Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Anh Thiện
Ngày gửi: 19h:50' 08-12-2012
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỊNH THỊ LIỀN
MÔN TOÁN 5
GV THỰC HIỆN :PHAN ANH THIỆN
LUYỆN TẬP CHUNG
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
h

Kiểm tra bài cũ :
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
TOÁN
Bài 1
Một hình lập phương có cạnh 2m.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần.
Bài 2
Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5 dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao nhiêu đề- xi- mét vuông .( không tính mép dán)
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
TOÁN
Bài giải :
Diện tích xung quanh: 2 X 2 X 4 = ( 16 m2)
Diện tích toàn phần : 2 X 2 X 6 = ( 24 m2)
Đáp số : Sxp: 16m2 ; Stp: 24 m2
Bài giải :
Diện tích tấm bìa cần làm: 1,5 X 1,5 X 5 = 11, 25(dm2)
Đáp số : 11, 25 dm2
TOÁN
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
LUYỆN TẬP CHUNG
BÀI 1: Tính diện tích xung quanh và diên tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:
a/ Chiều dài 2,5m, chiều rộng 1,1m và chiều cao 0,5m.
b/ Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9dm.
Bài giải:
a/ Diện tích xung quanh: ( 2,5 + 1,1 ) X 2 X 0,5 = 3,6 ( m2)
Diện tích toàn phần : 3,6 + (2,5 X 1,1) X 2 = 9,1( m2)
Đáp số : Sxq: 3,6 m2 , Stp: 9,1 m2
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
b/Bài giải:
3m =30dm
Diện tích xung quanh: ( 30+15 ) X 2 X 9 = 810 ( dm2)
Diện tích toàn phần : 810 + ( 30 X 15) X 2 = 1710 ( dm2)
Đáp số : Sxq: 810 dm2 , Stp: 1710 dm2
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phàn của hình hộp chữ nhật .
b/ Chiều dài 3m, chiều rộng 15dm và chiều cao 9 dm
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:
cm
5
3
2
5
cm
1
3
cm
2
3
cm2
14m
70m2
94m2
1,6dm
0,64dm2
0,96dm2
Nhận xét : Hình lập phương là hình hộp chữ nhật có chiều
dài, chiều rộng và chiều cao bằng nhau.

86
75
cm2
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
Bài 3: Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn của nó gấp lên bao nhiêu lần ? Tại sao?
Giải: Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp lên 9 lần.
Giải thích:
Diện tích một mặt của hình lập phương( lúc chưa tăng ) là :
4 X 4 = 16( cm2 )
Diện tích một mặt của hình lập phương ( lúc tăng 3 lần ) là:
( 4 X 3 ) X ( 4 X 3 ) = ( 4 X 4 ) X ( 3 X 3 ) =16 X 9 ( cm 2)
Vậy khi cạnh hình lập phương gấp lên 3 lần thì diện tích một mặt của hình lập phương đó gấp lên 9 lần, do đó diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương gấp lên 9 lần .
Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh
Chào tạm biệt
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
Thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
T
HS nêu: Mặt trời, cây xanh, hồ nước, bò, đất
GV hỏi: Với các yếu tố đó, quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra môi trường những gì ?
Trước khi trả lời ý này, các em cần nhớ rõ các bài học trước 1
HS nêu: Lấy vào từ môi trường như chất khoáng, nước, khí ô-xi, khí các-bô-nic và thải ra hơi nước, khí các-bô-nic, chất khoáng khác.
GV nêu: Sự sống của cây xanh nhờ vào ánh sáng, nước, chất khoáng trong đất

GV chuyển ý: Để hiểu rõ quá trình trao đổi chất của thực vật như thế nào, cô sẽ lần lượt đi vào từng phần
GV ghi bảng : 1, Sự trao đổi khí trong hô hấp của thực vât
GV cho HS thảo luận nhóm đôi
Quá trình trao đổi khí trong hô hấp, thực vật lấy vào và thải ra những gì ?
HS trả lời
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2009
Khoa học:

II. Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường
Sự trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật diễn ra như thế nào ?
Quá trình trao đổi khí trong hô hấp ở thực vật diễn
ra như sau:
Thực vật hấp thụ khí ô-xi và thải ra khí các-bô-níc.
TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT
KHÍ Ô-XI
THỰC VẬT
KHÍ
CÁC-BÔ-NÍC
HẤP THỤ
THẢI RA
SƠ ĐỒ SỰ TRAO ĐỔI KHÍ TRONG HÔ HẤP Ở THỰC VẬT
Ngoài việc trao đổi khí, thực vật còn nhiệm vụ trao đổi thức ăn để cây luôn xanh tốt
Các em đi vào phần 2:
2, Sự trao đổi thức ăn của thực vật
GV nêu: Trong môi trường có rất nhiều chất , thực vật cần trao đổi những gì, phần này cô cho các em thảo luận nhóm 4
KHÍ CÁC-BÔ-NÍC
NƯỚC
HƠI NƯỚC
KHÍ Ô-XI
CÁC
CHẤT KHOÁNG
CÁC CHẤT
KHOÁNG KHÁC
HẤP THỤ
THỰC VẬT
THẢI RA
ÁNH SÁNG
MẶT TRỜI
sơ đồ sự trao đổi thức ăn ở thực vật
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2009
Khoa học:

Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như thế nào ?
Sự trao đổi thức ăn ở thực vật diễn ra như sau:
Dưới tác động của ánh sáng Mặt Trời, thực vật hấp
thụ khí các-bô-níc, hơi nước, các chất khoáng
và thải ra khí ô-xi, hơi nước và chất khoáng khác.
TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT
II. Sự trao đổi chất giữa thực vật và môi trường
Tổng hợp 2 sơ đồ lại
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2009
Khoa học:

II. Thực hành: Vẽ sơ đồ trao đổi chất ở thực vật
THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm 1&3 : Vẽ và trình bày sơ đồ sự trao đổi khí
trong hô hấp ở thực vậy
Nhóm 2&4 : Vẽ và trình bày sơ đồ sự trao đổi thức
ăn ở thực vật
TRAO ĐỔI CHẤT Ở THỰC VẬT
H
Ô
H

P
Q
U
A
N
G
C
Á
B
Ô
N
B
A
N
N
G
Y
Đ
N
G
À
H

P
I
C
À
Y
Ê
M
1
2
3
4
5
CK
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
A
B
C
D
E
N
G
M
T
H

C
V

T

Câu 1 : Ô CHỮ GỒM 5 CHỮ CÁI
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Quá trình cây hấp thụ khí ô-xi và thải ra môi trường khí các-bô-níc gọi là gì ?
Câu 2. Ô CHỮ GỒM 8 CHỮ CÁI
Quá trình cây hấp thụ khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng và thải ra môi trường hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác gọi là gì ?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Câu 3 : Ô CHỮ GỒM 8 CHỮ CÁI
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Quá trình quang hợp, thức vật hấp thụ và thải ra môi trường khí gì ?
HẾT GIỜ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Câu 4. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào ?
HẾT GIỜ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
HẾT GIỜ
Câu 5. Ô CHỮ GỒM 7 CHỮ CÁI
Quá trình hô hấp diến ra khi nào ?
Thứ hai ngày 23 tháng 3 năm 2009
Khoa học:

Chân thành cảm ơn quý thầy cô, các em học sinh và xin gởi đến tất cả lời chúc sức khỏe !
 
Gửi ý kiến