Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Dấu hiệu chia hết cho 2

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Lương Cảnh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:46' 11-12-2012
Dung lượng: 296.0 KB
Số lượt tải: 427
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán-LớP 4A
GV: Hồ Thị Anh Đào - Trường TH Quảng Minh B
Kính chào quý thầy cô GIáO Về Dự GIờ và các em !
Phòng GD - ĐT Quảng Trạch
Trường TH Quảng minh b


G D
a)Ví dụ
10 : 2 = 5 11 : 2 = 5 (dư 1)
32 : 2 =16 33 : 2 = 16 (dư 1)
14 : 2 = 7 15 : 2 = 7 (dư 1)
36 : 2 = 18 37 : 2 = 18 (dư 1)
28 : 2 =14 29 : 2 = 14 (dư 1)
b)Dấu hiệu chia hết cho 2
* Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2.
*Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9 thì không chia hết cho 2.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
Bài cũ
Đặt tính rồi tính:
1944 : 162 80120 : 245
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
c) Số chẵn, số lẻ
-Số chia hết cho 2 là số chẵn Chẳnghạn:0;2;4;6;8;...;156;158;160;... Là các số chẵn,
-Số không chia hết cho 2 là số lẻ. Chẳng hạn :1;3;5;7;...567;569;571;...là các số lẻ.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Bài 1:Trong các số 35 ; 89 ; 98 ; 1000 ;744 ; 867 ; 7536 ; 84683 ; 5782 ; 8401:
a)Số nào chia hết cho 2?

b)Số nào không chia hết cho 2?
98 ; 1000 ;744 ;7536 ;5782
35 ; 89 ; 867 ; 84683 ; 8401
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Bài 2:
a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2.

b)Viết hai số có ba chữ số,mỗi số đều không chia hết cho 2.
24; 68 ; 90 ; 12
241 ; 509
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
Trong các số sau số nào chia hết cho 2 và số nào không chia hết cho 2?
346 ; 643 ; 8347 ; 9856 ; 2548 ; 1349 ; 50055 ; 10000
Các số chia hết cho 2:
346 ; 9856 ; 2548 ; 10000
Các số không chia hết cho 2:
643 ; 8347 ; 1349 ; 50055
Trò chơi:Tiếp sức
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
( Xem sách trang 94 BTVN: Bài 3,4 trang 94)
Dấu hiệu chia hết cho 2
* Các số có chữ số tận cùng là 0,2,4,6,8 thì chia hết cho 2.
*Chú ý: Các số có chữ số tận cùng là 1,3,5,7,9 thì không chia hết cho 2.
Thứ tư , ngày 12 tháng 12 năm 2012
Toán:
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
 
Gửi ý kiến