Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Đặc điểm các khu vực địa hình

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thượng Hiền
Ngày gửi: 20h:47' 11-03-2013
Dung lượng: 21.9 MB
Số lượt tải: 1081
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ 8
Kiểm tra bài cũ
? Em hãy chứng minh đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nước ta?
TIẾT 33
BÀI 29
ĐẶC ĐIỂM
CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
?Địa hình nước ta được chia thành mấy khu vực ? Nêu tên từng khu vực địa hình?
Bài 29
ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
KHU VỰC ĐỒI NÚI
2. KHU VỰC ĐỒNG BẰNG
3. ĐỊA HÌNH BỜ BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA
Thảo luận 4 nhóm (3 phót)
Nghiên cứu sách giáo khoa , hình 28.1 tìm hiểu, so sánh đặc điểm của từng vùng núi theo bảng sau:
Nhóm 1: Vùng núi Đông Bắc. Nhóm 2: Vùng núi Tây Bắc.
Nhóm 3: Vùng núi Trường Sơn Bắc.
Nhóm 4: Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam.
1/ Khu vực đồi núi:
?Khu vực đồi núi nước ta được chia thành mấy vùng?

1/ Khu vực đồi núi:
 Kh u vực
Vị trí
Đặc điểm
Vùng
núi
Đông
Bắc
Tả ngạn
sông Hồng
-Đồi núi thấp
-Hướng cánh
cung
Vùng
núi Tây
Bắc
Giữa sông
Hồng và
sông Cả
-Núi cao,sơn nguyên
đá vôi hiểm trở
Hu?ng :TB-DN
c.Vùng
núi
Trường
Sơn
Bắc.
Nam sông
Cả đến dãy
Bạch Mã
Núi thấp
2 sườn không
đối xøng
Hướng :TB-ĐN
d.Núi và
CN.
Trường
Sơn
Nam
Dãy
Bạch Mã
đến Đông
Nam bộ
đ. Bán bình nguyên Đông Nam bộ và vùng
đồi trung du Bắc bộ là vùng chuyển tiếp
giữa đồng bằng và miền núi
-Cao nguyên
badan
Xếp tầng
Hình 28.1 Lược đồ địa hình Việt Nam
?Hãy xác định trên lược đồ địa hình nước ta các dãy núi hình cách cung, dãy núi Hoàng Liên Sơn và một số cao nguyên?
Sông Gâm
Ngân Sơn.
Bắc Sơn.
Đông triều.
Hoàng Liên Sơn
CN Di Linh.
CN Lâm Viên
CN ĐăcLắc
CN Kon Tum
SAPA
Cánh đồng giữa núi M­êng Thanh
ĐÀ LẠT
BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Khu vực đồi núi:
2. Khu vực đồng bằng:
+ Đồng bằng sông Hồng
+ Đồng bằng sông Cửu Long
?Nước ta có 2 đồng bằng lớn
nào ?
?Xác định vị trí đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long ?
a. Đồng bằng
châu thổ hạ lưu
các sông lớn
? Nêu đặc điểm của đồng bằng Sông Hồng?
 Khu vực
Diện tích
Nguồn gốc
Đặc điểm
* Đồng bằng sông Hồng
15000km2
Do phù sa sông Hồng ,
S.Thái Bình bồi đắp
Có hệ thống đê lớn
vững chắc dµi 2700m
Không được bồi đắp
tự nhiên
Thấp hơn mực nước
sông 3-7 m
? Nêu đặc điểm của đồng bằng
SôngCửu Long?
 Khu vực
* Đồng bằng
sông Cửu Long
Diện tích
40000km2
Nguồn gốc
Do phù sa sông
Mê-kông bồi đắp
Đặc điểm
Cao 2-3 m so mực
nước biển
Không có đê ngăn lũ
Có nhiều vùng trũng ,
ngặp sâu
?Quan sát hình 29.2 và 29.3 và kiến thức bài học tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long?
THẢO LUẬN NHÓM (theo bàn) – 2phót
Bài 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1. Khu vực đồi núi:
2. Khu vực đồng bằng:
a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn:+ ĐB sông Hồng:
+ ĐB sông Cửu Long:
b. C¸c ®ồng bằng duyên hải Trung Bộ:
?Nªu ®Æc ®iÓm cña ®ång b»ng duyªn h¶i Trung bé?
 -Diện tích:
Đặc điểm:
Tiêu biểu:
?Vì sao Đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu ?
Nhỏ, hẹp, kém phì nhiêu,
15 000km2.
đồng bằng Thanh Hóa
(3 100km2).
Đê Sông Hồng
Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Hồng
Đồng bằng Trung Bộ
3260 km
Khu vực đồi núi:
Khu vực đồng bằng:
Địa hình bờ biển và thềm
lục địa:
*Địa hình bờ biển
?Hãy cho biết chiều dài đường bờ biển nước ta? Bờ biển có mấy dạng chính?giá trị?
-Bờ biển dài 3260km
-Có 2 dạng : Bờ biển bồi tụ và bờ biển mài mòn
+Bê biÓn båi tô :b·i bïn réng,rõng, ngËp mÆn ph¸t triÓn,TL nu«i trång thuû s¶n
+Bê biÓn mµi mßn:khóc khuûu,låi lâm, nhiÒu vòng vÞnh,n­íc s©u,kÝn giã, TL Du lich, c¶ng
Bờ biển mài mòn
Bờ biển bồi tụ
Cảnh ở bờ biển bồi tụ
Cảnh ở bờ biển mài mòn
Cảnh ở bờ biển mài mòn
3. D?a hình b? bi?n v th?m
l?c d?a
?Vị trí vịnh Hạ Long, bãi biển Đồ Sơn, bãi Sầm Sơn, vịnh Cam Ranh, Vũng Tàu, Hà Tiên
*Thềm lục địa
?Thềm lục địa nước ta mở rộng tại vùng biển nào?
- Thềm lục địa mở rộng ở vùng biển Bắc bộ và Nam bộ
Đ A L A T
S O N G H O N G
M A I M O N
V I N H H A L O N G

C U U L O N G
B O I T U
1
2
3
4
5
6
1. Địa danh du lịch nổi tiếng ở vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam ?
2. Đồng bằng có hệ thống đê bao bọc tạo thành các ô trũng?
3. Bờ biển tại các vùng chân núi , có bãi cát sạch thuận lợi cho du lịch?
4. Vịnh biển đẹp được Unesco công nhận là di sản thiên nhiên năm 1994?
5. Đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta?
6. Bờ biển thuận lợi phát triển nuôi trồng hải sản?
Học bài 29
Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
Xem trước bài 30
Chuẩn bị bảng phụ để làm bài thực hành
DẶN DÒ
Trân trọng cảm ơn Thầy-Cô và các em học sinh.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓