Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Thảo
Ngày gửi: 20h:05' 18-01-2013
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 325
Số lượt thích: 0 người
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN
THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
HỒ GƯƠM - THÁP RÙA
H? Hoàn Ki?m nhìn t? Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục
RÙA TRONG TỦ KÍNH ĐỀN NGỌC SƠN
HỒ GƯƠM - XANH MÀU NƯỚC
Toàn cảnh Hồ Gươm
THÁP BÚT
CẦU THÊ HÚC
CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN
Tháp Bút và cổng vào đền Ngọc Sơn
B?ng đ? gi?i thi?u đ?n Ng?c Son
CỔNG TAM QUAN NHÌN TỪ PHÍA SAU(NẾP GIỮA)
TẤN BA ĐÌNH
TRẤN BA ĐÌNH CẬN CẢNH
THÁP RÙA- NHÌN TỪ ĐƯỜNG THANH NIÊN
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN

THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

I. Gi?i thi?u m?t danh lam th?ng c?nh:

a) Tri th?c thuy?t minh:
- Mu?n cĩ tri th?c thuy?t minh ngu?i vi?t c?n:
+ D?c sch bo, tra c?u, thu th?p ti li?u,ghi chp.
+ Xem tranh ?nh, phim, bang. t?t nh?t cĩ di?u ki?n ph?i d?n t?n noi nhi?u l?n d? xem xt, quan st, nghe nhìn, h?i han, tìm hi?u tr?c ti?p..

Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN

THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

I. Gi?i thi?u m?t danh lam th?ng c?nh:

a) Tri th?c thuy?t minh:

b) Cch s?p x?p b? c?c:
- B? sung:
+ Ph?n m? bi
+ Ph?n TB nn b? sung
C? th?: V? v? trí c?a h?, di?n tích, d? su, mu nu?c qua cc ma, c?u Th Hc, cĩ th? nĩi ki hon v? Thp Ra, v? H? Guom, quang c?nh du?ng ph? quanh h?.
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN

THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

I. Gi?i thi?u m?t danh lam th?ng c?nh:

a) Tri th?c thuy?t minh:

b) Cch s?p x?p b? c?c:
- Bi vi?t nn b? c?c 3 ph?n,
- L?i gi?i thi?u nn km theo miu t?, bình lu?n thì s? h?p d?n hon
- Ki?n th?c cung c?p ph?i d?m b?o d? tin c?y cao
- Cĩ phuong php thích h?p,
- L?i van chính xc v bi?u c?m.
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN : THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
I/ Giới thiệu một danh lam thắng cảnh
II/Luyện tập:
Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và dền Ngọc Sơn”
( Thảo luận 5 phút)
Gợi ý: Dựa vào bố cục của văn bản và những hình ảnh được xem để lập bố cục
+ Giới thiệu vị trí, địa lí của thắng cảnh.
+ Thắng cảnh gồm nhưgnx bộ phận nào, lần lượt giới thiệu, mô tả từng bộ phận.
+ Vị trí của thắng cảnh trong đời sống tình cảm của con người.
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN : THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn”
A/Mở bài: - Giới thiệu vị trí của Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.
- Mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhau giữa 2 đối tượng
B/ Thân bài:
Giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm
Nguồn gốc hình thành và sự tích những tên hồ, rùa ở đây .
Diện tích, độ sâu, màu nước qua các mùa, quang cảnh đường phố quanh hồ…
Giới thiệu về đền Ngọc Sơn:
Nguồn gốc hình thành và quá trình xây dựng, vị trí và cấu trúc đền.
Cầu Thê Húc, có thể nói kĩ hơn về Tháp Rùa.
C/ Kết bài: Ý nghĩa của Danh lam thắng cảnh trong đời sống của nhân dân
Bài tập 2 : Giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta nên sắp xếp thứ tự như sau:
Từ một điểm nhìn trên cao bao quát toàn bộ cảnh Hồ và đền
Bài tập 2 : Giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta nên sắp xếp thứ tự như sau:
Từ một điểm nhìn trên cao bao quát toàn bộ cảnh Hồ và đền
Từ đường Đinh Tiên Hoàng giới thiệu Đài Nghiên, Tháp Bút, rồi qua cầu thê Húc vào đền.
Bài tập 2 : Giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta nên sắp xếp thứ tự như sau:
….
Tả bên trong đền.
Từ trấn Ba Đình nhìn ra hồ, về phía Thuỷ tạ, phía Tháp rùa, giới thiệu tiếp.
Bài tập 2 : Giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta nên sắp xếp thứ tự như sau:
…..
Lại từ tầng cao ở phố Hàng Khay, nhìn bao quát toàn cảnh Hồ -đền để kết luận
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN : THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Bài tập 2 : Giới thiệu theo trình tự tham quan hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ xa đến gần, từ ngoài vào trong ta nên sắp xếp thứ tự như sau:
Từ một điểm nhìn trên cao bao quát toàn bộ cảnh Hồ và đền
Từ đường Đinh Tiên Hoàng giới thiệu Đài Nghiên, Tháp Bút, rồi qua cầu thê Húc vào đền.
Tả bên trong đền.
Từ trấn Ba Đình nhìn ra hồ, về phía Thuỷ tạ, phía Tháp rùa, giới thiệu tiếp.
Lại từ tầng cao ở phố Hàng Khay, nhìn bao quát toàn cảnh Hồ -đền để kết luận
Ti?t 83:
TẬP LÀM VĂN : THUYẾT MINH
VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH
Bài tập 3 :nếu viết lại bài này theo bố cục 3 phần ta có thể chọn những chi tiết tiêu biểu để làm nổi bật giá trị lịch sử và văn hoá của di tích thắng cảnh như:
Rùa Hồ Gươm
Truyền thuyết trả gươm thần
Cầu Thê Húc
Tháp bút
Vấn đề giữ gìn cảnh quan và sự trong sạch của Hồ Gươm.
 
Gửi ý kiến