Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 6. Chú công

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thế Khoa
Ngày gửi: 20h:35' 14-04-2013
Dung lượng: 965.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Lúc mới chào đời, chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu nâu gạch. Sau vài giờ, công đã có động tác xoè cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.
Sau hai, ba năm, đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, được tô điểm bằng những đốm tròn đủ màu sắc. Khi giương rộng, đuôi xoè tròn như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc lóng lánh.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Lúc mới chào đời, chú công nhỏ chỉ có bộ lông tơ màu nâu gạch. Sau vài giờ, công đã có động tác xoè cái đuôi nhỏ xíu thành hình rẻ quạt.

Sau hai, ba naêm, ñuoâi coâng troáng lôùn thaønh moät thöù xieâm aùo röïc rôõ saéc maøu.Moãi chieác loâng ñuoâi oùng aùnh maøu xanh saãm, ñöôïc toâ ñieåm baèng nhöõng ñoám troøn ñuû maøu saéc. Khi giöông roäng, ñuoâi xoeø troøn nhö moät caùi quaït lôùn coù ñính haøng traêm vieân ngoïc loùng laùnh.
ÔN VẦN:
Tìm tiếng ngoài bài:
- có vần oc:
- có vần ooc:
M: con cóc là cậu ông trời.
M: bé mặc quần soóc.
Nói câu chứa tiếng có vần oc hoặc ooc.
1. Lúc mới chào đời, chú công có bộ lông màu gì? Chú đã biết làm động tác gì?
Lúc mới chào đời, chú có bộ lông tơ màu nâu. Sau vài giờ, chú đã biết làm động tác xoè cái đuôi nhỏ xíu hình rẻ quạt.
2. Đọc những câu văn tả vẻ đẹp của đuôi công trống sau hai, ba năm?
Sau hai, ba năm, đuôi công trống lớn thành một thứ xiêm áo rực rỡ sắc màu. Mỗi chiếc lông đuôi óng ánh màu xanh sẫm, được tô điểm bằng những đốm tròn đủ màu sắc. Khi giương rộng, đuôi xoè tròn như một cái quạt lớn có đính hàng trăm viên ngọc lóng lánh.
Hát bài hát về con công.
“Tập tầm vông con công nó múa …”
Chuẩn bị bài sau: Chuyện ở lớp
Chào tạm biệt . Hẹn gặp lại .
 
Gửi ý kiến