Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

tư duy & tưởng tượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Ngọc Thảo
Ngày gửi: 08h:25' 11-01-2013
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
TƯ DUY
&
TƯỞNG TƯỢNG
Nhóm Nhí Nhố
TƯ DUY
KHÁI NIỆM VỀ
TƯ DUY
ĐỊNH NGHĨA
THAO TÁC TƯ DUY
ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY
PHÂN TÍCH & TỔNG HỢP
SO SÁNH
TRỪU TƯỢNG HOÁ &
KHÁI QUÁT HOÁ
CỤ THỂ HOÁ
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
BẢN CHẤT XÃ HỘI
VAI TRÒ
TƯỞNG TƯỢNG
KHÁI NIỆM
ĐỊNH NGHĨA
ĐẶC ĐIỂM
TƯ DUY VÀ TƯỞNG TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TƯ DUY
ĐỊNH NGHĨA
Tư duy
quá trình nhận thức
phản ánh
thuộc tính
bản chất
liên hệ,
quan hệ
có tính quy luật
ĐẶC ĐIỂM
VỀ NỘI DUNG
PHẢN ÁNH
VỀ PHƯƠNG THỨC
PHẢN ÁNH
NỘI
DUNG
PHẢN
ÁNH
Thuộc tính bản chất, mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật
Mối liên hệ mang
tính quy luật
Thuộc tính bản chất
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống
có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức
cảm tính
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống
có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức
cảm tính
Chiều cao
S = Cao * Đáy
2
Đáy
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống
có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức
cảm tính
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức
cảm tính
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức
cảm tính
PHƯƠNG THỨC
PHẢN
ÁNH
Khái quát thế giới khách quan
Gián tiếp thế giới khách quan
Xuất hiện trong tình huống có vấn đề
Sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện
Gắn liền với nhận thức cảm tính
Bản chất xã hội của tư duy
Dược thực hiện chủ yếu trong quá trình lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử.
Sử dụng ngôn ngữ với tư cách là một phương tiện biểu đạt, khái quát và gìn giữ các kết quả hoạt động nhận thức
Dược thúc đẩy bởi nhu cầu của xã hội
Tư duy là để giải quyết nhiệm vụ
VAI TRÒ CỦA TƯ DUY
Dối với đời sống và hoạt động nhận thức của con người
Cải tạo lại thông tin của nhận thức cảm tính
Giúp con người chinh phục và cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội và cải tạo bản thân.
THAO TÁC TƯ DUY
SO SÁNH
TRỪU TƯỢNG HOÁ & KHÁI QUÁT HOÁ
CỤ THỂ HOÁ
PHÂN TÍCH & TỔNG HỢP
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
CÁC LOẠI TƯ DUY
TRỰC QUAN – HÀNH ĐỘNG
TRỰC QUAN – HÌNH ẢNH
TRỪU TƯỢNG
TƯỞNG TƯỢNG
ĐỊNH NGHĨA
Tưởng tượng là một quá trình tâm lí phản ánh những cái chưa có trong kinh nghiệm cá nhân bằng cách xây dựng những biểu tượng đã có.
ĐẶC ĐIỂM
PHẢN ÁNH NHỮNG CÁI CHƯA CÓ TRONG KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
PHẢN ÁNH CÁI MỚI TRÊN CƠ SỞ BIỂU TƯỢNG ĐÃ CÓ
TƯ DUY & TƯỞNG TƯỢNG
PHẢN ÁNH NHỮNG CÁI CHƯA CÓ TRONG KINH NGHIỆM CÁ NHÂN
PHẢN ÁNH CÁI MỚI TRÊN CƠ SỞ BIỂU TƯỢNG ĐÃ CÓ
TƯ DUY
&
TƯỞNG TƯỢNG
TÍNH CHỦ ĐỘNG
KHÔNG CHỦ ĐỊNH
CÓ CHỦ ĐỊNH
MỨC ĐỘ ĐỘC LẬP VÀ TÍNH ĐỘC ĐÁO
TÁI TẠO
SÁNG TẠO
TÍNH CỰC HAY KHÔNG TÍCH CỰC
TIÊU CỰC
TÍCH CỰC
ƯỚC MƠ &
LÝ TƯỞNG
ƯỚC MƠ
LÝ TƯỞNG
Cám ơn cô và
các bạn đã theo dõi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓