Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Hoa Huệ
Ngày gửi: 20h:51' 04-02-2013
Dung lượng: 7.9 MB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 1 người (cao duy quoc)
CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ MÔN SINH HỌC 9
Nhiệt liệt chào mừng
KiỂM TRA BÀI CŨ
? Th? nào là nhân tố sinh thái? Cho biết các nhóm nhân tố sinh thái?
ĐÁP ÁN:
-Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động
tới sinh vật.
-Có hai nhóm nhân tố sinh thái:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh.
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh:
* Nhân tố sinh thái con người.
* Nhân tố sinh thái các sinh vật khác.
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Rừng cây thông nhựa
Cây bạch đàn sống một mình
Đàn trâu rừng
-Khi có gió bão thực vật sống thành nhóm có lợi gì so
với sống riêng rẽ ?
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Đàn trâu rừng
-Trong tự nhiên động vật sống thành bầy có lợi gì?
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Rừng cây thông nhựa
Cây bạch đàn sống một mình
Đàn trâu rừng
-Trong tự nhiên các sinh vật cùng loài có mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau ( về thức ăn, nơi ở, sinh sản...) đảm bảo sự sinh tồn của loài .
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Môi trường trở nên khắc nghiệt
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
-Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể
Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng.
Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn.
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Môi trường trở nên khắc nghiệt
-Khi môi trường trở nên khắc nghiệt thiếu ( về thức ăn, nơi ở, sinh sản...) các sinh vật cùng loài cạnh tranh gay gắt.
Phim cạnh tranh cùng loài
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Hỗ trợ
Cạnh tranh
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Có hai mối quan hệ: hỗ trợ và đối địch
Trong các ví dụ sgk trang 132,133 đâu là quan hệ hỗ trợ đâu là quan hệ đối địch?
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Đâu là quan hệ hỗ trợ
Quan hệ hỗ trợ
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Quan hệ đối địch
Đâu là quan hệ đối địch
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
*Hỗ trợ:
Là mối quan hệ hợp tác cả hai cùng có lợi (cộng sinh)hoặc 1 bên có lợi còn 1 bên không có lợi cũng không có hại (hội sinh)
(cộng sinh)
(hội sinh)
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
*Đối địch:
Là sự cạnh tranh,kí sinh bán kí sinh và sinh vật ăn sinh vật .
(cạnh tranh)
( (kí sinh bán kí sinh)
(sinh vật ăn sinh vật ).
I/ QUAN HỆ CÙNG LOÀI:
II/ QUAN HỆ KHÁC LOÀI
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
Điểm khác nhau giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của sinh vật khác loài là gì?
(cua và hai quy).
Phim gâu bắt cá hồi
Tiết 45: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
- Trong tự nhiên,thường không có sinh vật nào sống tách biệt với các sinh vật khác.Thông qua các mối quan hệ…………………
và ………………,các sinh vật luôn hỗ trợ hoặc cạnh tranh nhau.
Các sinh vật cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các nhóm cá thể.Tuy nhiên khi gặp điều kiện bất lợi các cá thể cùng loài …………….dẫn tới một số cá thể sống tách ra khỏi nhóm.
Trong mối quan hệ khác loài,các sinh vật hoặc…………….
hoặc……………với nhau.Quan hệ hỗ trợ là mối quan hệ có lợi(hoặc ít nhất không có hại)cho tất cả các sinh vật.Trong quan hệ đối địch,một bên sinh vật được lợi còn bên kia bị hại hoặc cả hai bên cùng bị hại.
cùng loài
khác loài
Đối địch
hỗ trợ
cạnh tranh
Dùng các từ cho trước hoàn thành thông tin sau:
Hỗ trợ
Đỗi địch
Hỗ trợ
Cạnh tranh
(cạnh tranh)
( (kí sinh bán kí sinh)
(sinh vật ăn sinh vật ).
(cộng sinh)
(hội sinh)
ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
QUAN HỆ KHÁC LOÀI
QUAN HỆ CÙNG LOÀI
*HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
Học bài .
Trả lời câu 3, 4 / sgk / trang 134.
Đọc mục "Em có biết" .
Xem trước bài 45 (k? bảng 45.1, 45.2 v 45.3 vo v? bi t?p, k?t h?p suu t?m m?u v?t d? p).
KÍNH CHÚC SỨC KHỎE
QUÝ THẦY, QUÝ CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH
 
Gửi ý kiến