Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phước Lộc
Ngày gửi: 19h:16' 30-01-2013
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 265
Số lượt thích: 0 người
GV thöïc hieän: Löông Ngoïc Thanh
TẬP THỂ LỚP 9D5 CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP.
Cho hình vẽ, biết ED là tiếp tuyến của đường tròn (O). Tìm các góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (khác góc bẹt); góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và công thức tính số đo góc của nó theo các số đo của cung bị chắn.
KIỂM TRA BÀI CŨ
I- KIẾN THỨC CƠ BẢN.
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.
II- CÁCH VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO GIẢI TOÁN
- Xác định được loại góc với đường tròn (góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, góc nội tiếp, góc tạo bởi một tia tiếp tuyến và dây cung)
- Xác định các cung bị chắn tương ứng .
2. Sử dụng các hệ thức liên hệ giữa các loại góc với đường tròn và số đo của cung bị chắn tương ứng để giải quyết yêu cầu của bài toán.
Tiết 47 LUYỆN TẬP
Bài tập 40 (SGK - Tr 83)
.
A
B
D
S
E
C
. O
Tiết 47 LUYỆN TẬP
Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến SA và cát tuyến SBC của đường tròn. Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D. Chứng minh SA = SD.
Qua điểm S nằm bên ngoài đường tròn (O)
vẽ tiếp tuyến SA
và cát tuyến SBC của
đường tròn
Tia phân giác của góc BAC cắt dây BC tại D
SA là tiếp tuyến của (O)
SBC là cát tuyến của (O)
AD là phân giác của góc BAC
SA = SD
Phân tích – Tìm lời giải.
SA = SD
1
2
Bài tập 41 (SGK - Tr 83)
+
+
Tiết 47 LUYỆN TẬP
Bài tập 42 (SGK -tr 83)
Tiết 47 LUYỆN TẬP
Tiết 47 LUYỆN TẬP
Bài tập 42 SGK- Tr 83
(với )
H
Ô chữ bí mật
Ô chữ dưới đây là một tiêu chí trong việc xây dựng trường học. Ô chữ gồm 9 chữ cái
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
S.
T.
U.
Câu 1
1
T
4
5
6
T
3
2
Cho hình vẽ, biết
Số đo của cung BM là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
G.
H.
I.

Câu 2
1
T
4
5
6
3
T
I
I
Cho hình vẽ, biết
Số đo của cung CN là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
1
T
I
5
6
3
T
A
A.
B.
C.
Câu 3
A
Cho hình vẽ, biết
Số đo của góc A là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
A
T
I
5
6
3
T
N
N
Câu 4
L.
M.
N.
Cho hình vẽ, biết
Số đo của góc CSN là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
A
T
I
5
N
3
T
H
H
Câu 5
E.
G.
H.
Cho hình vẽ, biết
SA là tiếp tuyến , số đo của góc SAB là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
A
T
I
H
N
3
T
E
E.
Câu 6
E.
H.
I.
Cho hình vẽ, biết
SA là tiếp tuyến,số đo của góc BCA là:
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
Trò chơi ô chữ
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
I
Â
N
T
T
N
Ê
H
H
LÀ TỪ CÒN THIẾU TRONG CÂU
“TRƯỜNG HỌC … HỌC SINH TÍCH CỰC”
Ô chữ bí mật là
Trò chơi ô chữ
THÂN THIỆN
1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo của hai cung bị chắn
2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
*Hệ thống lại kiến thức về năm loại góc với đường tròn.
*Nghiên cứu lại các bài tập đã làm hôm nay.
*Làm bài tập 43 (SGK – Tr 83)
*Chuẩn bị các dụng cụ: Thước, compa, thước đo góc, mô hình góc bằng bìa cứng để học bài CUNG CHỨA GÓC
Tiết học đã kết thúc
Chúc thầy cô giáo và các em học sinh sức khỏe tốt
Bài tập 42 trang 83 SGK
H
MA = MB
MA = MC
=
Bài tập bổ sung:
T? di?m M ? bên ngoài du?ng tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MB, MC. Vẽ đường kính BOD. Hai đường thẳng CD, MB cắt nhau tại A. Chứng minh M là trung điểm AB
=
1
2
 
Gửi ý kiến