Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 43. Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày gửi: 15h:55' 22-01-2013
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 191
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy, cô giáo về dự tiết học
ngày hôm nay
Hi`nh 35.1 Lược đồ tự nhiên châu Mĩ
Hãy trình bày khái quát vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mĩ ?
Kiểm tra bài cũ.
Quan sát lược đồ: H·y kÓ tªn c¸c luång nhËp c­ vµo khu vùc Trung vµ Nam MÜ ?
Biểu đồ thành phần dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ
Quan sát biểu đồ thành phần dân cư của khu vực Trung và Nam Mĩ hãy nêu nhõ?n xét thành phần dân cư của khu vực?
Bảng tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của một số châu lục và khu vực Trung và Nam Mĩ năm 2002 (ĐV: %)
Dựa vào bảng số liệu bên hãy nêu nhận xét tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của khu vực Trung và Nam Mĩ với các châu lục và trên thế giới năm trong 2002?
Quan sát lược đồ hãy nhận xét sự phân bố dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ ?
Hi`nh 35.1 Lược đồ tự nhiên châu Mĩ
Hoạt động nhóm .
Các nhóm làm việc trong thời gian 5 phút.
Tất cả các nhóm cùng thảo luận nội dung sau
Nội dung phiếu học tập
1. Quan sa?t mụ?t sụ? hi`nh a?nh va` kờ?t ho?p kiờ?n thu?c sa?ch gia?o khoa ha~y tri`nh ba`y da?c diờ?m dụ thi? ho?a o? Trung va` Nam Mi~ ?
2. Cho biờ?t qua? tri`nh dụ thi? ho?a o? Trung va` Nam Mi~ kha?c vo?i qua? tri`nh dụ thi? ho?a o? Ba?c Mi~ nhu thờ? na`o?
Kết quả phiếu học tập
Quan sát một sụ? hi`nh ảnh và kết hợp với kiến thức sách giáo khoa hãy tri`nh bày đặc điểm đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ?
- Tốc độ đô thị hoá đứng đầu thế giới.
- Dô thị hoá mang tính tự phát.
- Tỉ lệ dân đô thị cao (chiếm 75 khoa?ng % dân số.)
2. Hãy cho biết quá tri`nh đô thị hóa ở Trung và
Nam Mĩ khác với đô thị hóa ở Bắc Mĩ như thế nào ?
+ Trung và Nam Mĩ quá tri`nh đô thị hóa nhanh khi kinh tế chưa phát triển, phần lớn là quá tri`nh đô thị hóa tự phát.
+ Bắc Mĩ quá tri`nh đô thị hóa gắn liền với quá tri`nh công nghiệp hóa (sự phát triển đô thị có tính quy hoạch)
H43.1 Lược đồ các đô thị châu Mĩ
Bài tập
? Hãy hoàn thiện vào sơ đồ sau để thể hiện đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.
Dân cư,
xã hội
Trung và
Nam Mĩ
Sơ lược lịch sử
(Xem SGK)
Dân cư
đô thị hóa

Bài tập
Sơ đồ thể hiện đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ.
Dân cư,
xã hội
Trung và
Nam Mĩ
Sơ lược lịch sử
(Xem SGK)
Dân cư
đô thị hóa
Dân cư chủ yếu là người lai
Có nền văn hóa Mĩ la tinh
Phân bố dân cư không đều
Tập trung ở các vùng ven biển,cửa sông,trên các cao nguyên
Thưa thớt ở sâu trong nội địa
Tốc độ đô thị hóa cao
Đô thị hóa mang tính tự phát
Tỉ lệ dân đô thị cao
Cho các cụm từ sau:1. nhanh 2. tự phát 3. chiếm khoảng75%dân số, 4. gắn với công nghiệp hóa, 5.di dân tự do từ nông thôn ra thành phố, 6.chiếm khoảng 76% dân số 7. quy hoạch. 8.rất nhanh
Hoàn chỉnh vào sơ đồ sau để so sánh đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ.
Đặc điểm đô thị hóa
Bắc Mĩ
Trung và Nam Mĩ
Tốc độ
Tỷ lệ dân thành thị
Tính chất
Nguyên nhân
Cho các cụm từ sau:1. nhanh 2. tự phát 3. chiếm khoảng75%dân số, 4. gắn với công nghiệp hóa, 5.di dân tự do từ nông thôn ra thành phố, 6.chiếm khoảng 76% dân số 7. quy hoạch. 8.rất nhanh
Hoàn chỉnh vào sơ đồ sau để so sánh đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở Bắc Mĩ và Trung và Nam Mĩ.
Đặc điểm đô thị hóa
Bắc Mĩ
Trung và Nam Mĩ
8. rất nhanh
1. nhanh
6. chiếm 76% dân số
3. chiếm 75% dân số
7. quy hoạch
2. tự phát
4. gắn với công nghiệp hóa
5. di dân tự do từ nông
thôn ra thành phố
Tốc độ
Tỷ lệ dân thành thị
Tính chất
Nguyên nhân
Chọn đáp đúng trong các câu sau
1.Dân cư Trung và Nam Mĩ chủ yếu là người lai giữa:
A.Người Châu phi với người Anh –điêng.
B.Người Châu phi với người Tây ban Nha,Bồ Đào Nha
C.Người Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha, với người gốc Châu Phi và người Anh –điêng.

2.Dân cư Trung và Nam Mĩ phân bố không đồng đều,tập trung đông đúc ở:
A.Các miền ven biển.
B,Các cửa sông lớn.
C. Trên các cao nguyên có khí hậu mát mẻ.
D.Tất cả các đáp án trên đều đúng
3. Khu vực Trung và Nam Mĩ đang dẫn đầu thế giới về tốc độ đô thị hóa.Hiện nay số dân sống trong các đô thị chiếm:
A.78% dân số B .62% dân số
C.75% dân số D .67% dân số

HU?NG D?N V? NH
Học bài 43, kết hợp phân tích lược đồ hình 43.1 trang 132 trong SGK.
Làm bài tập câu 5,6 bài 43 (Sách bài tập thực hành)
Chuẩn bị bài 44: Kinh tế Trung và Nam Mĩ.
+ Nêu sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ.
+ Quan sát hình 44.4, nêu tên và trình bày sự phân bố của các cây trồng chính ở Trung và Nam Mĩ.
 
Gửi ý kiến