Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 44. Rượu etylic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Trường Long (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:03' 27-02-2013
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 295
Số lượt thích: 0 người
KI?M TRA BĂI CU
H?p ch?t h?u co lă g ? H?p ch?t h?u co du?c phđn lăm m?y lo?i ?
H?P CH?T H?U CO
D?n xu?t c?a Hidrocacbon
Metan ; Etilen
Axetilen ; Benzen
Hidrocacbon
Chuong V :
D?N XU?T C?A HIDROCACBON. POLIME
Ru?u etylic, axit axetic, ch?t bĩo, glucozo, saccarozo, tinh b?t, xenlulozo, protein, ch?t d?o, to, cao su c c?u t?o nhu th? năo ? tnh ch?t vă ?ng d?ng g ?
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
CTPT : C2H6O
- PTK : 46
III. TNH CH?T HA H?C:
IV. ?NG D?NG:
V. DI?U CH?:
II. C?U T?O PHĐN T?:
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Tr?ng thâi : lă ch?t l?ng
- Mău s?c : khng mău
- T? kh?i so v?i nu?c : nh? hon nu?c
- Tnh tan trong nu?c : tan v h?n trong nu?c
- Si ? 78,30C
- Lă dung mi ha tan du?c nhi?u ch?t nhu iot, benzen,.
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- D? ru?u : lă s? ml ru?u etylic c trong 100ml h?n h?p ru?u v?i nu?c
V d? : Ru?u 140 cho ta bi?t: trong 100ml ru?u lo?i năy ch?a 14ml ru?u etylic nguyín ch?t.
- Do d? ru?u
- D?ng c? dng d? do d? ru?u g?i lă ru?u k?
V?y th? năo lă
d? ru?u
- D? tr? l?i cđu h?i năy, câc em hêy quan sât th nghi?m sau:
Ru?u 140 cho ta bi?t di?u g ?
- D? ru?u :
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Cng th?c tnh d? ru?u :

- D? ru?u :
Trong d:
+ Do: D? ru?u (o)
+ Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
+ Vhh: Th? tch h?n h?p
ru?u vă nu?c (ml)
N?u k hi?u :
+ Do : lă d? ru?u
+ Vr : lă th? tch ru?u nguyín ch?t
+ Vhh : lă th? tch h?n h?p ru?u vă nu?c
V?y, cng th?c d? tnh d? ru?u lă g ?
I. TNH CH?T V?T L:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 136)
- Cng th?c tnh d? ru?u :

- D? ru?u :
Trong d:
+ Do: D? ru?u (o)
+ Vr: Th? tch ru?u n.c (ml)
+ Vhh: Th? tch h?n h?p
ru?u vă nu?c (ml)
- T? (1) ta c :
(1)
+ Vr =
+ Vhh =
II. C?U T?O PHĐN T?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- Ru?u etylic c CTCT :

Hay CH3 - CH2 - OH
Em c nh?n xĩt g v? d?c di?m c?u t?o c?a phđn t? ru?u etylic ?
II. C?U T?O PHĐN T?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- Ru?u etylic c CTCT :

Trong pt? ru?u etylic c m?t ngt? H khng lk v?i ngt? C mă lk v?i ngt? O,
t?o ra nhm -OH. Chnh nhm -OH năy lăm cho ru?u c t/c d?c trung.
Hay CH3 - CH2 - OH
OH
III. TNH CH?T HA H?C:
Băi 44: RU?U ETYLIC
1. Ru?u etylic c chây khng ?
- Ru?u etylic td m?nh v?i oxi khi d?t nng.
- Ru?u etylic td du?c v?i Na gi?i phng kh hidro.
2. Ru?u etylic c pu v?i Natri khng ?
3. Ph?n ?ng v?i axit axetic:
CH3- CH2- OH(l)
+ Na(r)
CH3- CH2- ONa(dd)
+ H2(k)
Natri etylat
2
2
2
H
Na
Na
H2
(s? du?c nghiín c?u ? Băi 45: Axit axetic)
- Pu trín thu?c lo?i pu th?
IV. ?NG D?NG:
Băi 44: RU?U ETYLIC
- (sgk trang 138)
Rượu - Bia
Pha vecni, pha nước hoa
Giấm ăn (axit axetic)
Cao su tổng hợp
Dược phẩm
C2H5OH
V. DI?U CH?:
Băi 44: RU?U ETYLIC
Ru?u etylic du?c di?u ch? theo 2 câch :
Tinh b?t
ho?c
du?ng
D?a văo hi?u bi?t th?c t? em hêy cho bi?t: ru?u u?ng du?c di?u ch? b?ng câch năo ?
Ru?u etylic
Lín men
Ho?c :
Etilen
H?U QU? C?A VI?C S? D?NG RU?U BIA QUÂ M?C
CÂCH PHA CH? RU?U 450
45 ml
100 ml
Nu?c
Ru?u etylic
Ru?u 450 cho bi?t di?u g ?
Ru?u 450
Ru?u etylic
Ru?u 450 cho bi?t:
Trong 100ml ru?u 450 c ch?a 45ml ru?u nguyín ch?t.
 
Gửi ý kiến