Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Liên Chi
Ngày gửi: 09h:43' 01-12-2012
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 178
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
2 - 12 - 2010
LỚP GIÁP XÁC
LỚP HÌNH NHỆN
LỚP SÂU BỌ
Tiết 30
ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. Đặc điểm chung
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP
Hình 29.1
Đặc điểm cấu tạo phần phụ
Hình 29.5
Cấu tạo mắt kép
1.Thể thủy tinh;
2.Dây thần kinh thị giác
TIẾT 30: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP
4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài.
Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?
Nội dung
I. Đặc điểm chung
TIẾT 30 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG.
- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.
5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại.
2 . Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ và chế biến mồi.
1 . Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.
3 .Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng
vỏ mới thích hợp với cơ thể.
6. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác
Nội dung
I. Đặc điểm chung
- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài
II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
II. Sự đa dạng ở Chân khớp
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.
TIẾT 30: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của Chân khớp
HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG VÀ GHI THEO YÊU CẦU ĐỂ THẤY TÍNH ĐA DẠNG TRONG CẤU TẠO VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA CHÂN KHỚP2
2
3
2
1

5
4
3


2
Nội dung
I. Đặc điểm chung
- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài
II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
II. Sự đa dạng ở Chân khớp
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
2. Đa dạng về tập tính
2. Đa dạng về tập tính
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.
TIẾT 30, BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
Bảng 2. Đa dạng về tập tính
HÃY THẢO LUẬN VÀ HOÀN THÀNH BẢNG SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG
Tự vệ, tấn công
Dự trữ thức ăn
Dệt lưới bắt mồi
Cộng sinh để tồn tại
Sống thành xã hội
Chăn nuôi động vậtkhác
Đực cái nhận biết
nhau bằng tín hiệu
Chăm sóc thế hệ sau

I. Đặc điểm chung
- Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt.
- Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài
II. Sự đa dạng ở Chân khớp
1. Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống:
2. Đa dạng về tập tính
III. Vai trò thực tiễn
III. Vai trò thực tiễn
Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài Chân khớp và đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3
Nội dung
- Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể.
TIẾT 30, BÀI 29 : ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ
VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
1
2
3
Lớp giáp xác
Lớp hình nhện
Lớp sâu bọ
Điền tên một số loài Chân khớp và đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3
Bảng 3. Vai trò của ngành chân khớp
Tôm sú
Ghẹ
Sun
Thực phẩm
Thực phẩm
Cản trở giao thông
Con ve bò
Nhện nhà
Cái ghẻ
Kí sinh
Tiêu diệt sâu bọ gây hại
Kí sinh
Châu chấu
Ruồi
Ong
Gây hai mùa màng
Thực phẩm, thụ phấn cho cây
Truyền bệnh
Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. Đặc điểm chung
Có lớp vỏ Kitin có chức năng như bộ xương ngoài

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt

Sự tăng trưởng và phát triển gắn liền với lột xác , thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể
II. Sự đa dạng ở Chân khớp
Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống,
Đa dạng về tập tính.
III. Vai trò thực tiễn
Lợi ích: chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, …
Tác hại: hại cây trồng, hại đồ gỗ, lan truyền nhiều bệnh nguy hiểm, …

A. Phần phụ chân
khớp phân đốt.
Các đốt khớp
động với nhau
làm phần phụ linh
hoạt.
C.Vỏ kitin có
chứcnăng
như bộ
xương ngoài.
KHÔNG VÀO
KHÔNG VÀO
D. Cả 3 câu
đều đúng
VÀO RỒI
B. Sự phát triển và
tăngtrưởng gắn
liền với sự lột xác
, thay vỏ cũ bằng
vỏ mới thích hợp
với cơ thể.
KHÔNG VÀO
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
D
-Có số lượng loài lớn
-Chủ yếu sống kí sinh
- Tập tính lối sống
phong phúC
- Có số lượng loài lớn
- Sống chủ yếu ở cạn
- Tập tính lối sống
phong phú

.
KHÔNG VÀO
KHÔNG VÀO
A.
- Chiếm hơn 2/3 số
lượng loài động vật
đã biết
- Sống khắp nơi trên
hành tinh
- Tập tính lối sống
phong phú
VÀO RỒI

B
-Có số lượng
9 nghìn loài
- Sống ở nước ngọt
, nước mặn
và nước lợ
- Tập tính lối sống
phong phú

KHÔNG VÀO
Vì sao nói ngành Chân khớp rất đa dạng và phong phú ?
Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP
I. Đặc điểm chung
Có lớp vỏ Kitin có chức năng như bộ xương ngoài

- Phần phụ phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt

Sự tăng trưởng và phát triển gắn liền với lột xác , thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể
II. Sự đa dạng ở Chân khớp
Đa dạng về cấu tạo và môi trường sống
Đa dạng về tập tính.
III. Vai trò thực tiễn
Lợi ích: chữa bệnh, làm thực phẩm, thụ phấn cho cây trồng, …
Tác hại: hại cây trồng, hại đồ gỗ, lan truyền nhiều bệnh nguy hiểm, …
CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
Học bài, trả lời câu hỏi 1, 2, 3 trang 98 SKG.
Đọc trước bài “Cá chép”.
Mỗi nhóm chuẩn bị 01 con cá chép còn sống.
Kẻ bảng 1, 2 trang 103, 105 vào vở.
 
Gửi ý kiến