Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §1. Phương trình đường thẳng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thành An
Ngày gửi: 00h:04' 21-03-2013
Dung lượng: 605.3 KB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo
Về dự giờ lớp 10A1
THPT HOÀNG HOA THÁM
Phương trình đường thẳng (tiết 2)
Kiểm tra bài cũ.
Câu hỏi:
1. Nêu định nghĩa véctơ chỉ phương?
2. Viết PTTS của đường thẳng d đi qua M(1;-3) và có VTCP
Đáp án:
1. Định nghĩa:
Vectơ
được gọi là vec tơ chỉ phương của đường thẳng
nếu
và giá của
song song hoặc trùng với
2. Phương trình tham số của đường thẳng d:
3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
Hoạt động 1:
Cho đường thẳng
có phương trình
và vectơ
Hãy chứng tỏ
vuông góc với vectơ chỉ phương của
Giải:
Vectơ chỉ phương của
Vectơ
vuông góc với
vì:
có vuông góc với
không?
vuông góc với
vì:
Vectơ
như trên được gọi là vec tơ pháp tuyến của đường thẳng
3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng
Vectơ
Định nghĩa:
được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng
nếu

vuông góc với vectơ chỉ phương của
*.Nếu
có vectơ pháp tuyến
thì nó luôn có một vectơ chỉ phương là
=………..
hoặc
=…………
Nhận xét:
● Nếu
là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng
thì
cũng là một vectơ pháp tuyến của
đường thẳng có vô số
. Do đó một
vectơ pháp tuyến.
● Một đường thẳng hoàn toàn xác định nếu biết một
điểm và vectơ pháp tuyến của nó
*. Củng cố
Câu 1:
Cho đường thẳng có vectơ pháp tuyến
.Các vectơ
nào sau đây là vec tơ chỉ phương của đường thẳng đó?
a.
b.
c.
d.
Câu 2:
Cho đường thẳng có vectơ pháp tuyến
.Các vectơ
nào sau đây không là vectơ chỉ phương của đường thẳng đó?
a.
b.
c.
d.
4. Phương trình tổng quát của đường thẳng.
M0(x0;y0)
x
y
O
Cho mặt phẳng tọa độ Oxy.
●M0(x0;y0)   và nhận
làm vectơ pháp tuyến.
●Với mỗi M(x;y) bất kì:
?
Khi đó:
?
với
(*)
(*) được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng .
a) Định nghĩa:
Phương trình
với a và b không đồng thời bằng 0
được gọi là phương trình tổng quát
của đường thẳng.
●Nhận xét:
Nếu đường thẳng  có phương trình
thì  có vectơ pháp tuyến là
và có vectơ
hoặc
chỉ phương là
…………
…………..
Các em tự chứng minh nhận xét trên, coi như bài tập về nhà
?
* Củng cố:
- Nhận xét:
Để lập phương trình tổng quát của đường thẳng khi biết
VTPT và một điểm M(x0;y0) thuộc đường thẳng
ta sử dụng phương trình:
Ví dụ 1:
Lập phương trình tổng quát của đường thẳng  đi qua hai điểm
A(1;3) và B(2;5).
Giải
VTCP của  là :
 Có VTPT là:
Phương trình tổng quát của :
hay:
Ví dụ 2:
Hãy tìm tọa độ của VTCP của đường thẳng có phương trình:
Giải
Tọa độ của VTPT của đường thẳng là:
Tọa độ của VTCP là:
b. Các trường hợp đặc biệt.
Cho đường thẳng  có phương trình tổng quát
(1)
● Nếu
phương trình (1) trở thành
hay
Khi đó đường thẳng  vuông góc với trục Oy tại điểm

O
x
y
●Nếu
phương trình (1) trở thành
hay
Khi đó đường thẳng  vuông góc với trục Ox tại điểm
y

x
O
● Nếu
phương trình (1) trở thành
Khi đó đường thẳng  đi qua gốc tọa độ O.
x
y

O
● Nếu a, b, c đều khác 0 ta có thể đưa phương trình (1) về dạng
với
(2)
y
x

M
N
O
Phương trình (2) gọi là phương trình đường thẳng theo đoạn chắn
4. Phương trình tổng quát
Bài tập củng cố.
Cho đường thẳng  có phương trình tổng quát:
●Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của ?
a.
b.
c.
d.
(3;2)
(2;3)
(-3;2)
(2;-3)
● Những điểm sau đây điểm nào thuộc ?
a) (3;0)
b) (1;1)
c) (-3;0)
d) (0;-3)
● Đường thẳng nào sau đây song song với ?
a)
b)
c)
d)
Tóm tắt kiến thức
1. Vectơ
được gọi là vec tơ pháp tuyến của đường thẳng 
nếu

vuông góc với vec tơ chỉ phương của .
2. Phương trình
được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng.
3. Nếu đường thẳng  có phương trình
thì  có
vectơ pháp tuyến là
và có vectơ chỉ phương là
Xin cảm ơn thầy cô và các em !
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓