Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 49. Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thành Đạt
Ngày gửi: 22h:13' 21-03-2013
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 456
Số lượt thích: 0 người

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ THAO GIẢNG
Giáo viên:
Nguyễn ThịThu Hà
Môn: Địa Lý 7


D?A Lí 7
KIỂM TRA BÀI CŨ
Hãy trình bày đặc điểm khí hậu, thực vật và động vật của châu Đại Dương?
Tại sao đại bộ phận diện tích lục địa Ô- xtrây-li-a có khí hậu khô hạn?


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
Nêu nhận xét về mật độ dân số của châu Đại Dương so với các châu lục khác và so với thế giới?
I. DÂN CƯ
Mật độ dân số các châu lục năm 2008
II. KINH TẾ
Châu Đại Dương


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Mật độ dân số thấp nhất thế giới.
I. DÂN CƯ
THUẬT NGỮ


Qua bảng số liệu trên, hãy nhận xét về mật độ dân số và tỉ lệ dân thành thị ở một số quốc gia thuộc châu Đại Dương?
Bảng số liệu dân cư châu Đại Dương năm 2001.


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Mật độ dân số thấp nhất thế giới.
I. DÂN CƯ
Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2001 chiếm 69% dân số trong các đô thị).
Qua nội dung SGK trang 147, 148: cho biết thành phần dân cư của khu vực?
Dân cư gồm hai thành phần chính:
+ Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số)
+ Người bản địa: khoảng 20% dân số.
THUẬT NGỮ


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Xác định trên lược đồ những khu vực đông dân, thưa dân.


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
I. DÂN CƯ


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Mật độ dân số thấp nhất thế giới.
I. DÂN CƯ
Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2001 chiếm 69% dân số trong các đô thị).
Dân cư gồm hai thành phần chính:
+ Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số)
+ Người bản địa: khoảng 20% dân số.
 Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
I. DÂN CƯ
Hình 49.2 - Người Pô-li-nê-diêng
chuẩn bị ra khơi.
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
Thổ dân châu Đại dương
D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
I. DÂN CƯ
Tỉ lệ dân thành thị……
…………………………………
DÂN CƯ

Mật độ dân số……………
Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương?
Dân cư……...…………….......


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
I. DÂN CƯ
Có sự đa dạng về ngôn ngữ
và văn hóa.
Tỉ lệ dân thành thị: cao (Năm 2001chiếm 69% dân số trong các đô thị)
Mật độ dân số: thấp nhất thế giới
Dân cư gồm hai thành phần chính:
+ Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số)
+ Người bản địa: khoảng 20% dân số.
DÂN CƯ

………...
Trình bày đặc điểm dân cư châu Đại Dương?
………...
………...
………………


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
Quan sát lược đồ cho biết châu Đại Dương có những tài nguyên chính nào để phát triển kinh tế?
II. KINH TẾ


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
3
26
71
9
25
66
19
9.2
71.8
27
41.5
31.5
Dựa vào bảng thống kê trang 148, hãy cho biết những nước có thu nhập cao, thu nhập thấp ở châu Đại Dương.
Các tiêu chí
Nước

Cao

Cao

Thấp


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Cho biết cơ cấu thu nhập quốc dân của Ô-xtrây-li-a và Niu Di –len có gì khác với các nước còn lại?
3
26
71
9
25
66
19
9.2
71.8
27
41.5
31.5
Các tiêu chí
Nước

Cao

Cao

Thấp


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Mật độ dân số thấp nhất thế giới.
I. DÂN CƯ
Tỉ lệ dân thành thị cao (Năm 2008 chiếm 70% dân số trong các đô thị).
Dân cư gồm hai thành phần chính:
+ Đa số là người nhập cư (khoảng 80% dân số)
+ Người bản địa: khoảng 20% dân số.
 Có sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.
II. KINH TẾ
Kinh tế phát triển không đều giữa các nước.
Ô-xtrây- lia và Niu Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển.


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
- Xuất khẩu lúa mì, len, bò, cừu, và sản phẩm từ sữa…
Trồng cây công nghiệp để xuất khẩu.
Hải sản, gỗ
- Khai khoáng, chế tạo máy và phụ tùng điện tử, chế biến thực phẩm…
- Chủ yếu là khai thác tài nguyên thiên nhiên,.
- Chế biến thực phẩm là ngành phát triển nhất.
1. Nông nghiệp
2. Công nghiệp
- Nhóm 1,2: Trình bày thế mạnh nông nghiệp, công nghiệp của Ô-xtrây-li-a và Niu Di len?
- Nhóm 3, 4: Thế mạnh nông nghiệp và công nghiệp của các quốc đảo?
Nêu đặc điểm kinh tế các nước còn lại ở châu Đại Dương?
TRANH


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
II. KINH TẾ
Kinh tế phát triển không đều giữa các nước.
Ôx-trây- lia và Niu Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển.
I. DÂN CƯ
Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
II. KINH TẾ
Dựa vào hình 49.3 SGK cho biết:
- Hoạt động kinh tế của Ô-xtrây-li-a tập trung chủ yếu ở khu vực nào? Vì sao?
Kể tên một số ngành nông nghiệp, công nghiệp ở Ô-xtrây-li-a?


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
II. KINH TẾ
Hình 12.4. Chăn nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a
Hình 12.5. Sơ đồ một trang trại nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a
Chăn nuôi cừu để lấy len xuất khẩu


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
II. KINH TẾ
Cho biết ngành kinh tế quan trọng ở khu vực này?
Du lịch


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
II. KINH TẾ
Kinh tế phát triển không đều giữa các nước.
Ôx-trây- lia và Niu -Di -len là hai nước có nền kinh tế phát triển.
I. DÂN CƯ
Các nước còn lại là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.
Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
KINH TẾ
Ôx-trây- lia và Niu -Di -len
Các nước còn lại
Phát triển……………………………………..
…………………………
…………………………….
Du lịch:………………………………………………….
Nêu sự khác biệt về kinh tế của Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len với các quốc đảo còn lại trong châu Đại Dương?


D?A Lí 7TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
KINH TẾ
Ôx-trây- lia và Niu -Di -len
Các nước còn lại
Phát triển không đồng đều giữa các nước
là hai nước có nền
kinh tế phát triển.
là những nước đang phát
triển, kinh tế chủ yếu dựa
vào khai thác tài nguyên
thiên nhiên để xuất khẩu.
Du lịch là ngành kinh tế quan trọng của nhiều nước.


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
BÀI TẬP
Câu 1: Lục địa Ô-xtrây-li-a phần lớn dân cư tập trung ở vùng:
a. Đồng bằng trung tâm
b. Ven biển phía tây.
c. Ven biển phía đông và đông nam.
d. Ven biển phía bắc và nam Ô-xtrây-li-a.


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
BÀI TẬP
Câu 2: Đánh dấu (x) vào những ý em cho là đúng:
a. Dân cư châu Đại Dương chủ yếu là người bản địa
b. Châu Đại Dương có mật độ dân số thấp nhất thế giới
c. Tỉ lệ dân thành thị cao nhất là ở Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len
d. Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len nổi tiếng về xuất khẩu lúa mì, len, thịt bò, thịt cừu, sản phẩm từ sữa vì lực lượng lao động nông nghiệp đông.
e. Trừ Ô-xtrây-li-a và Niu Di-len, các quốc đảo là những nước đang phát triển, kinh tế chủ yếu dựa vào du lịch và khai thác tài nguyên thiên nhiên để xuất khẩu.
Đáp án: b, c, e.


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
BÀI TẬP
Câu 3: Chọn các ý đúng trong nhận xét sau:
Các đảo châu đại dương phát triển du lịch nhờ dựa vào:
a. Các đảo san hô có hồ nước mặn nhiều thuỷ sản.
b. Bãi biển đẹp.
c. Đại dương bao quanh.
d. Khí hậu nóng ẩm và điều hoà.
e. Vùng Thái Bình Dương có nhiều bão nhiệt đới đi qua.
g. Vành đai lửa Thái Bình Dương.
h. Rừng rậm trên các đảo xanh tốt
i. Văn hoá độc đáo của cư dân các đảo châu Đại Dương.
Đáp án: a, b, c, d, h, i.


D?A Lí 7
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
Học bài.
Trả lời câu hỏi ở bài 49 - Sách bài tập thực hành trang 121  123.
Đọc bài 50: Thực hành VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔXTRÂY-LI-A.
(Ôn lại phương pháp phân tích lát cắt địa hình và phân tích biểu đồ khí hậu. Chuẩn bị tiết sau thực hành).
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Bài học đến đây kết thúc
Xin cám ơn các thầy cô về dự giờ thăm lớp
Hẹn gặp lại


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
CHẤT LƯỢNG DÂN CƯ
Dân cư Ô-xtrây-li-a có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và và tốt nghiệp phổ thông trung hoc đứng hàng đầu thế giới. Chỉ số HDI là 0,9555, xếp thứ ba trên thế giới (năm 2003). Số dân của Ô-xtrây-li-chiếm tỉ lệ nhỏ so với dân số thế giới nhưng chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới.
Trở về


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
- NHẬP CƯ : Sự di chuyển nơi cư trú của những người ở nơi khác vào một lãnh thổ hoặc của những người nước ngoài vào một quốc gia.
- BẢN ĐỊA : Tại chỗ, có gốc ở địa phương. Ví dụ : dân bản địa là dân sinh sống lâu đời tại địa phương.
Trở về


D?A Lí 7
TIẾT 56 - BÀI 49:
DÂN CƯ VÀ KINH TẾ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
NỘI DUNG
TRANH
BẢN ĐỒ
VIDEO
MÔ HÌNH
BIỂU ĐỒ
THUẬT NGỮ
II. KINH TẾ
Mỏ vàng lộ thiên lớn nhất nước Úc
Mỏ kim cương ở Kimberley, Bang Tây Australia
Trở về
Avatar

cũng dc

 

 
Gửi ý kiến