Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAO CAO Y TE TRONG TRUONG HOC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:50' 02-04-2013
Dung lượng: 9.1 KB
Số lượt tải: 628
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CAO CÔNG TÁC Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC

Căn cứ tinh thần công văn số 333/CTHSSVPC ngày 29 tháng 3 năm 2013 của phòng công tác học sinh, sinh viên, pháp chế của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình công tác y tế trong trường học.
Căn cứ theo công văn số 38/CV-PGD&ĐT của Phòng GD-ĐT Đại lộc ngày 01 tháng 4 năm 2013 về việc báo cáo tình hình công tác y tế trong trường học.
Bộ phận y tế trường THCS Lý Tự Trọng báo cáo công tác y tế trong trường học cụ thể như sau:
I. Bảo hiểm y tế (BHYT)
1. Tình hình triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn về BHYT:
- Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đối với công tác BHYT trong trường học.
+ Có sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đối với công tác BHYT trong trường học.
+ Sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo nhà trường.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Luật BHYT trong các nhà trường.
+ Bộ phận y tế tham mưu với lãnh đạo, Công đoàn nhà trường, các ban ngành đoàn thể trong nhà trường đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng luật bảo hiểm y tế đến từng phụ huynh, học sinh trong nhà trường.
2. Thông kê số liệu học sinh tham gia BHYT trong trường học năm học 2011- 2012 và 2012- 2013:

TT
Thông tin về đối tượng
Năm học
2011- 2012
Năm học
2012- 2013
Ghi chú

1
Tổng số học sinh
421
392


2
Số học sinh tham gia BHYT tại trường
181
207


3
Số học sinh không tham gia BHYT tại trường
2404
Số học sinh thuộc diện chính sách tham gia BHYT tại địa phương (thuộc hộ nghèo, được bảo trợ xã hội, thân nhân quân đội …)
205
Số học sinh không tham gia các loại hình BHYT, bảo hiểm trên (mục 2, 4, 6)
2006
Số học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm khác
0
0


3. Đánh giá chung
a. Những tác động tích cực của Luật BHYT
- Tác động của chính sách BHYT trong thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn của cơ sở giáo dục.
+ Luật BHYT là chính sách đúng đắn của Đảng - Nhà nước quan tâm đến việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh; tiến tới thực hiện BHYT toàn dân. Đây là một sự động viên tích cực trong việc chăm sóc sức khoẻ cho người lao động, chinmhs vì thế bảo hiểm y tế là một động lực tích cực trong việc thực hiện các quy định, quy chế chuyên môn của cơ quan, đơn vị.
- Tác động của Luật BHYT với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HS.
+ Luật bảo hiểm y tế có tác động tốt đối việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, để học sinh yên tâm học tập và công tác tốt.

b. Những tồn tại, khó khăn vướng mắc chính cần khắc phục.
- Những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện các qui định liên quan đến BHYT học sinh.
+ Thủ tục khi đi khám chữa bệnh còn rườm rà, thái độ khám chữa bệnh của một số cán bộ y tế chưa nhiệt, cung cách phục vụ bệnh nhân còn hách dịch gây khó chịu cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
+ Trình độ chuyên môn của một số cán bộ y tế còn yếu kém chưa tạo được lòng tin cho người bệnh khi đi khám và điều trị bệnh.
- Tình hình đóng, không đóng BHYT của học sinh.

c. Nguyên nhân tồn tại khó khăn, vướng mắc
(trong đó nêu rõ học sinh không tham gia BHYT)
II. Công tác nước sạch và vệ sinh môi trường (NS- VSMT)
1. Tình hình triển khai thực hiện công tác NS- VSMT trong trường học:
- Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương đối với công tác NS- VSMT trong trường học.
+ Nhà trường tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể của địa phương, đã tích cực vận động sự đóng góp ủng hộ của phục huynh học sinh đã xây dựng hệ thống nước sạch cho CB-GV-CNV và học sinh trong toàn trường đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓