Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Vài nét về mĩ thuật Ý (I-ta-li-a) thời kì Phục Hưng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Quê
Ngày gửi: 08h:16' 01-03-2013
Dung lượng: 10.7 MB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
1
2
3
4
KIM TỰ THÁP(Ai Cập)
TƯỢNG NGƯỜI NÉM ĐĨA (Hi Lạp)
ĐỀN PÁC-TÊ-NÔNG (Hi Lạp)
TƯỢNG Ô-GUÝT (La Mã)
KIỂM TRA BÀI CŨ
- PHỤC HƯNG ( RI-NAS-CI-MEN-TO) CÓ Ý NGHĨA LÀ “LẦN NỮA ĐƯỢC SINH RA” HAY LÀ “KHÔI PHỤC LẠI SƯ HƯNG THỊNH”

- PHỤC HƯNG LÀ MỘT PHONG TRÀO VĂN HOÁ TRẢI DÀI TỪ THẾ KỈ XIV ĐẾN THẾ KỈ XVII. KHỞI ĐẦU TẠI FLORENCE (Ý) VÀO HẬU KÌ TRUNG CỔ VÀ SAU ĐÓ LAN RỘNG RA TOÀN CHÂU ÂU.
KHÁI NIỆM VỀ PHỤC HƯNG ?
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
1. Giai đoạn đầu tiên
2. Giai đoạn thứ hai (giai đoạn tiền Phục hưng)
3. Giai đoạn thứ ba (giai đoạn Phục hưng cực thịnh)
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
THẢO LUẬN
4Phút
Cho biết thời gian của từng giai đoạn?
Kể tên các trung tâm nghệ thuật lớn?
Họa sĩ tiêu biểu thời kì này
là ai?
Nêu những đặc điểm xu hướng và đề tài sáng tác trong từng giai đoạn?
Tác phẩm tiêu biểu?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
Thế kỷ XIV
Phơ-lụ-rang-xơ và Xiên-nơ
Xi-ma-buy và Gi?t-tô
Hiện thực
Phản bội Chúa,
Đức Mẹ Madona,…
I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
TRUNG TÂM PHƠ-LÔ-RĂNG-XƠ
Đám tang Chúa
Phản bội Chúa
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ GIỐT-TÔ
Đức Mẹ Madona
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ XI-MA-BUY
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
Thế kỷ XIV
Phơ-lụ-rang-xơ và Xiên-nơ
Xi-ma-buy và Gi?t-tô
Hiện thực
Thế kỷ XV
Phơ-lô-răng-xơ
và Vơ -ni-dơ
Tôn giáo v?i các nhân vật trong Kinh thánh, th?n thoại
? hiện thực.
Ma-dac-xi-ụ,
Boỏt-ti-xen-li.
Mùa xuân,
Thần Vệ nữ
ra đời,…
I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
Phản bội Chúa,
Đức Mẹ Madona,…
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa
Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
Trung tâm Vơ-ni-dơ
Trung tâm Phơ-lo-răng-xơ
Thần vệ nữ ra đời (Sơn dầu)
BỐT-TI-XEN-LI
Mùa xuân (Son d?u)
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
Thế kỷ XIV
Phơ-lụ-rang-xơ
và Xiên-nơ
Xi-ma-buy
và Gi?t-tô
Hiện thực
Thế kỷ XV
Phơ-lô-răng-xơ
và Vơ -ni-dơ
Tôn giáo v?i các nhân vật trong Kinh Thánh, th?n thoại
? hiện thực.
Ma-dắc-xi-ô,
Bôt-ti-xen-li…
Mùa xuân,
Thần Vệ nữ
ra đời,…
Thế kỷ XVI
Rô-ma
Phát triển đến đỉnh cao sáng tạo
Lê-ô-na-
đo Vanh-xi,
Mi-ken-lăng-gio,
Ra-pha- en,...
Mô-na-li-da,
Môi-dơ,
Trường học
A-ten..
I. Vài nét khái quát về thời kì Phục hưng ở Ý
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
Phản bội Chúa,
Đức Mẹ Madona,…
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
RÔ MA (thủ đô Ý)
Đền Patheon
Đấu trường Cô-li-dơ
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ LÊ-Ô-NA ĐỜ VANH-XI
Chân dung họa sĩ
Lê-ô-na đờ Vanh-xi
Mô-na Li-da (La Giô-công-dơ)
(Sơn dầu)
Đức Mẹ và Chúa Hài đồng (Sơn dầu)
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ MI-KEN-LĂNG-GIƠ
Chân dung họa sĩ
Mi-ken-lăng-giơ
Môi-dơ (Đá cẩm thạch)
Chân dung Tượng Đa-vít
(Đá cẩm thạch)
Trần nhà thờ Xích-xtin
Pietta (Đá cẩm thạch)
CÁC TÁC PHẨM CỦA HỌA SĨ RA-PHA-EN
Trường học A-ten
Đức Mẹ Sixtin (Sơn dầu)
Chân dung họa sĩ
Ra-pha-en
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời kì Phục hưng
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng ở Ý
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
3. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XV, Giai đoạn Phục hưng cực thịnh)
2. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng )
1. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp,
La Mã Cổ đại.
Sự bắt giữ Chúa – Xi-ma-buy
Nàng Mô-na Li-da”
của Lê- ô- na- đờ Vanh- xi
“Lễ Thăng thiên và gia miện
của Đức Mẹ”
Của Ti - Xiêng
Đức mẹ và chúa hài đồng
Lê- ô- na- đờ Vanh- xi
BÀI 26: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
VÀI NÉT VỀ MĨ THUẬT Ý (I-TA-LI-A)
III. Một vài đặc điểm của mĩ thuật thời kì Phục hưng
- Đề tài tôn giáo và thần thoại.
(Xem SGK/145)
THỜI KÌ PHỤC HƯNG
I. Vài nét khái quát về văn hóa Phục hưng
II. Các giai đoạn phát triển của mĩ thuật Ý thời kì Phục hưng
3. Giai đoạn thứ ba (thế kỉ XV, Giai đoạn Phục hưng cực thịnh )
2. Giai đoạn thứ hai (thế kỉ XV, Giai đoạn tiền Phục hưng)
1. Giai đoạn đầu tiên (thế kỉ XIV)
? Phục hưng là khôi phục và làm cho hưng thịnh hơn nền văn hóa Hi Lạp, La Mã Cổ đại.
? Là thời kì khoa học-kĩ thuật, văn học-nghệ thuật phát triển rất mạnh, đặc biệt là mĩ thuật.
Hình ảnh con người được diễn tả cân đối biểu hiện nội tâm, sống động và chân thực.
Diễn tả ánh sáng, chiều sâu theo luật xa gần.
- Xu hướng nghệ thuật hiện thực ngày đạt đến đỉnh cao của sự chuẩn mực.
1
8
7
6
2
4
5
3
7. Trường Học A – Tel là bức họa lớn nhất của họa sĩ này?
2. Giai đoạn đầu tiên các bức bích họa được vẽ theo sự tích gì?
4. Giai đoạn phát triển thứ 3 của thời kỳ Phục Hưng
còn gọi là giai đoạn gì?
6. Giai đoạn thứ hai của thời kỳ Phục Hưng còn có
tên gọi khác là gì?
3. Họa sĩ Bốt-ti-xen-li có một tác phẩm mà tên gọi của nó giống một mùa trong năm?
1. Ông là người học trò tài năng của hoạ sĩ Xi-ma-buy
P
R
A
L
H
E
A
H
H
H
K
I
N
N
Á
T
H
H
N
T


C
C
N
A
L
Ê
Ô
Đ
Ơ
V
A
X
H
N
I
T
I
N
H
H
Ư
N
G
P

C

M
N
U
X
Â
Ù
A
G
I

T
T
Ô
H
I
N
H
T

C

5. Ông là tác giả của tác phẩm Mô-na-li-da?
8. Mĩ thuật thời kì Phục hưng Ý đều sáng tác theo
xu hướng này?
H
P
Ư

C
N
H
G
TỪ KHOÁ
H
P
Ư

C
N
H
G
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
THỜI GIAN
5 phuùt
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài vừa học:
- Phục hưng là gì?
- Nêu các giai đoạn phát triển và đặc điểm của mĩ thuật Ý
thời kì Phục hưng?
B. Bài sắp học: Xem trước nội dung bài Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Ý thời Phục hưng
 
Gửi ý kiến