Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Tùng
Ngày gửi: 21h:17' 29-03-2013
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 764
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG THẦY CÔ
ĐẾN DỰ TIẾT MÔN TOÁN ĐẠI SỐ 8
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Phát biểu hai quy tắc biến đổi bất phương trình Ap dụng: Giải bất phương trình sau: -2x < 6
GIẢI
? -2x. > 6. ( Nhân 2 vế cho )
? x > -3
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là {x/ x >-3 }
-2x < 6
* Cách đưa bất phương trình về bất phương trình bậc nhất ta thực hiện các bước giải ra sao ?
* Làm thế nào để áp dụng hai quy tắc để giải bất phương trình bậc nhất ?
BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
TUẦN 30 - Tiết 64 Bài 4:
Tiếp theo
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
/////////////////////////////(

GIẢI
3
-3
Hãy điền vào chỗ . để được kết quả đúng.
- 3
2
0 1,5
?
?5 Giải bất phương trình -4x - 8 < 0 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
GIẢI
Ta có : -4x - 8 < 0
? -4x < 8 ( Chuyển -8 sang vế phải và đổi dấu ).
? -4x : (-4 ) > 8 : ( -4 ) ( Chia hai vế cho -4 ).
? x > -2
Vậy tập hợp nghiệm của bất phương trình là{x / x > -2} và được biểu diễn như sau :
HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM
60 GIÂY
////////////////////////(
-2 0
?
Thời gian
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
CHÚ Ý: Để cho gọn khi trình bày ta có thể:
- Không ghi câu giải thích.
- Khi có kết quả x < 1,5 ( ở ví dụ 5 ) thì coi là giải xong và viết đơn giản: Nghiệm của bất phương trình 2x - 3 < 0 là x < 1,5.
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
Ví dụ 6 : Giải bất phương trình -5x +15 ? 0 và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số.
GIẢI : Ta có: -5x + 15 ? 0
? 15 ? 5x
? 15 : 5 ? 5x : 5
? 3 ? x
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ? 3
HỌC SINH THẢO LUẬN THEO BÀN MỘT VÍ DỤ TRÊN.
Thời gian: 30 giây
0 3
///////////////////////////////////////////////[
?
Thời gian
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ? 0, ax + b ? 0:
Ví dụ 7: Giải bất phương trình 5x + 6 ? 8x - 9
Ta có 5x + 6 ? 8x - 9
? 5x - 8x ? -9 - 6
? -3x ? -15
? -3x : (-3 ) ? -15 : ( -3 )
? x ? 5
Vậy nghiệm của bất phương trình là x ? 5
GIẢI :
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
Định nghĩa :
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình :
Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn :
Giải bất phương trình đưa được về dạng ax + b < 0 , ax + b > 0 , ax + b < 0 , ax + b >0 :
?6: Giải bất phương trình: -0,2x - 0,2 > 0,4x - 2
GIẢI : Ta có -0,2x -0,2 > 0,4x - 2
? -0,2x - 0,4x > -2 + 0,2
? -0,6x > -1,8
? -0,6x :(-0,6 ) < -1,8 : ( -0,6 )
? x < 3
Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 3
HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM
60 GIÂY
Thời gian
Bài tập:
Nghiệm bất phương trình sau: 3x + 4 ? x là:
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
A/ x ? -5
B/ x ? -4
C/ x ? -3
D/ x ? -2
?
Chúc mừng bạn trả lời đúng !
Sai rồi, chọn lại đi bạn !
Bài tập: Hãy ghép các cột số và chữ để được kết quả đúng .
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
-x > 4

2) 1,2x < -6

3) 2x - 1 ? 5

4) 8 - 2x ? 0
? BÀI TẬP:
x ? 4

b) x < -5

c) x < -4

d) x ? 3
14
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
BÀI LUYỆN TẬP

- Học thuộc hay quy tắc biến đổi bất phương trình và giải bài tập 25 , 26 trang 47.

- Giải bài tập 28,29 và 31trang 48 - Luyện tập.

KÍNH CHÚC SỨC KHỎE QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH
GIẢI :
Ta có : 3x + 4 > 0
? 3x > -4
? 3x : 3 > -4 : 3
? x >
Vậy nghiệm của bất phương trình là: x >
4:BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (2)
? BÀI TẬP:
1) Bài tập 23:
Giải bất phương trình và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
b) 3x + 4x < 0
HỌC SINH TỰ GIẢI BÀI TẬP TRÊN
0
///////////////////(
?
13
No_avatar

ngu nhu bo hêhhehe

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓