào “Rào đất cướp ruộng”.
Em hiểu như thế nào là Quý tộc Tư sản hóa hay quý tộc mới?
Em hiểu như thế nào là phong trào Rào đất cướp ruộng? Và hệ quả của phong trào này đối với nền kinh tế TBCN Anh là gì?
 Dẫn đến sự xuất hiện tầng lớp quý tộc Tư sản hoá hay còn gọi Quý tộc mới.
SƠ ĐỒ QUÁ TRÌNH VÔ SẢN HOÁ CỦA NÔNG DÂN ANH THẾ KỈ XVI - XVII
Ruộng đất công xã,
ruộng nông dân
cày cấy
Đồng cỏ
chăn nuôi cừu
Công nghiệp
Nông dân bị đuổi
ra khỏi ruộng đất
Bổ sung vào đội
quân của giai cấp
công nhân
Bổ sung vào đội
quân của giai cấp
công nhân
Nông dân
bị vô sản hoá
Quý tộc chuyển sang kinh doanh theo PTTBCN
Rào đất cướp ruộng
2. Cách mạng tư sản Anh
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
- Chế độ phong kiến kìm hãm ngăn cản giai cấp tư sản và quý tộc mới phát triển theo đường tư bản dẫn đến sự liên minh giữa Quý Tộc mới và giai cấp tư sản >< Chế độ phong kiến.
Nhiệm vụ đặt ra:
Lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế
xác lập quan hệ sản xuất TBCN.
Buôn bán
nô lệ
Buôn bán
len dạ
Sản xuất
công nghiệp
Rào đất >
trồng cỏ, nuôi
cừu
Giai cấp tư
sản giàu lên
Một bộ phận
lớn quý tộc =>
QTTSH
Nắm độc quyền về
thương mại
Duy trì nhiều đặc
quyền phong kiến
Đặt ra chế độ thuế
khoá nặng nề
GCTS, QTTSH >< CĐPK
NHÀ
NƯỚC
PHONG
KIẾN
ANH
SƠ ĐỒ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CÁCH MẠNG ANH
1. CÁCH MẠNG HÀ LAN
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
b. Diễn biến
Nguyn nhn tr?c ti?p:
- Vấn đề tài chính: đó là việc tăng thuế mới của nhà Vua đã vấp phải sự chống đối của Quốc Hội.
1. CÁCH MẠNG HÀ LAN
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
b. Diễn biến
BÀI 29: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
- Cách mạng tư sản Anh được chia làm hai giai đoạn:
+ Giai đoạn 1: (1642 – 1648)
Tháng 8/1642 nội chiến bùng nổ, bước đầu thắng lợi nghiêng về nhà Vua. Nhưng từ khi O-li-vơ-Crôm-oen làm chỉ huy quân đội Quốc Hội,đã liên tiếp đánh bại quân đội nhà Vua, Sác-Lơ I bị bắt.
Cách mạng tư sản Anh chia làm mấy giai đoạn? Đặc điểm của từng giai đoạn?
1. CÁCH MẠNG HÀ LAN
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
2. CÁCH MẠNG TƯ SẢN ANH
b. Diễn biến
+ Giai đoạn 2: (1649 – 1688)
Ngày 30/1/1649 Vua Sác-Lơ I bị xử tử. Nước Anh chuyển sang nền cộng hoà  Cách mạng đạt tới đỉnh cao.
- Tuy nhiên chỉ có giai cấp tư sản và Quý Tộc Mới được hưởng quyền lợi vì vậy nhân dân tiếp tục đấu tranh.
 Để đối phó với cuộc đấu tranh của nhân dân, quý tộc mới và tư sản thoả hiệp với phong kiến đưa Win-hem-Oran-giơ lên ngôi thiết lập chế đo quân chủ lập hiến. Cách mạng tư sản Anh kết thúc.
Em hiểu thế nào là nền Quân Chủ Lập Hiến?
d. Tính chất
Cuộc cách mạng tư sản không triệt để
e. Hạn chế
Chưa xoá bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ phong kiến (Vẫn còn duy trì ngôi Vua).
Nông dân chưa có ruộng đất
b. Diễn biến
1. Cách mạng Hà Lan
2. Cách mạng tư sản Anh
a. Tình hình nước Anh trước cách mạng
Nêu ý nghĩa tính chất, hạn chế của cuộc cách mạng tư sản Anh ?
c. Ý nghĩa
Lật đổ chế độ phong kiến
Mở đường cho CNTB Anh phát triển
Mở ra thời kì quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ TBCN
Củng cố:
Vậy cách mạng tư sản là gì?
- Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm đánh đổ chế đổ chế độ phong kiến đã lỗi thời , mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản. Lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đến thắng lợi là nhân dân lao động.
Xác lập chế độ quân chủ lập hiến
Giành độc lập, xác lập chế độ Cộng hoà
Kết quả,
ý nghĩa
Nội chiến
Chiến tranh giành độc lập
Hình thức
Tư sản, quý tộc mới
Quý tộc tư sản hoá
Giai cấp lãnh đạo
Quần chúng nhân dân
Quần chúng nhân dân
Động lực
cách mạng
Lật đổ chế độ QCCC -> kinh tế TBCN phát triển.
Lật đổ ách TD TBN giành ĐLDT -> kinh tế TBCN phát triển
Mục tiêu,
nhiệm vụ
Cách mạng tư sản Anh
Cách mạng Hà Lan
Nội dung so sánh
Hãy Lập bảng so sánh hai cuộc cách mạng Tư sản Anh và Hà Lan theo các nội dung sau:
Dặn dò và bài tập:
- Về nhà học bài cũ và soạn trước bài 30: “Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ”
Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã quan tâm theo dõi
Việc xử tử Sắc-Lơ I nói lên điều gì?
 
Gửi ý kiến