Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản trường bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Duy Tân (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:06' 30-01-2013
Dung lượng: 5.8 KB
Số lượt tải: 904
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GDĐT ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC ….. Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

………, ngày 24 tháng 10 năm 2012

BIÊN BẢN
LẤY Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM LẠI HIỆU TRƯỞNG CỦA Đ/C Nguyễn Văn A

I-/ Thời gian: Lúc 07 giờ 30 ngày 23 tháng 10 năm 2010
II-/ Thành phần tham dự: 64/.. CB,GV,CNV nhà trường. Vắng 14.
III-/ Nội dung: Chủ toạ buổi họp đ/c Đặng …… Chủ tịch Công đòan trường.

1- Đ/c Đặng …… Chủ tịch Công đòan trường thông qua công văn số:149/GDĐT-TCCB ngày 29/9/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện …… V/v Hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và quy trình thực hiện đối với cán bộ được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại với quy trình thực hiện như sau:
Bước 1: Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm xây dựng và báo cáo chương trình hành động của mình về vị trí sắp được bổ nhiệm để cấp ủy (Chi bộ giáo dục), tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét.
Bước 2: Trên cơ sở ý kiến thống nhất của cấp ủy (Chi bộ giáo dục) và tập thể lãnh đạo cơ quan về chương trình hành động của cán bộ được đề nghị bổ nhiệm phải đưa ra lấy ý kiến của cán bộ viên chức trong cơ quan, đơn vị.
Bước 3: Cán bộ được đề nghị bổ nhiệm hoàn chỉnh chương trình hành động của mình trên cơ sở tiếp thu, giải trình những ý kiến đóng góp của tập thể; sau đó đưa vào hồ sơ báo cáo cùng với hồ sơ đề nghị bổ nhiệm theo quy định số 302-QĐ/TU ngày 12/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.
2- Đ/c Nguyễn Văn Ahiệu trưởng trường tiểu học ……. người được đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng thông qua chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ 2010 -2015 đối với trường Tiểu học …….. trong nhiệm kỳ 2010-2015 phải thực hiện.
3- Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường thảo luận, đóng góp ý kiến và đã biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 64/64 thành viên có mặt với chương trình hành động do đồng chí Nguyễn Văn A trình bày trước Hội đồng nhà trường, gồm Kết quả quá trình công tác nhiệm kỳ vừa qua, Nhiệm vụ được giao sắp tới và chương trình hành động bản thân trong nhiệm kỳ 2010-2015, Chương trình hành động phát triển giáo dục 05 năm 2010-2015, việc Tổ chức thực hiện.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị Hiệu trưởng đ/c A phải tranh thủ sự lãnh đạo của Phòng Giáo dục, của Đảng Uỷ, UBND xã ……., Chi bộ Khối tiểu học và sự giúp đỡ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể trong trường, Hội cha mẹ học sinh. Phải xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và để thực hiện tốt nhiệm kỳ của mình đ/c phải cụ thế hoá thành kế hoạch năm học và có giải pháp khả thi cho từng nhiệm vụ.
4- Đ/c Nguyễn Văn A tiếp thu những đóng góp và hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 2010-2015.
VI-/ Bế mạc: 10 giờ 30 cùng ngày.

T/M BCH CÔNG ĐÒAN THƯ KÝ
CHỦ TỊCH
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓