Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 2. Bàn tay mẹ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuyến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:32' 03-03-2013
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 526
Số lượt thích: 0 người

CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Lớp
1B
Giáo viên thực hiện:
TRƯỜNG TIỂU HỌC Hoµng Lª
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra bài cũ
Giờ Tập đọc trước các con học bài gì?
Cái nhãn vở
?

B¹n Giang viÕt nh÷ng g× trªn nh·n vë?
Bạn viết tên trường, tên lớp, họ và tên trên nhãn vở.
Bố khen con gái đã tự viết được nhãn vở.
Bố Giang khen bạn ấy thế nào ?

Ch÷ b¹n viÕt nh­ thÕ nµo?
Chữ bạn viết nắn nót
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
nấu cơm
xương xương
rám nắng
yêu lắm
tã lót
yêu nhất
phải làm
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc .
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
1
2
3
4
5
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc .
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc .
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Ôn vần an - at
an
at
n
t
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc .
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
1) Tìm tiếng trong bài có vần an:
Tiếng trong bài có vần an là: bàn
bàn
bàn
bàn
Tim tiếng ngoài bài:
- Có vần an
- Có vần at
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
2.Tìm tiếng ngoài bài có vần:
bát cơm
mỏ than
an
at
at
an
2) Tìm tiếng ngoài bài có vần: an - at
ti?ng ngoi bi có vần an
cái bàn, hoa lan, nhà sàn, bàn ghế, con gián, cây đàn , bạn thân, san sẻ, thợ hàn,
bài hát, thơm ngát, gió mát, hạt lạc, bãi cát, ca hát, cái bát, mặn chát, xay xát, vạt áo, cà vạt,
ti?ng ngoi bi có vần at
3) Nói câu chứa tiếng có vần :
an
at
3) Nói câu chứa tiếng có vần:
an
at
Hoa lan màu trắng.
Bạn Ngọc viết rất đẹp.
Em thích nghe đàn bầu.
Bố em là thợ hàn.
Nhà trường đóng bàn ghế mới.
Bạn Lan hát rất hay.
Bông hoa hồng thơm ngát.
Trời mùa thu mát mẻ.
Cánh đồng lúa bát ngát.
Bạn Phát viết chưa đẹp.
1. Bµn tay mÑ lµm nh÷ng viÖc g× cho chÞ em B×nh?
2. §äc c©u v¨n diÔn t¶ t×nh c¶m cña B×nh víi ®«i bµn tay mÑ?
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
?
Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh
- Ai nấu cơm cho bạn ăn?
- Mẹ tôi nấu cơm cho tôi ăn.
Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh
- Ai mua quần áo mới cho bạn?
- Mẹ tôi mua quần áo mới cho tôi.
Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh
- Ai chăm sóc khi bạn ốm?
- Bố mẹ tôi chăm sóc tôi khi tôi ốm.
Luyện nói: Trả lời câu hỏi theo tranh
- Ai vui khi bạn được điểm mười?
- Bố mẹ tôi vui khi tôi được điểm 10.
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Tập đọc
Bàn tay mẹ
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Bàn tay mẹ
Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc.
Thứ hai ngày 4 tháng 3 năm 2013
Chính tả
Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy.
Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng, các ngón tay gầy gầy, xương xương của mẹ.
Theo Nguyễn Thị Xuyến
Giờ học kết thúc
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi
Chào các em !
 
Gửi ý kiến