Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Bài trình chiếu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Văn Tuân
Ngày gửi: 14h:50' 09-12-2012
Dung lượng: 3.9 MB
Số lượt tải: 724
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi 1: Phần mềm trình chiếu là gì? Mục đích của việc sử dụng phần mềm trình chiếu?
Trả lời:
- Phần mềm trình chiếu là chương trình máy tính giúp tạo và trình chiếu các bài trình chiếu dưới dạng điện tử.
- Việc sử dụng các bài trình chiếu nhằm mục đích:
+ Làm nổi bật nội dung và ghi nhớ các điểm chính.
+ Bài trình chiếu truyền đạt nội dung theo đúng trật tự đã chuẩn bị từ trước.
+ Giúp mọi người dễ hình dung và dễ hiểu.
BÀI TRÌNH CHIẾU
BÀI 9
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
Bố trí nội dung trên trang chiếu
Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9. BÀI TRÌNH CHIẾU
Phần mềm trình chiếu PowerPoint
Phần mềm trình chiếu PowerPoint
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

BÀI 9.
Quan sát hình sau:
Bài trình chiếu gồm các trang chiếu
BÀI TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự từ 1,2,3,… đến trang cuối cùng và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.

Thế nào là một bài trình chiếu?
BÀI 9.
BÀI TRÌNH CHIẾU
Lưu ý: Chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào, trước hoặc sau trang chiếu hiện có. Khi đó các trang chiếu được tự động đánh lại số thứ tự từ trang đầu tiên.
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
Theo em nội dung trên trang chiếu có thể là gì?
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu
 Nội dung trên trang chiếu có thể là: văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim...

BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

Nội dung trên trang chiếu có được bố trí theo một trật tự nào hay không?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Theo em nội dung trên trang chiếu có được bố trí theo trật tự nào không?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Vậy bố trí nội dung trên trang chiếu là ta làm công việc gì ?
Bài 9: BÀI TRÌNH CHIẾU
 -Bố trí nội dung trên trang chiếu là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (Văn bản, hình ảnh, âm thanh, tệp phim …) trên trang chiếu
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

Trang tiêu đề
Các trang nội dung
1
2
3
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
Tiêu đề trang
Nội dung
trang chiếu
dạng liệt kê
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu được bố trí như thế nào trên trang chiếu?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
 Bố trí nội dung trên trang chiếu bao gồm: Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu. Tiêu đề trang được bố trí ở đầu trang, tiếp theo là trang nội dung.
 Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout)
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
 Có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần gõ lại nội dung.
 Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung trên trang chiếu (layout)
2. Bố trí nội dung trên trang chiếu
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
CỦNG CỐ
1. Nội dung trên trang chiếu có thể là
A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh
B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc
C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …
D. A và B đều đúng
2. Nội trên trang chiếu được bố trí như thế nào?
A. Hấp dẫn, hợp lí, dễ ghi nhớ
B. Nội dung các trang thường được bố trí giống nhau.
C. Phụ thuộc vào dạng nội dung mà sắp xếp bố trí nội dung hợp lí.
D. Cả ba ý trên
3. Mỗi trang chiếu thường có:
A. Tiêu đề trang và nội dung trang chiếu.
B. Đầu trang và thân trang
C. Đầu trang và chân trang.
D. Câu B, C đúng.
4. Mỗi bài trình chiếu thường có:
A. Các trang có nội dung mẫu.
B. Trang tiêu đề và các trang nội dung
C. Trang đầu và các trang thành phần
D. Tất cả đáp án trên
5. Phần mềm trình chiếu thướng có sẵn:
A. Hình ảnh, âm thanh minh hoạ.
B. Có các mẫu bố trí nội dung.
C. Các màu chọn hợp lý.
D. Cả A, C đúng
CỦNG CỐ
Câu 2: Hãy chọn phát biểu đúng trong các câu dưới đây ?
Sai
Sai
Đúng
1/ Trong bài trình chiếu bắt buộc phải có trang chiếu làm trang tiêu đề.
2/ Không cần phải có trang tiêu đề để giảm bớt một trang chiếu.
3/ Trang tiêu đề cho biết nội dung của bài trình chiếu. Tuy nhiên không nhất thiết phải có trang tiêu đề, nhưng nên có.
CỦNG CỐ
=> Đáp Án: 3 đúng
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Về nhà các em xem tiếp mục 3, 4 tiếp theo trang 84
- Học bài.
THÂN ÁI CHÀO CÁC EM!
BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là văn bản.

Trong các dạng thông tin trên trang chiếu thông tin nào là quan trọng và nhất thiết phải có?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

Khung văn bản
Khung văn bản
Khung văn bản dùng để làm gì?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Khung văn bản: dùng để chứa nội dung dạng văn bản.

BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu
 Khung tiêu đề trang: Chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.

 Khung nội dung: được định dạng sẵn để nhập văn bản làm nội dung chi tiết của trang chiếu.
 Các thao tác soạn thảo, chỉnh sửa…giống với chương trình soạn thảo văn bản.
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
Màn hình làm việc của PowerPoint gồm những thành phần nào?
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
 Trang chiếu: nằm ở vùng chính của cửa sổ.
 Bảng chọn SlideShow: bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.
4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint
BÀI 9
BÀI TRÌNH CHIẾU
Ghi nhớ
Bài trình chiếu là tập hợp các trang chiếu được đánh số thứ tự. Nội dung trên các trang chiếu có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, đoạn phim…
Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu được dùng để nhập nội dung dạng văn bản.
BÀI TẬP VẬN DỤNG
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ôn tập lại những kiến thức đã học hôm nay
Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 sách giáo khoa trang 86.
Ôn tập lại tất cả các bài đã học để chuẩn bị cho tiết ôn tập tiếp theo.
- Học bài.
Bài học kết thúc
THÂN ÁI CHÀO CÁC EM!
BÀI HỌC HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
 
Gửi ý kiến