Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

NANG TIEN OC

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Công Hiến
Ngày gửi: 22h:01' 01-01-2013
Dung lượng: 15.0 MB
Số lượt tải: 3090
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng Ban giám khảo đến dự giờ, thăm lớp : Lá 2
Giáo viên : Nguyễn Thị Hải
Hoạt động: LQVH
Đề tài (Thơ): Nàng tiên Ốc
(tiết 2)
Thơ: Nàng Tiên Ốc
( Tác giả: Vân Lâm )
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Chuyên mò cua bắt ốc.
Xưa có một bà nghèo
Không giống như ốc khác.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Một hôm bà bắt được
Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn,
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già liền bí mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Rất là thương yêu nhau.
Hai mẹ con từ đó
(Vân Lâm).
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Chuyên mò cua bắt ốc.
Xưa có một bà nghèo
Không giống như ốc khác.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Một hôm bà bắt được
Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn,
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già liền bí mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Rất là thương yêu nhau.
Hai mẹ con từ đó
Vân Lâm
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Chuyên mò cua bắt ốc.
Xưa có một bà nghèo
Không giống như ốc khác.
Một con ốc xinh xinh
Vỏ nó biêng biếc xanh
Một hôm bà bắt được
Bà thương không muốn bán
Bèn thả vào trong chum
Rồi bà lại đi làm.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Đến khi về thấy lạ
Sân nhà sao sạch quá
Đàn lợn đã được ăn,
Cơm nước nấu tinh tươm
Vườn rau tươi sạch cỏ.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già thấy chuyện lạ
Bèn có ý rình xem
Thì thấy một nàng tiên
Bước ra từ chum nước.
Thơ: Nàng Tiên Ốc
Bà già liền bí mật
Đập vỡ vỏ ốc xanh
Rồi ôm lấy nàng tiên
Không cho chui vào nữa
Rất là thương yêu nhau.
Hai mẹ con từ đó
Vân Lâm
Chào tạm biệt !
 
Gửi ý kiến