Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lai Minh Châu
Ngày gửi: 07h:36' 08-01-2013
Dung lượng: 8.4 MB
Số lượt tải: 757
Số lượt thích: 0 người
1/24/2013
TIẾT 24
1
TRƯỜNG THCS
KHÁNH YÊN TRUNG
GIÁO VIÊN: HOÀNG MAI HƯƠNG

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9
BÀI 9 – TIẾT 11: NHẬT BẢN
LỊCH SỬ 9
TRƯỜNG TH&THCS ĐINH CÔNG BÊ
1/24/2013
TIẾT 24
2
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
Nền kinh tế Việt Nam phải chịu những hậu quả nặng nề của cuộc
khủng hoảng kinh tế thế giới : nông nghiệp, công nghiệp đều bị suy
sụp ; xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hoá khan hiếm,...
Đời sống mọi giai cấp, tầng lớp đều bị ảnh hưởng. Pháp còn đẩy
mạnh khủng bố, đàn áp,... làm cho tinh thần cách mạng của nhân
dân ta ngày càng lên cao.
1/24/2013
TIẾT 24
3
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
Phụ nữ kéo xe ở Sài Gòn
Nghề hớt tóc dạo
Một số hình ảnh về đời sống nhân dân giai đoạn 1930-1935
1/24/2013
TIẾT 24
4
1/24/2013
TIẾT 24
5
Dân khuân vác
Một góc làng quê Bắc Ninh
1/24/2013
TIẾT 24
6
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
1/24/2013
TIẾT 24
7
Phú Riềng
Nam Định
Bến Thủy
(Vinh)
Hải Phòng
Sài Gòn
Phong trào công nhân (1930)
1/24/2013
TIẾT 24
8
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân
và nông dân
Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế Lao động
l- 5 - l930, lần dầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ rõ
dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
1/24/2013
TIẾT 24
9
Biểu tượng phong trào Xô Viết
1/24/2013
TIẾT 24
10
1/24/2013
TIẾT 24
11
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
Từ tháng 2 đến tháng 5, diễn ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân
và nông dân
Phong trào nổ ra mạnh mẽ từ tháng 5, nhân ngày Quốc tế Lao động
l- 5 - l930, lần dầu tiên công nhân và nông dân Đông Dương tỏ rõ
dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới.
Nghệ - Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất. Tháng 9 - l930,
phong trào công - nông phát triển đến đỉnh cao với những cuộc đấu
tranh quyết liệt như : tuần hành thị uy, biểu tình có vũ trang tự vệ,
tấn công cơ quan chính quyền địch.
1/24/2013
TIẾT 24
12
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
+ Chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều
xã tan rã. Các Ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh
đạo đứng ra quản lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở nông thôn,
làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần
đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai
tỉnh Nghệ - Tĩnh.
1/24/2013
TIẾT 24
13
Nhóm 1: Chính sách Kinh tế - Chính trị
Nhóm 2: Chính sách Kinh tế - Chính trị

Nhóm 3: Chính sách về văn hóa –Xã hội
Nhóm 4:Chính sách về văn hóa –xã hội
THẢO LUẬN NHÓM/CẶP (3 PHÚT)
Sau khi giành thắng lợi chính quyền Xô viết đã thực hiện các chính
sách gì?
1/24/2013
TIẾT 24
14
Chính sách
Nội dung
Kinh tế -
chính trị
Văn hóa –
giáo dục
Chính trị: Thực hiện các quyền tự do, dân chủ. Tổ chức
quần chúng thành lập các phường, ban, hội tương tế, nông
hội, công hội, hội phụ nữ…
Kinh tế: Chia lại ruộng đất cho nông dân, giảm tô, thuế
Khuyến khích nhân dân học chữ Quóc ngữ, bài trừ mê tín dị
đoan và các hủ tục… Tuyên truyền ý thức cách mạng cho
quần chúng
1/24/2013
TIẾT 24
15
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
+ Chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt, nhiều
xã tan rã. Các Ban Chấp hành Nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh
đạo đứng ra quản lí mọi mặt dời sống chính trị và xã hội ở nông thôn,
làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần
đầu tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai
tỉnh Nghệ - Tĩnh.
+ Chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng,
bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ, chia lại ruộng đất,...
+ Phong trào Xô viết có ý nghĩa lịch sử to lớn, chứng tỏ tinh thần oanh
liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động.
1/24/2013
TIẾT 24
16
1/24/2013
TIẾT 24
17
Tượng đài kỉ niệm Xô Viết Nghệ-Tĩnh
1/24/2013
TIẾT 24
18
BÀI 19
PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
VIÊT NAM TRONG THỜI KÌ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ
THẾ GiỚI (1929-1933)
II. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 1930-1931 VỚI ĐỈNH
CAO XÔ ViẾT NGHỆ TĨNH
III. LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG ĐƯỢC PHỤC HỒI (nghiên cứu SGK)
1/24/2013
TIẾT 24
19
NGHỆ AN
HÀ TĨNH
VINH
Hưng Nguyên
12/9/1930
Lược đồ phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh
1/24/2013
TIẾT 24
20
Củng cố
? Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và chính sách đàn áp của thực dân Pháp đã làm cho tinh thần cách mạng của nhân dân ta như thế nào?
a. Nông nghiệp và công nghiệp bị suy sụp
b. Các tầng lớp tư sản bị điêu đứng
c. Sưu thuế mỗi ngày một tăng
d. Tinh thần cách mạng của nhân dân ta càng lên cao
Đáp án: D
1/24/2013
TIẾT 24
21
Củng cố
? Sự kiện nào sau đây đánh dấu đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931?
a. Cuộc đấu tranh nhân kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930
b. Cuộc biểu tình của nhân dân Hưng Nguyên (Nghệ An) ngày 12/9/1930
c. Chính quyền Xô viết được thành lập ở một số huyện ở 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh
d. Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định
Đáp án: C
1/24/2013
TIẾT 24
22
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem lại nội dung bài 19.
- Đọc – Soạn nội dung bài 20: Cuộc Vận Động Dân Chủ Trong Những Năm
1936-1939.
Trả lời câu hỏi:
+ Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam ntn
trong những năm 1936-1939?
+ Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng
nước ta như thế nào?
 
Gửi ý kiến