Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Coppy
Người gửi: Trần Kim Toàn
Ngày gửi: 09h:29' 19-03-2013
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
Tiết 54
MỘT SỐ ĐỒ VẬT CÓ DẠNG HÌNH TRÒN
Làm thế nào tính được diện tích phần giấy khi làm chiếc quạt?
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
O
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
Hình tròn bán kính R có diện tích:
Ví dụ:
Tính diện tích hình tròn bán kính 3cm.
Giải
Vậy diện tích hình tròn bán kính 3cm là 28,26 cm2
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
Bài tập 77:
Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh 4cm.
4 cm
Giải
O
D
C
B
A
d
Hình tròn tâm O nội tiếp trong hình vuông ABCD => d = AB = 4cm
Nếu d là đường kính hình tròn (d = 2R) thì:
Diện tích hình tròn là:
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
ta có:
Nếu C là chu vi đường tròn bán kính R thì
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
O
R
2 bán kính
Cung tròn
Hình quạt tròn
- Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.

Hình quạt tròn OAB tâm O, bán kính R, cung n0
A
B
?. Hãy điền biểu thức thích hợp vào các chỗ trống (…) trong dãy lập luận sau:
Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600)có diện tích là …
Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là …
Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích S = …
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích:
R2
(l là độ dài cung nº của hình quạt tròn)
(l là độ dài cung nº của hình quạt tròn)
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Hình quạt tròn tâm O, bán kính R, cung nº có diện tích:
(l là độ dài cung nº của hình quạt tròn)
hay
Tính diện tích của phần giấy làm quạt?
Diện tích hình quạt có bán kính R = 30cm là:
Diện tích hình quạt có bán kính R = 10cm là:
Diện tích phần giấy của chiếc quạt là:
Giải:
Bài 80 sgk:
Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:
- Mỗi dây thừng dài 20m.
- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.
Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn?
Tiết 53. §10: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
Cách 2: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là:
S2>S1 nên với cách thứ 2 diện tích cỏ mà hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn.
20
20
Cách 1
10
Cách 2
Giải
Cách 1: Diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được là:
30
III. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Nắm vững công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Vận dụng công thức làm các bài tập: 78, 79, 81, 82 SGK, 68 SBT
- Học sinh khá - giỏi làm thêm bài tập: 71, 72 SBT
- Nghiên cứu trước bài 83, 85, 86, 87 SGK để tiết sau luyện tập
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ MẠNH KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến