Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: An Ngoc Tu
Ngày gửi: 18h:49' 19-03-2013
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 197
Số lượt thích: 0 người
LỊCH SỬ 6

Tiết 25

Bài 21 : Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân
( 542 - 602 )
Bài 21 : Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân
( 542 - 602 )
I.Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?
- Chia nước ta thành nhiều châu để gây chia rẽ , dễ bề cai trị .
- Chỉ tôn thất nhà Lương và các dòng họ lớn mới được giữ những vị trí quan trọng , gây bất mãn trong nhiều tầng lớp nhân dân .
- Bóc lột dã man , tàn bạo bằng hàng trăm thứ thuế *
*

Các em đọc SGK , cho biết
chính sách cai trị của nhà Lương
có đặc điểm gì nổi bật ?
Chia nước ta thành nhiều châu . *
Chỉ có tôn thất nhà Lương và một số
dòng họ lớn mơí được giao những
chức vụ quan trọng .
Tăng cường bóc lột tàn bạo bằng
hàng trăm thứ thuế
Việc chia nước ta thành nhiều châu
nhằm mục đích gì ?
Để gây chia rẽ , dễ bề cai trị
Việc chỉ có tôn thất nhà Lương
và một số dòng họ lớn giữ những
chức vụ quan trọng có hậu quả gì ?
Gây bất mãn cho nhiều tầng lớp
nhân dân , kể cả người Trung quốc
Các em đọc phần chữ in nghiêng
trong SGK , cho biết thái độ của
nhà Lương đối với nhân dân ta
như thế nào ?
Phân biệt đối xử trắng trợn
Theo em chính sách cai trị tàn bạo
trên của nhà Lương sẽ dẫn đến
điều gì ?
Đây chính là nguyên nhân dẫn
đến những cuộc khởi nghĩa của
nhân dân ta .
II.Khởi nghĩa Lý Bí . Nước Vạn Xuân thành lập
1. Tiểu sử Lý Bí :
- Lý Bí ( Lý Bôn ) gốc người Trung Quốc , tổ tiên
sang nước ta lập nghiệp từ lâu.
- Ông từng được nhà Lương cử giữ chức chỉ huy
quân đội ở một châu .
- Vì căm ghét bọn đô hộ , ông từ quan , ngấm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy .

Các em đọc SGK , cho biết những nét chính
về tiểu sử của Lý Bí : nguồn gốc ,
sự nghiệp , tại sao ông lại chỉ huy cuộc
nổi dậy ?
Cuộc khởi nghĩa có những đặc điểm
gì nổi bật ?
- Thời gian
- Địa điểm
- Sự ủng hộ của nhân dân
- Những nét chính của diễn biến
2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa :
- Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Sơn Tây .
- Hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng .
- Trong chưa đầy ba tháng , nghĩa quân chiếm được hầu hết các quận huyện . Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc .
- Nghĩa quân liên tiếp đánh bại các cuộc phản công cuả quân Lương .

Các em theo dõi diễn biến cuộc khởi nghĩa
trên bản đồ trên bảng *
- Vì oán hận quân Lương , muốn giành lại độc lập
dân tộc .

- Tinh thần hăng hái , anh dũng giúp khởi nghĩa
nhanh chóng giành thắng lợi và liên tiếp đánh bại quân thù .
Vì sao hào kiệt và nhân dân khắp nơi hưởng ứng
cuộc khởi nghĩa ?
Em có nhận xét gì về tinh thần quân khởi nghĩa ?
Hãy trình bày lại diễn biến cuộc
khởi nghĩa *
3. Kết quả và ý nghĩa cuộc khởi nghĩa :
a. Kết quả :
Năm 544 Lý Bí lên ngôi Hoàng đế , lấy hiệu
là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân , dựng kinh đô ở Tô Lịch ( Hà Nội ) , lập triều đình với hai ban văn , võ .
b. Ý nghĩa :
- Khẳng định ý chí độc lập cuả dân tộc .
- Mong muốn dân tộc , đất nước trường tồn *

Ý nghĩa việc lên ngôi Hoàng đế , đặt tên nước
và lập triều đình ?
Tên nước" Vạn Xuân " có ý nghĩa gì ?
Vạn Xuân là rất nhiều mùa xuân
CỦNG CỐ :
1. Chính sách cai trị của nhà Lương hà khắc
như thế nào ? Hậu quả của chính sách đó ? *

2. Kết quả và ý nghĩa cuả cuộc khởi nghĩa
của Lý Bí ? *
DẶN DÒ :

- Bài tập ở nhà :
Việc nghĩa quân khởi nghĩa Lý Bí liên tiếp đánh bại các cuộc phản công của quân Lương , theo em có ý nghĩa gì ?

- Xem trước Bài 22 : Khởi nghĩa Lý Bí .
Nước Vạn Xuân ( tt )
Chú ý các câu hỏi in đậm trong từng mục
Sửa bài tập :
1.Sau khi bị Triệu Đà xâm lược , tình hình nước Âu Lạc thay đổi như thế nào ?
a. Hành chính :
- Bị sát nhập vào Trung Quốc , bị chia cắt nhiều lần :
thành quận Giao Chỉ và Cửu Chân , sau đó bị sát nhập thành châu Giao và chia thành ba quận Giao Chỉ ,
Cửu Chân và Nhật Nam .
- Bị cai trị bởi quan lại nhà Hán .Đứng đầu châu là Thứ sử , quận là Thái thú và Đô úy, huyện là Lạc tướng .
b.Kinh tế : Nhân dân bị bóc lột nặng nề : thuế má, lao dịch cống nạp(sản vật quý , sản phẩm thủ công và cả thợ khéo )
c.Văn hoá :
- Phải theo phong tục Hán , học chữ Hán , tuân theo
luật pháp Hán .
- Đạo Nho , đạo Giáo và đạo Phật được du nhập vaò nước ta

2.Chính sách cai trị hà khắc cuả phong kiến phương Bắc dẫn đến những kết quả gì ?
- Nhân dân Âu Lạc vẫn giữ gìn truyền thống ,
phong tục tập quán Việt .
- Nổi lên đấu tranh khi có thời cơ :
* Khởi nghiã Hai Bà Trưng ( 40-43)
* Khởi nghiã Bà Triệu ( 248 ).

3.Những điểm giống nhau cuả hai cuộc khởi nghiã trên ?
- Đều do phụ nữ lãnh đaọ .
- Qui mô rộng lớn , được mọi tầng lớp nhân dân ủng hộ .
- Gây khiếp đảm cho quân thù .
- Đều bị thất baị vì lực lượng yếu hơn ,
ít kinh nghiệm hơn kẻ thù.
4. Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với các quận cuả TQ thành châu Giao nhằm mục đích gì ?
Nhằm chiếm đóng lâu dài và xoá tên nước ta trên bản đồ .

5.Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cuả nhà Hán ?
Vì chưa kiểm soát được hoàn toàn Âu Lạc nên vẫn phải dùng các Lạc tướng .

6. Nhà Hán đưa người Hán sang châu Giao nhằm mục đích gì ?
Nhằm đồng hoá nhân dân ta bằng cách bắt nhân dân ta phải theo phong tục Hán , xoá bỏ phong tục tập quán cuả nhân dân ta , làm mất khả năng kháng cự lại sự đô hộ .
7.Trình bày diễn biến cuả cuộc khởi nghĩa
Hai Bà Trưng *
1
2
5
6
Triệu Tức &
Triệu Quang Phục
Tinh Thiều
Phạm Tu
*
 
Gửi ý kiến