Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự soạn
Người gửi: Lê Kim Tiến
Ngày gửi: 21h:25' 15-01-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 595
Số lượt thích: 0 người
XIN CHÀO
Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh
XIN CHÀO
CáC THầY CÔ GIáO và các em học sinh
Kiểm tra bài cũ
1. Vẽ tia Oy nằm gi?a hai cạnh của góc xOz .
2.Dùng thước đo góc đo các góc xOy, yOz, xOz.
3.So sánh:

Cho góc xOz
Vậy khi nào thỡ?

1.Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng
số đo góc xoz ?
Nhận xét: Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì

?1
. Ngu?c l?i, n?u
thỡ Oy n?m gi?a hai tia Ox, Oz.
1.Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng
số đo góc xoz ?
Bài 1:
D?a vo hình vẽ.Đẳng thức sau đúng hay sai? Vì sao?
Bài 2(Bài tập 18(SGK))
1.Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng
số đo góc xoz ?
Cho biết tia OA nằm giữa hai
tia OB,OC,
Tính góc:
*Giải:
Theo đầu bài ta có: tia OA nằm giữa hai tia OB và OC nên:
2. Hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù
1.Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng
số đo góc xoz ?
Quan sát hình vẽ và cho biết chúng có đặc điểm gì và có
mối quan hệ của các góc ở mỗi hình
2. Hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù
Thế nào là hai góc kề nhau?
Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung,
hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng
d?i nhau có bờ chứa cạnh chung.
Góc xOy và góc yOz là hai góc kề nhau
Quan sát hình vẽ
2. Hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù
Thế nào là hai góc phụ nhau?
Muốn kiểm tra xem hai góc có phụ nhau hay không
ta làm như thế nào?
Thế nào là hai góc bù nhau?
a)
2. Hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù
Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng bao nhiêu độ?
Thế nào là hai góc kề bự?
Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800
?2
Bài 3(Bài tập 19(SGK)
1.Khi nào thì tổng số đo hai góc xoy và yoz bằng
số đo góc xoz ?
Cho biết hai góc kề bù xOy
và yOy`,
Tnh gc:
*Giải:
Theo đầu bài ta có: hai goực ke buứ xOy vaứ yOy`, nên
2. Hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù
Công

việcnhà
Học thuộc nhận xét và các khái niệm
Hướng dẫn bài tập 23/82_SGK
Làm bài tập 20, 21,22, 23/82 SGK.
XIN CHâN THàNH CảM ơN
Các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh
XIN chÂN THàNH CảM ơN
CáC THầY CÔ GIáO và các em học sinh
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓