Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn triển khai cheoeng trình bồi dưỡng thường xuyên GV THCS

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Huỳnh Công Đức - Phòng GD Vạn Ninh
Người gửi: Lê Cường
Ngày gửi: 08h:25' 16-12-2012
Dung lượng: 551.0 KB
Số lượt tải: 77
Số lượt thích: 0 ngườiUBND HUYỆN VẠN NINH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ

Báo cáo viên: HOÀNG CÔNG ĐỨC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX của giáo viên THCS

I.MỤC ĐÍCH:

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:

1. Khối kiến thức bắt buộc:
2. Khối kiến thức tự chọn:
3. Nội dung, thời lượng BDTX đối với giáo viên THCS
4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên THCS

IV. HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN THCS
1. Hình thức BDTX giáo viên THCS
2. Kế hoạch BDTX giáo viên THCS
3. Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên THCS
4. Triển khai kế hoạch BDTX giáo viên THCS
5. Đánh giá kết quả BDTX giáo viên THCS
6. Xếp loại kết quả BDTX của giáo viên THCS
7. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX giáo viên THCS
8. Nhiệm vụ của giáo viên THCS trong công tác BDTX
9. Quyền của giáo viên THCS trong công tác BDTX

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BDTX của giáo viên THCSI.MỤC ĐÍCH:
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức, biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên THCS, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên THCS với yêu cầu phát triển giáo dục THCS và yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy THCS trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG:
1. Khối kiến thức bắt buộc:
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện

nhiệm vụ năm học cấp THCS áp dụng trong cả nước ( gọi là nội dung bồi dưỡng 1):Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục THCS, chương trình sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục THCS.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục THCS theo từng thời kỳ của mỗi địa phương ( gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục THCS của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án ( nếu có) quy định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
2. Khối kiến thức tự chọn:
Khối kiến thức tự chọn ( gọi là nội dung bồi dưỡng 3) : bao gồm 41 mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên THCS, nhằm đáp ứng các yêu cầu của
Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên THCS, cụ thể là:


 
Gửi ý kiến