Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Văn Thắng
Ngày gửi: 21h:43' 11-03-2013
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 1389
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Trần Minh Châu)
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ TẬP THỂ LỚP 6C
VỀ THAM DỰ TIẾT HỌC
NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX
Tiết 24 - Bài 23
LỊCH SỬ 6
NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỈ VII - IX
I.DƯỚI ÁCH ĐÔ HỘ CỦA NHÀ ĐƯỜNG, NƯỚC TA CÓ GÌ THAY ĐỔI
II.KHỞI NGHĨA MAI THÚC LOAN (722)
III.KHỞI NGHĨA PHÙNG HƯNG(TRONG KHOẢNG 776 - 791)
Tiết 24 -Bài 23
LỊCH SỬ 6
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
Quan sát lược đồ, em hãy cho biết: nhà Đường đã tổ chức lại các đơn vị hành chính như thế nào ?
- Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.Trụ sở đặt ở Tống Bình
a. Bộ máy cai trị
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
- Năm 679, Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.Trụ sở dặt ở Tống Bình
- Nhà Đường cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện
a. Bộ máy cai trị
AN NAM ĐÔ HỘ PHỦ
(người Trung Quốc)
CHÂU, HUYỆN
(người Trung Quốc)
HƯƠNG, XÃ
(người Việt tự cai quản)
Sơ đồ bộ máy cai trị thời thuộc Đường
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Trụ sở dặt ở Tống Bình
a. Bộ máy cai trị
- Nhà Đường cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện
Bên cạnh các chính sách trên, nhà Đường còn làm gì
TRUNG QUỐC
- Cho sửa chữa đường sá, xây thành lũy, tăng quân đồn trú.
Vì sao nhà Đường chú ý xây dựng các đường giao thông?
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
- Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.Trụ sở dặt ở Tống Bình
a. Bộ máy cai trị
- Nhà Đường cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện
- Cho sửa chữa đường sá, xây thành lũy, tăng quân đồn trú.
b. Chính sách bóc lột
- Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm.
Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác trước ?
SỪNG TÊ GIÁC
NGÀ VOI
ĐỒI MỒI
TRẦM HƯƠNG
VÀNG
NGỌC TRAI
QUẢ VẢI
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
- Năm 679 Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ.Trụ sở dặt ở Tống Bình
a. Bộ máy cai trị
- Nhà Đường cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực tiếp tới các huyện
- Cho đắp đường, xây thành lũy, tăng quân đồn trú.
b. Chính sách bóc lột
- Đặt ra nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm, nhất là việc cống vải.
Em hãy đánh giá, nhận xét về chính sách cai trị và bóc lột của nhà Đường ?
Theo em, dưới sự cai trị hà khắc và sự bóc lột tàn bạo của nhà Đường, nhân dân ta sẽ làm gì ?
- Nhà Đường tăng cường bộ máy cai trị, siết chặt ách đô hộ, bóc lột nhân dân ta nặng nề, tàn bạo
Em biết dưới thời Đường đô hộ, có những cuộc khởi nghĩa lớn nào ?
THẢO LUẬN NHÓM
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Em biết gì về Mai Thúc Loan ?
- Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (Thạch Hà - Hà Tĩnh), vốn xuất thân từ nông dân nghèo.
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
* Diễn biến – kết quả
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1.Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
* Diễn biến – Kết quả
- Nhà Đường cử 10 vạn quân sang đàn áp. Khởi nghĩa thất bại
-Năm 722, khởi nghĩa bùng nổ. Nghĩa quân chiếm thành Hoan Châu, được nhân dân ủng hộ.
-Mai Thúc Loan dựng căn cứ ở Sa Nam (Nam Đàn) và xưng đế.
-Ông liên kết với nhân dân khắp Giao Châu và Chăm – pa đánh chiếm được thành Tống Bình.
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776 -791)
Em biết gì về Phùng Hưng?
-Phùng Hưng quê ở Đường Lâm (Hà Nội). Ông nối nghiệp cha làm quan lang, là người có sức khỏe, giàu lòng thương người
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776 -791)
* Diễn biến – kết quả
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1.Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776 -791)
* Diễn biến – kết quả
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (722).
Tiết 28 - Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi ?
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng ( trong khoảng 776 -791)
* Diễn biến – kết quả
Khoảng năm 776, Phùng Hưng và Phùng Hải khởi nghĩa ở Đường Lâm.
- Năm 791, nhà Đường đưa quân sang đàn áp, Phùng An ra hàng
- Sau đó Phùng Hưng cho quân đánh chiếm được Tống Bình và sắp đặt việc cai trị
Khi Phùng Hưng mất, Phùng An nối
nghiệp.
Đây là biểu hiện lòng biết ơn của nhân dân ta đối với Mai Thúc Loan, Phùng Hưng, người có công lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa nhằm giành lại quyền làm chủ cho dân tộc
Bài 23. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC THẾ KỶ VII - IX
=>Thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân ta đấu tranh cho độc lập, tự do của Tổ quốc
CỦNG CỐ BÀI HỌC
NHỮNG CUỘC
K/N LỚN
(THẾ KỈ VII - IX)
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng và chữ S trước câu sai:
1.Năm 697,nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ
2.Thời nhà Đường cai trị, nhiều loại thuế được miễn giảm và nhân dân không phải cống nộp sản vật quý hiếm như trước
3.Năm 722, khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ
4.Mai Thúc Loan chọn thành Hoan Châu để làm căn cứ khởi nghĩa
5.Khoảng năm 776, Phùng Hưng và Phùng Hải dựng cờ khởi nghĩa ở
Đường Lâm
6.Khởi nghĩa Phùng Hưng kết thúc thắng lợi vào năm 791
Đ
S
Đ
S
Đ
S
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học bài cũ.
Chuẩn bị bài mới:
Bài 24.Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
+ Đọc bài, trả lời trước câu hỏi ở SGK.
+ Sưu tầm tranh ảnh về các thành tựu văn hóa của Chăm-pa.
No_avatar

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 
Gửi ý kiến