Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 45. Dây thần kinh tủy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Lê Duy
Ngày gửi: 15h:47' 10-03-2013
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 30
Số lượt thích: 0 người
TIẾT 47
BÀI 45: DÂY THẦN KINH TỦY
Hình dây các dây thần kinh tủy
I. CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ :
Haừy quan saựt hỡnh 45.1, ghi nhụự chuự thớch vaứ ủien teõn caực boọ phaọn cuỷa reó tuyỷ, daõy than kinh tuyỷ vaứo hỡnh treõn.
Sợi hướng tâm
Rễ sau
Rễ trước
Sợi li tâm
Lỗ tuỷ(chứa dịch tuỷ)
Hình 45-1. Các rễ tuỷ và dây thần kinh tuỷ
* Hãy nghiên cứu thông tin sách giáo khoa, quan sát hình 45.1, 45.2 liên hệ kiến thức bài 44 (hình 44.2), trả lời câu hỏi :

II. CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ :
* Câu hỏi : Hãy giải thích kết quả thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2.
* Hãy nghiên cứu thí nghiệm SGK.
Nhóm Nga và Thuỷ đã tiến hành mổ cung đốt sống để tìm rễ tuỷ. Sau đó tiến hành cắt các rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải và cắt các rễ sau liên quan đến chi sau phía bên trái.
Đợi ếch hết choáng, Thuỷ lần lượt kích thích các chi sau bên phải rồi bên trái. Kết quả quan sát được qua thí nghiệm đã được Nga ghi vào bảng 45.
* Đọc kỹ bảng 45 : Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chức năng của các rễ tuỷ.
1. Kích thích bằng HCl 1% chi sau bên phải
Rễ trước bên phải
bị cắt
Chi phải không co nhưng co chi sau bên trái và hai chi trước
QUAN SÁT THÍ NGHIỆM 1
2. Kích thích bằng HCl 1%
vào chi sau bên trái
Rễ sau bên trái bị cắt
Không co chi nào cả
QUAN SÁT THÍ NGHIỆM 2
THẢO LUẬN NHÓM TRẢ LỜI CÂU HỎI
* Caõu hoỷi1 : Tửứ TN1, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó trửụực ?
* Caõu hoỷi2 : Tửứ TN2, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó sau ?
* Câu 3: Dây thần kinh tủy có chức năng gì?
* Câu 4: Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha
THẢO LUẬN NHÓM TRẢ LỜI CÂU HỎI
* Caõu hoỷi1 : Tửứ TN1, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó trửụực ?
* Caõu hoỷi2 : Tửứ TN2, em coự theồ ruựt ra keỏt luaọn gỡ ve chửực naờng cuỷa reó sau ?
- Reó trửụực : daón truyen xung than kinh vaọn ủoọng tửứ trung ửụng ủi ra cụ quan ủaựp ửựng (cụ).
- Reó sau : daón truyen xung than kinh caỷm giaực tửứ cụ quan thuù caỷm ve trung ửụng than kinh.
* Câu hỏi3 : Dây thần kinh tuỷ có chức năng gì ?
* Câu hỏi4 : Vì sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ?
- Chức năng của dây thần kinh tuỷ là dẫn truyền các xung vận động và xung cảm giác.
- Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau nên gọi là dây pha.
Tiết 47: DÂY THẦN KINH TUỶ
ĐIỀN CÁC CỤM TỪ THÍCH HỢP VÀO CHỖ TRỐNG
31
dây pha
vận động
cảm giác
li tâm
hướng tâm
CỦNG CỐ
Câu 1 : Trình bày cấu tạo của dây thần kinh tuỷ.
* Đáp án : - Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm 2 rễ.
+ Rễ trước : rễ vận động.
+ Rễ sau : rễ cảm giác.
- Các rễ tuỷ ra khỏi lỗ gian đốt nhập lại thành dây thần
kinh tuỷ.
Câu 2 : Nêu chức năng của dây thần kinh tuỷ.
* Đáp án : Chức năng của dây thần kinh tuỷ là dẫn truyền các xung vận động và xung cảm giác.
Câu 3 : Tại sao nói dây thần kinh tuỷ là dây pha ?
* Đáp án : Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động nhập lại, nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau nên gọi là dây pha.
DẶN DÒ
- Học kỹ bài 45 : "Dây thần kinh tuỷ", trả lời câu hỏi và bài tập SGK.
- Đọc trước bài 46 : "Trụ não, tiểu não, não trung gian".
- Kẻ bảng 46 (SGK- trang 145) vào vở bài tập.
???
 
Gửi ý kiến