Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Tú
Ngày gửi: 10h:00' 10-01-2013
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 147
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
Các bước giải bài toán bằng cách
lập hệ phương trình ?
Bước 1: Lập hệ phương trình
Chọn ẩn và xác định điều kiện cho ẩn.
Biểu diễn các đại lượng chưa biết
thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
Dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng
trong bài toán để lập hệ phương trình.
Bước 2: Giải hệ phương trình
Bước 3: Đối chiếu đ/k, trả lời.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Khi giải các bài toán về chuyển động
ta quan tâm đến những đại lượng nào ?
Trong đó: s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian
Vậy: Đối với các bài toán
về công việc (làm chung, làm riêng,...)
ta làm như thế nào?
Ví dụ 3: Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu ?
y (ngày )
x (ngày )
24 ngày
Hai đội
Đội A
Đội B
Thời gian
hoàn thành CV
làm xong đoạn đường đó trong bao lâu ?
?
?
Phân tích đề bài toán
Năng suất
1 ngày
Ví dụ 3: Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu ?
Phân tích bài toán

Các bước giải
Bước 1:
Lập hệ phương trình
Chọn ẩn ,xác định đ/kiện ẩn.
Biểu diễn các đại lượng chưa biết thông qua ẩn và các đại lượng đã biết.
Dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng trong bài toán để lập hệ phương trình.
Bước 2:
Giải hệ phương trình
Bước 3:
Đối chiếu đ/k, trả lời.
Chọn ẩn, xác định
điều kiện cho ẩn?
Biểu thị mối tương quan giữa các đại lượng
Lập phương trình
Lập hệ phương trình
Gọi thời gian đội A làm riêng để HTCV là x(ngày ).
Và thời gian đội B làm riêng để HTCV là y( ngày ).
(Đ K: x, y > 24)
Một ngày: đội A làm được
đội B làm được
Năng suất 1 ngày đội A gấp rưỡi đội B,
Ta có phương trình:
hai đội làm được
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
Ta có phương trình:
Hai đội làm chung trong 24 ngày thì HTCV
Giải
hệ phương trình
Đối chiếu điều kiện trả lời
Đặt:
Thay (3)vào (4) Giải ra ta được ta được:
Vậy
Trả lời: Đội A làm riêng thì HTCV trong 40 ngày.
Đội B làm riêng thì hoàn thành công việc trong 60 ngày.
Trừ từng vế hai phương trình :
?6
Dùng phương pháp đặt ẩn phụ: giải hệ phương trình
Ví dụ 3: Hai đội công nhân cùng làm một đoạn đường trong 24 ngày thì xong. Mỗi ngày, phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi đội làm xong đoạn đường đó trong bao lâu ?
Phân tích bài toán
?7
Giải bài toán trên bằng phương pháp khác

(CV)
y
(CV)
x
(Ngày)
(Ngày)
Cách chọn ẩn trực tiếp
Cách chọn ẩn gián tiếp
Lập hệ phương trình * Chọn ẩn, xđ đ/k ẩn
* Biểu thị mối
tương quan giữa
các đại lượng
* Lập hệ phương trình
Gọi x là số phần công việc của đội A làm một ngày
y là số phần công việc của đội B làm một ngày
( y > 0 ) & (x > 0 )
Do mỗi ngày phần việc đội A làm được nhiều gấp rưỡi đội B
Ta có phương trình:
Ta có hệ phương trình:
Do mỗi ngày hai đội hoàn thành

Ta có phương trình:
Giải hệ phương trình
Thay (3) vào (4):
Thay vào (3) ta tìm được:
Vậy thời gian hoàn thành công việc: Đội A là 40 (ngày )
: Đội B là 60 (ngày)
Đối chiếu điều kiện
và trả lời
Các bước giải bài toán
bằng cách lập Hệ Phương Trình

Bước 1: Lập hệ phương trình
* Chọn ẩn và xác định điều kiện cho ẩn.
* Biểu diễn các đại lượng chưa biết
thông qua ẩn và các đại lượng đã biết..
* Dựa vào mối liên hệ giữa các đại lượng
trong bài toán để lập hệ phương trình.
Bước 2: Giải hệ phương trình
Bước 3: Đối chiếu đ/k, trả lời.
CỦNG CỐ
Công việc
Chuyển động
Cấu tạo số
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Qua tiết học hôm nay, ta thấy dạng toán làm chung, làm riêng và vòi nuớc chẩy có cách phân tích đại lượng và giải tương tự nhau. Cần nắm vững cách phân tích và trình bày bài.

Bài tập về nhà: 31, 33, 34 (SGK-T24)

Tiết sau luyện tập
Phân tích:
y (h )
Vòi II
x (h)
Vòi I
Hai vòi
Năng suất
chảy 1 giờ
Thời gian
chảy đầy bể
1
3
2
4
?
?
Vậy ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau 8 giờ thì đầy bể
 
Gửi ý kiến