Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kê hoạch học tập theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh năm 2013_3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Tuấn
Ngày gửi: 00h:39' 06-04-2013
Dung lượng: 5.5 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Căn cứ chỉ thị số 13- CT/TU ngày 4/12/2007 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La, Chỉ thị số 10- CT/HU và kế hoạch số -KH/HU ngày /2013 của Ban thường vụ Huyện uỷ Phù Yên về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban chi uỷ trường tiểu học Mường Lang xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sau:
Mục đích yêu cầu:
Mục đích:
Tổ chức triển khai học tập đến cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đơn vị nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tháng lị Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Yêu cầu:
- Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả trong chi bộ và toàn đơn vị.
- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai cuộc vận động “ Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm” “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Thực hiện nghiêm túc các bước của cuộc vận động, học tập kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, thông qua chương trình rèn luyện đạo đức, lối sống. Gắn tính tự giác học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân với sự đôn đốc, kiểm tra giám sát của tổ chức Đảng và quần chúng trong đơn vị.
I-Đối tượng, nội dung.
1. Đối tượng.
Đối tượng tham gia học tập và thực hịên cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.
2. Nội dung
a- Năm 2012:
Tổ chức học tập tập trung tại đơn vị về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo tổ chức thống nhất chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên cho mỗi cá nhân.
b- Từ năm 2012- 2013.
Tiếp tục triển khai cuộc vận động và háng năm tổ chức sơ kết vào dịp kỷ niệm ngày sinh của cChủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động cụ thể của từng năm và tổng kết cuộc vận động vào đầu năm 2014.
Các bước tiến hành.
1.Bước 1:
- Tổ chức học tập, liên hệ tự phê bình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 02 chuyên đề: “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” và nghiên cứu tác phẩm “ Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Thời gian: 1 ngày.
- Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị lấy ý kiến của quần chúng góp ý cho chi bộ và cán bộ đảng viên về đạo đức, lối sống.
Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu không ký tên.
Cấp uỷ và thủ trưởng đơn vị tổng hợp, phân loại ý kiến của quần chúng và thông báo ý kiến này tới chi bộ và cá nhân được góp ý. Nếu quần chúng phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thìo chuyển đến cơ quan kiểm tra Đảng để xác minh làm rõ.
- Cấp uỷ lãnh đạo đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ đảng viên thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp thu những ý kiến góp ý, liên hệ với đơn vị và bản thân, xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị, xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống; từng cá nhân cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống.
- Cấp uỷ lãnh đạo đơn vị họp cán bộ đảng viên và quần chúng báo cáo tiếp thu ý kiến của quần chúng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓