Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tác giả tác phẩm mỹ thuật việt nam 1945-1954

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Phương Thảo
Ngày gửi: 12h:17' 14-03-2013
Dung lượng: 19.1 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ.
Câu 1: Mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954 chia làm mấy giai đoạn ?

Caõu 2: Haừy neõu vaứi neựt ve 1 trong 3 giai ủoaùn ủoự?
Tiết 22
Baứi 22: Thửụứng thửực mú thuaọt

Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mĩ thuật Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX đến NAấM 1954
I/ Tỡm hiểu vài nét về tiểu sử một số họa sĩ:

1.Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984).
2.Họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906 - 1954).
3.Họa sĩ Nguyễn ẹoó Cung (1912 - 1977).
4.Nhà điêu khắc - họa sĩ Diệp Minh Châu (1919 - 2002).

II/ Tỡm hiểu một vài bức tranh tiêu biểu:

1.Bức tranh lụa "Chơi ô aờn quan" của Nguyễn Phan Chánh.
2.Bức tranh sơn mài "Nghỉ chân bên đồi" của Tô Ngọc Vân.
3.Bức tranh màu bột "Du kích tập bắn" của Nguyễn ẹoó Cung.
4.Bức tranh lụa "Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc" của Diệp Minh Châu.

Thảo luận nhóm.
Nhóm 1: Tỡm hiểu hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh
Nhóm 2: Tỡm hiểu hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
Nhóm 3: Tỡm hiểu hoạ sĩ Nguyễn ẹoó Cung
Nhóm 4: Tỡm hiểu hoạ sĩ Diệp Minh Châu

Tiểu sử của các hoạ sĩ?
Phong cách, nội dung sáng tác?
Một số tác phẩm tiêu biểu?
Giải thửụỷng nhà nửụực phong tặng?
Câu hỏi thảo luận
hết giờ
1-Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh(1892-1984)
Quê ở Thch H-HTnh.
L sinh vin kho u tin cđa trường CMT ng Dương.
Đề tài : người nông dân
Ông chuyên vẽ tranh lụa.Tranh lụa của ông rung động lòng người, bởi tình cảm chân thật, giản dị, giàu lòng nhân ái, biểu hiện tâm hồn Việt Nam
Tc phm tiu biĨu: Chi n quan, Rưa rau cu ao, Sau gi trc chin, Em cho chim ăn, Lên đồng .Rửa rau cầu ao
Lên đồng
Em cho chim ăn
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh :
CHƠI Ô ĂN QUAN
2-Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954)
Quê huyện Văn Giang, Hưng Yên.
1931 tốt nghiệp trường CĐMTĐD
Trước 1945: chuyên vẽ về các thiếu nữ thị thành đài các
Sau 1945: vẽ nh?ng chiến sĩ vệ quốc đoàn, ông già nông dân chất phác, thôn nữ dân tộc...
Là hiệu trưởng đầu tiên của trường mĩ thuật kháng chiến.
Tác phẩm: Thiếu nữ bên hoa huệ, hai thiếu nữ và em bé, Nghĩ chân bên đồi...
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Tô Ngọc Vân :
Thiếu nửừ bên hoa huệNghỉ chân bên đồi
Bác Hồ làm việc ở Bắc Bộ Phủ
3-Hoạ sĩ Nguyễn ẹoó Cung(1912-1977)

_ Quê Từ Liêm-Hà Nội.
_ Tốt Nghiệp trửụứng CẹMT ẹoõng Dửụng naờm 1934.
_ Cách mạng tháng 8/1945 thành công ông vẽ phố phửụứng Hà Nội rợp cờ hoa.
_Kháng chiến toàn quốc bùng nổ ông vừa chiến đấu vừa sáng tác và mở lớp đào tạo hoạ sĩ trẻ .
_ Hoà bỡnh lập lại hoạ sĩ vừa sáng tác vừa làm công tác quản lí .
_Taực phaồm: Du kớch taọp baộn, Laứm kớp lửùu ủaùn, Khai hoọi...
Tan ca mời chị em đi họp để thi
thợ giỏi- sơn dầu
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Nguyễn ẹoó Cung
4- Hoạ sĩ -nhà điêu khắc Diệp Minh Châu
(1919-2002)

_ Quê ở Nhơn Thạnh ( Bến Tre )
_ 1945 TN trường CĐMTĐD. Ông là họa sĩ miền Nam tiêu biểu tập kết ra Bắc. Ông còn là nhà điêu khắc chuyên làm tượng và vẽ tranh về Bác Hồ, thiếu nhi.
+Tranh lụa: BH với thiếu nhi 3 miền Trung, Nam, Bắc
+ Tượng: Võ Thị Sáu, Hương sen, BH với thiếu nhi...
Một số tác phẩm tiêu biểu của hoạ sĩ Diệp Minh Châu.
Tượng Bác - Đồng
Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc
Thảo luận nhóm nhỏ
Nhóm 1
"Chơi ô
ăn quan"
Nhóm 2
"Nghỉ chân
Bên đồi"
Nhóm 3
"Du kích
Tập bắn"
Nhóm 4
"Bác Hồ với thiếu
nhi ba miền Trung,
Nam, Bắc"
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Câu hỏi thảo luận:
Em hãy nêu nội dung, boỏ cuùc, maứu saộc của bức tranh?
Tác giả đã sử dụng chất liệu gỡ để vẽ tranh?
Cảm nhận của em về bức tranh?

Bức tranh 1: Chơi ô aờn quan - tranh lụa - Nguyễn Phan Chánh
-Nội dung: miêu tả trò chơi dân gian quen thuộc của trẻ em thời kỡ trửụực CM tháng 8
-Bố cục: thuận mắt cân đối, ủửụứng nét, cách sắp xếp hỡnh ảnh chặt chẽ.
- Màu sắc: gam màu chủ đạo là nâu hồng.
Bức tranh 2: Nghỉ chân bên đồi - sơn mài - Tô Ngọc Vân
Nội dung: diễn tả phút
nghỉ ngơi thửư thái trên
đưửụứng đi chiến dịch bên
sưửờn đồi vùng trung du
phía Bắc.
Bố cục: tam giác, ủửờng
nét khoẻ khoắn
Màu sắc: đơn giản mang
nhiều yếu tố trang trí của
chất liệu sơn mài
Cảm nhận: Bức tranh thể hiện tỡnh quân dân thắm thiết
Bức tranh 3: Du kích tập bắn - màu bột
Nguyễn ẹoó Cung
Nội dung: ghi lại buổi tập bắn của tổ du kích
Bố cục: 5 nhân vật diễn tả ở tửư thế khác nhau ủửụứng nét, khoẻ khoắn, lối vẽ khúc chiết.
Màu sắc: trong sáng
Bức tranh 4: Bác Hồ với thiếu nhi ba miền
Trung, Nam, Bắc
vẽ bằng máu - Diệp Minh Châu
Nội dung: Thể hiện tỡnh cảm yêu thửụng của thiếu nhi cả nửụực đối với Bác Hồ.
Bố cục: hài hoà ủửụứng nét đơn giản, tập trung diễn tả nét mặt.
Màu sắc: chỉ có một màu, vẽ bằng máu.
Cảm nhận: Bức tranh có giá trị lớn về tỡnh cảm, là tấm lòng của hoạ sĩ đối với Bác


Thông qua những tác phẩm về tình dân quân, về anh Bộ đội cụ Hồ, đặt biệt là bức tranh "Bác Hồ với thiếu nhi ba miền Trung, Nam, Bắc".: trách nhiệm phục vụ nhân dân của Bác Hồ và của các chiến sĩ đã hi sinh để cho chúng ta nền độc lập, tự do. mà chúng ta đang được hưởng
Em hãy trả lời nhanh: Ông là ai ?
Trò chơi: : Đi tìm hoạ sĩ
1/ Quê ông ở Văn Giang, Hưng Yên. Trước Cách mạng tháng 8, ông chuyên vẽ thiếu nữ thị thành. Tác phẩm nổi tiếng: "Thiếu nữ bên hoa huệ"
Hoạ sĩ Tô Ngọc Vân
2) Ông quê ở Từ Liêm-Hà Nội, tốt nghiệp Trửụứng CĐMT Đông Dửụng năm 1934, bức tranh nổi tiếng "Du kích tập bắn" . Ông là ai ?
Hoaï só Nguyeãn Ñoã Cung
3) Ông là sinh viên khoá đầu tiên của trường CĐMT Đông Dửụng, là hoạ sĩ chuyên vẽ tranh lụa.
Ông là ai ?
Hoạ sĩ nguyễn Phan Chánh
4/ OÂng laø nhaø ñieâu khaéc – hoaï só sinh naêm 1919 taïi Nhôn thaïch – Beán Tre
Diệp Minh Châu
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:
BÀI 22:
Học bài
Sưu tầm tranh ảnh liên quan
BÀI 23: TRANG TRÍ ĐĨA TRÒN (KIỂM TRA 1 TIẾT)
+ Sưu tầm bài vẽ về đĩa tròn
+ Dụng cụ học tập
KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ
chúc các em học giỏi
 
Gửi ý kiến