Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Mạnh
Ngày gửi: 22h:54' 23-03-2013
Dung lượng: 252.5 KB
Số lượt tải: 100
Số lượt thích: 0 người
1
nhiệt liệt chào đón

các thầy cô giáo

về dự giờ
2
Tiết 75

luyện tập

(khái niệm đạo hàm)
3
Mục tiêu
*Về kiến thức:
Củng cố định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, cách dùng định nghĩa để tính đạo hàm của hàm số tại một điểm hoặc trên một tập
* Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng
- Sử dụng định lý về đạo hàm của một số hàm số thường gặp để tính đạo hàm
- Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết một số yếu tố liên quan
4
Câu hỏi 1: Nêu các bước tính đạo hàm của hàm số f tại điểm x0 theo định nghĩa ?
Bài tập 1: Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số

2) y = x3 -2 trên R
5
Bài tập 2: Tính
a) và biết
b) và biết
6
Câu hỏi 2. Phát biểu định lý về đạo hàm của một số hàm số thường gặp ?
Định Lí
a) Hàm số hằng y = c có đạo hàm trên R và
b) Hàm số y = x có đạo hàm trên R và
c) Hàm số có đạo hàm
trên R và
d) Hàm số có đạo hàm trên

Nếu biết đạo hàm của hàm số trên khoảng J thì tính được đạo hàm của hàm số đó tại một điểm bất kỳ trong J
7
Câu hỏi 3. Em hãy
nêu ý nghia hỡnh
h?c c?a d?o hm?
x0
f(x0)
M0
T

8
Đường màu xanh là đồ thị hàm số y = f(x) trên (a; b).
Đường màu đỏ là tiếp tuyến của đồ thị tại các điểm tương ứng
Em hãy xác định dấu của f`(x1); f`(x2); f`(x3)
Tại điểm x4 hàm số có liên tục hay không ?
Tại điểm x4 hàm số có đạo hàm hay không ?
Bài tập 3
* Tại điểm nào hàm số gián đoạn thì tại điểm đó hàm số không có đạo hàm
* Hàm số có đạo hàm tại điểm nào thì liên tục tại điểm đó
9
Bài tập 4: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 2 biết:
1) Tiếp điểm có hoành độ bằng 1.
2) Tiếp điểm có tung độ bằng 6.
3) Hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3

10
Để viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) tại một điểm của đồ thị đó cần biết cỏc y?u tố no ?
11
Bài tập 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 - 2 biết:
1) Tiếp tuy?n song song v?i du?ng th?ng y = 12x + 8
2) Tiếp tuy?n vuụng gúc v?i du?ng th?ng 3x + y - 1 = 0
3) Ti?p tuy?n di qua di?m A(1; -1)

12
Nếu cho biết tiếp tuyến cần tìm song song với đường thẳng y=ax+b nghĩa là đã cho biết hệ số góc của tiếp tuyến cần tìm là ?
a
 
Gửi ý kiến