Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch nghị Quyết TW 6 khóa 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tuấn
Ngày gửi: 22h:08' 04-04-2013
Dung lượng: 8.3 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người

BÀI THU HOẠCH
QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TW6 ( KHOÁ XI)

Họ và tên: Bùi Văn Tuấn.
Đơn vị: Trường tiểu học Mường Lang.

Câu hỏi: Qua nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề Nghị quyết trung ương 6 (khóa XI), gồm 2 Nghị quyết và 3 Kết luận, đồng chí hãy nêu khái quát nhận thức về từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp để thực hiện có hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình về những vấn đề mà đồng chí tâm đắc?

( Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013:
Chúng ta thực hiện nhiệm vụ năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm; chính sách thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát đã tác động làm giảm mạnh cầu nội địa, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, sản xuất, kinh doanh khó khăn.
Sản xuất công nghiệp tăng dần. Khó khăn lớn nhất là nhu cầu vốn tăng cao do mặt bằng giá đầu vào để sản xuất tăng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất, hiệu quả đầu tư kinh doanh và gây lãng phí các nguồn lực huy động.
Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn.
Đến năm 2013 tiếp tục phục hồi kinh tế, tranh thủ cơ hội đẩy mạnh tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Phát triển văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Tập trung chỉ đạo để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; chú trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đang triển khai dự án. Tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp.
( Về tiếp đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Trong những năm qua, doanh nghiệp nhà nước đã góp phần chủ yếu để kinh tế nhà nước thực hiện được vai trò chủ đạo, chi phối được các ngành, các lĩnh vực, sản phẩm then chốt của nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là lực lượng nòng cốt trong tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, bảo đảm các sản phẩm quan trọng của nền kinh tế và đóng góp ngân sách nhà nước, bảo đảm các cân đối lớn và ổn định kinh tế vĩ mô. Cơ cấu và quy mô doanh nghiệp nhà nước bước đầu được điều chỉnh hợp lý hơn; năng lực sản xuất tiếp tục tăng, trình độ công nghệ và quản lý có nhiều tiến bộ; hiệu quả KT - XH và sức cạnh tranh từng bước được nâng lên. Hội nghị đã chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém của doanh nghiệp nhà nước có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan từ sự lãnh đạo quản lý: nhận thức chưa thống nhất, chưa đầy đủ về vai trò của doanh nghiệp nhà nước về chủ trương sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc, yếu kém. Cải cách hành chính tiến hành chậm; nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa tạo động lực mạnh cho doanh nghiệp và người lao động, hạn chế quyền tự chủ của doanh nghiệp; tổ chức chỉ đạo thực hiện thiếu kiên quyết, kém hiệu lực, hiệu quả, thiếu kiểm tra đôn đốc; một bộ phận không nhỏ cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu, kém năng lực phẩm chất, thiếu trách nhiệm.
( Về vấn đề đất đai
Tại hội nghị này, tiếp tục thảo luận đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ; Kết luận của Trung ương về tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
Nghị quyết Trung ương lần này chỉ rõ quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hoá đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, cần được xác định cụ thể, phù hợp với từng loại đất, đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, cho thuê đất. Quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, liên thông với quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có sử dụng đất; phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, hiệu quả đất đai cho phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và các đơn vị hành chính trong
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓