Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 17. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vụ
Ngày gửi: 21h:30' 05-01-2013
Dung lượng: 8.2 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
? Sau khi đánh bại An Dương Vương, chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà đã làm gì?
- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận- Giao Chỉ, Cửu Chân
? Sau khi chiếm được Âu Lạc nhà Hán đã làm gì?
- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
? Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm muư gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?
- Chúng đồng hóa dân ta, muốn biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc.
BẢN ĐỒ NAM VIỆT VÀ ÂU LẠC THẾ KỶ THỨ III TCN
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận- Giao Chỉ, Cửu Chân
- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
? Nhà Hán đã sắp đặt bộ máy cai trị ở Châu Giao như thế nào?
+ Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán
- Ách thống trị của nhà Hán:
+ Bắt dân ta nộp các loại thuế: Muối,sắt
+ Cống nạp nặng nề: Ngọc trai, sừng tê, ngà voi…
- Bộ máy cai trị:
Đơn vị hành chính Người đứng đầu
Châu
Thứ sử
Quận
Thái thú và Đô úy
Người Hán
Huyện
Lạc tướng
Người Việt
Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại của nhà Hán ?
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận- Giao Chỉ, Cửu Chân
- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.
+ Đưa người Hán sang ở với dân ta, bắt dân ta theo phong tục Hán
- Ách thống trị của nhà Hán:
+ Bắt dân ta nộp các loại thuế: muối,sắt
+ Cống nạp nặng nề: ngọc trai, sừng tê, ngà voi…
? Nhân dân châu Giao bị nhà Hán bóc lột như thế nào?
? Nhà Hán đưa người Hán sang ở châu Giao nhằm mục đích gì?
- Chúng đưa người Hán sang nước ta nhằm biến nước ta thành quận, huyện của Trung Quốc, đồng hóa dân ta.
Sản vật nhân dân ta cống nộp
Sừng tê
Ngà voi
Ngọc trai
Đồi mồi
Như vậy từ thế kỷ II TCN-thế kỷ I
Âu Lạc có gì thay đổi?
- Âu Lạc bị phong kiến phương bắc thống trị
- Đất đai bị sáp nhập và trở thành một bộ phận của lãnh thổ Trung Quốc
- Nhân dân Âu Lạc bị áp bức, bóc lột nặng nề
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ :
a. Nguyên nhân:
? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ?
- Hai Bà Trưng là con gái Lạc tướng huyện Mê Linh (vùng đất từ Ba Vì đến Tam Đảo thuộc tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc). Trưng Trắc đã kết duyên cùng Thi Sách con Lạc tướng huyện Chu Diên (vùng đất thuộc Đan Phượng - Hà Tây và Từ Liêm -Hà Nội ngày nay).
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
- Hai gia đình Lạc tướng và ngầm liên kết với các thủ lĩnh ở mọi miền đất nước chuẩn bị nổi dậy. Không may, Thi Sách bị giết hại.
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
? Vì sao hai gia đình Lạc tướng ở Mê Linh và Chu Diên Lại liên kết cùng nhau để chuẩn bị nổi dậy ?
- Do chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán
- Thi Sách là chồng của Trưng Trắc bị quân Hán giết hại
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ :
a. Nguyên nhân:
Lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Vì sao hai gia đình Lạc tướng ở Mê Linh và Chu Diên
Lại liên kết cùng nhau để chuẩn bị nổi dậy ?
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay ?
TIẾT: 19. CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
“Một xin rửa sạch nước thù,
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,
Ba kẻo oan ức lòng chồng,
Bốn xin vẹn vẹn sở công lên này”
Trưng Trắc đọc lời thề
(Thiên Nam ngữ lục, áng sử ca dân gian thế kỉ XVII)
? Em hãy nêu mục tiêu của cuộc khởi nghĩa qua 4 câu thơ trên ?
Mục tiêu của cuộc khởi nghĩa
qua 4 câu thơ là :
- Đánh đuổi quân xâm lược, giành lại đọc lập cho đất nước
- Khôi phục lại nhà nước của các vua Hùng
- Trả thù cho chồng là Thi Sách
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến :
? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra như thế nào?
3/40
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến :
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
Nguyễn Tam Trinh
Ông Cai
Vĩnh Huy
Thánh Thiên
Lê Chân
Lê Thị Hoa
? Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê linh nói lên điều gì?
3/40
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
b. Diễn biến:

- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh rồi tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu
- Tô Định phải bỏ trốn về Trung Quốc
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến :
- Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây)
- Nghĩa quân làm chủ Mê Linh rồi tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu.
- Tô Định phải bỏ trốn về Trung Quốc
Bà Trưng
xuất quân
Tiến
vào

Linh
Đánh
chiếm
thành
Luy Lâu
Nghĩa
quân
bao
vây
Dinh
Thái thú
Tô Định
Tô Định
cải trang
trốn chạy
về nước
Hai Bà Trưng chiến thắng
1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì đổi thay?
THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP.
CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)
BÀI 17 - TIẾT 19:
Chương III:
2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:
a. Nguyên nhân:
b. Diễn biến :
? Kết quả của cuộc khởi nghĩa ra sao?
c. Kết quả:
? Vì sao Cuộc khởi nghĩa nhanh chóng giành được thắng lợi?
? Nêu ý nghĩa lịch sử cua cuộc
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
- Tiêu biểu cho ý chí bất khuất của dân tộc ta thời kỳ đầu Công nguyên
d. ý nghĩa lịch sử:
- Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của nhân dân ta.
sự hưởng ứng đông đảo của nhân dân
- hầu hết nhân dân các Quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam và cả Hợp Phố
“Trưng Trắc, Trưng nhị là phụ nữ, hô một tiếng mà các quận Giao Chỉ, Cửu Chân,Nhật Nam, Hợp Phố cùng 65 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy tình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương”
Lê Văn Hưu
(Nhà sử học thế kỷ XIII)
Em có suy nghĩ gì về nhận xét của nhà sử học Lê Văn Hưu?
Dưới ách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán, nhân dân ta khắp nơi sẵn sàng nổi dậy....Cuộc khởi nghĩa này báo hiệu thế lực phong kiến phương bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta
PHÙ ĐIÊU HAI BÀ TRƯNG
Đền thờ Hai Bà Trưng ở Vĩnh Phúc
Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hà Nội
LỄ HỘI HAI BÀ TRƯNG
Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu tại buổi lễ tượng niệm Hai Bà Trưng ( Vĩnh Phúc )
Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương trước bàn thờ Hai Bà (Vĩnh Phúc )
1. Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta nhằm mục đích là :
2. Em hãy xắp xếp thứ tự những nơi diễn ra cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?
A. Mê Linh- Long Biên- Cổ Loa- Luy Lâu.
Hát Môn- Mê Linh- Cổ Loa- Luy Lâu.
C. Mê Linh- Hát Môn- Cổ Loa- Luy Lâu.
D. Mê Linh- Hát Môn- Luy Lâu- Cổ Loa.
Bài tập củng cố:
Chiếm đất của nhân dân ta .
Bắt nhân dân ta hầu hạ, phục dịch người Hán.
Vơ vét bóc lột nhân dân ta.
Đồng hóa dân tộc ta
Chọn câu trả lời đúng :
D
B
D
3. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã giành được thắng lợi hoàn toàn và nhanh chóng là do:
A. Tinh thần yêu nước và đoàn kết của nghĩa quân
B. Được nhân dân ủng hộ
C. Tài chỉ huy của Hai Bà Trưng
D. Cả 3 đều đúng
Hướng dẫn về nhà :
* Bài cũ :
- Vẽ và điền các ký hiệu thích hợp vào lược đồ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng .
Trả lời câu hỏi trang 49.
Bài mới :
Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành lại được độc lập ?
Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán diễn ra nhưthế nào ?
Xin cám ơn thầy cô giáo và các em
Avatar

 Bình thường thôi Lưỡng lự. {#emotions_dlg.usage}

 

 
Gửi ý kiến