Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hữu Thanh
Ngày gửi: 15h:14' 12-12-2012
Dung lượng: 13.0 KB
Số lượt tải: 4228
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tiên nội, ngày 08 tháng 12 năm 2012


BẢN KIỂM ĐIỂM
Tự phê bình và phê bình theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng

Họ và tên : Nguyễn Hữu Thanh
Ngày, tháng, năm sinh : 11/9/1979
Ngày vào Đảng: 03/6/2004
Chức vụ, đơn vị công tác :Đảng ủy viên- Đại biểu HĐND – Bí thư đoàn xã - Ủy viên UBKT Đảng ủy- Chính trị viên phó Ban CHQS xã.
Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay) ; Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Đảng ủy xã Tiên Nội về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung Ương Đảng
Sau khi được học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết bản thân tôi đã có nhận thức sâu sắc Nghị quyết TW 4 để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, giữ vững niềm tin của tổ chức trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới. Bản thân tôi nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình như sau :
1. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.
- Trách nhiệm, đề xuất, kiến nghị với tập thể lãnh đạo và tham gia cùng tập thể đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.
Bản thân là đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy, Bí thư đoàn, Chính trị viên phó, Đại biểu HĐND xã. Tôi đã thường xuyên nghiên cứu và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, bám sát thực tiễn để tích cực cùng tập thể lãnh đạo, chi bộ Cơ quan tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, thực hiện nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo sự thống nhất, luôn xác định chính mình là một hạt nhân chính trị của Đảng, thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm, thái độ nghiêm túc trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực tác động của xã hội.
Bản thân luôn giữ gìn lập trường tư tưởng chính trị theo đúng đường lối quan điểm của Đảng, yên tâm công tác, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương ; Không bi quan dao động, xác định đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Trên nhiệm vụ công tác bản thân tôi luôn thể hiện rõ vai trò cá nhân, vai trò trách nhiệm với tập thể, có lập trường kiên định vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao, giữ gìn đoàn kết trong Đảng, chấp hành nghiêm túc cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp, luôn tỏ thái độ thẳng thắn trong đấu tranh bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, không dung túng bao che với những hiện tượng nói và làm trái với đường lối quan điểm của Đảng. Luôn tự rèn luyện giữ gìn uy tín trước cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, nghiêm túc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Bản thân luôn làm việc khách quan trung thực, không có tư tưởng tiêu cực, cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, khi tham gia đóng góp ý kiến với tập thể và cá nhân có quan điểm rõ ràng.
Bản thân luôn có ý thức tự học tập phấn đấu để nâng cao nhận thức chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chấp hành sự phân công của tổ chức, không chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, tuyên truyền gia đình và người thân gương mẫu chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương ở nơi cư trú; Luôn sống khiêm tốn, giản dị, gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không xa hoa đua đòi lãng phí, không mê tín dị đoan, lắng nghe, tiếp thu các kinh nghiệm thực tế để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓