Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Hữu Ân
Ngày gửi: 16h:34' 05-12-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 310
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
Giáo viên: LÊ HỮU ÂN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
* Phát biểu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Hai tiếp tuyến song song với nhau,

- Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.
Hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm.
?1. Cho hình vẽ: trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy dự đoán trong hình có những yếu tố nào bằng nhau ?
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
Chứng minh:
- Ta có: OAB = OAC (cmt)
Suy ra: AB = AC.
Â1 = Â2.
Ô1 = Ô2.
 A cách đều hai tiếp điểm B và C.
Mà tia AO nằm giữa AB, AC  AO là tia phân giác của BÂC.
Mà tia OA nằm giữa OB, OC  OA là tia phân giác của BÔC.
Từ kết quả ?1 trên : Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì ta khẳng định được điều gì ?
Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm.
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
a) Định lí:
b) Chứng minh: (SGK/Tr 114)
Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến.
Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua tiếp điểm.
(SGK/ Tr 114)
Lưu ý: OA là đường phân giác của hai góc BÂC và BÔC
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
N
M
BT. Từ hình vẽ đã biết: Trên cung lớn BC lấy điểm D, qua D dựng tiếp tuyến cắt AB, AC kéo dài tại M, N. Hãy nêu các đoạn thẳng còn lại bằng nhau trong hình.
Đường tròn (O) có quan hệ gì với ba cạnh của AMN ? Phải chăng tam giác nào cũng xác định được đường tròn như thế hay không ?
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
a) Định lí:
b) Chứng minh: (SGK/Tr 114)
(SGK/ Tr 114)
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
2. Đường tròn nội tiếp tam giác:
?3. Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác; D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến các cạnh BC, AC, AB.
Chứng minh rằng ba điểm D, E, F cùng nằm trên một đường tròn tâm I.
E
F
D
I
Chứng minh:
+ Theo tính chất ba đường phân giác trong tam giác, ta có:
IE = ID = IF
+ Vậy: D, E, F cùng nằm trên đường tròn (I; ID).
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
a) Định lí:
b) Chứng minh: (SGK/Tr 114)
(SGK/ Tr 114)
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
2. Đường tròn nội tiếp tam giác:
E
F
D
I
?. Thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác ?
?. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là điểm nào trong tam giác ?
- Đường tròn (I) nội tiếp ABC. - ABC ngoại tiếp đường tròn (I).
- Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác.
(SGK)
BT. Trong các hình vẽ sau, hình nào có đường tròn nội tiếp tam giác ?
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
a) Định lí:
b) Chứng minh: (SGK/Tr 114)
(SGK/ Tr 114)
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
2. Đường tròn nội tiếp tam giác:
(SGK)
?4: Cho tam giác ABC, K là giao điểm của hai đường phân giác của hai góc ngoài tại B và C. Gọi D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ K đến các đường thẳng BC, AC, AB. Chứng minh rằng ba điểm D, E, F cùng nằm trên một đường tròn tâm K.
1. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau:
a) Định lí:
b) Chứng minh: (SGK/Tr 114)
(SGK/ Tr 114)
Tiết 29: §6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
2. Đường tròn nội tiếp tam giác:
(SGK)
3. Đường tròn bàng tiếp tam giác:
?. Đường tròn bàng tiếp tam giác là gì?
- Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác.
- Đường tròn (K) bàng tiếp trong góc A của ABC.
?. Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác là giao điểm của các đường nào ?
- Tâm của đường tròn bàng tiếp tam giác là giao điểm của hai đường phân giác ngoài của tam giác (hoặc là giao điểm của đường phân giác trong và đường phân giác ngoài).
?. Với một tam giác bất kì, có mấy đường tròn bàng tiếp ?
(SGK)
J
O
BT: Cho hình vẽ sau:
a) Hãy nêu quan hệ giữa đường tròn (O) với các tam giác ABC và MNC ?
b) Cho biết BC = 7cm, CD = 4cm. Tính BF.
Giải: a)
- (O) là đường tròn nội tiếp ABC (hay ABC ngoại tiếp đường tròn (O))
(O) là đường tròn bàng tiếp trong góc C của MNC.
b) Ta có: BC = BD + CD
Suy ra: BD = BC – CD
= 7 – 4 = 3(cm).
Theo tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau, ta có:
BD = BF = 3cm
Vậy: BF = 3cm.
c) Chứng minh rằng chu vi MNC bằng 2CD.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH TRONG THỰC TẾ
SƠ ĐỒ TƯ DUY CỦA TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
DẶN DÒ VỀ NHÀ:
Nắm vững các tính chất của tiếp tuyến đường tròn và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
Phân biệt định nghĩa, cách xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp tam giác.
Bài tập về nhà:
+ Bài 26, 27, 28, 29 (SGK - Trang 115-116)
+ Bài 48, 49, 50 (SBT- Trang 134-135)
KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH !
Giáo viên: LÊ HỮU ÂN
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
 
Gửi ý kiến