Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 25. Vì muôn dân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Liên
Ngày gửi: 09h:04' 17-04-2013
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Kể chuyện lớp 5 - Tuần 25
Giáo viên: LÊ THỊ MỸ LIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM HÒA
Hãy kể lại một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh.
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Kể chuyện
Kiểm tra bài cũ:
Kể chuyện đã nghe, đã đọc (tt)
Hưng Đạo Vương - Trần Quốc Tuấn
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Chú giải:
Tị hiềm: Nghi ngờ, không tin tưởng nhau, tránh không quan hệ với nhau.
Quốc công tiết chế: Là một chức quan đứng đầu trong quân đội.
Chăm-pa: Một nước ở phía Nam nước Đại Việt lúc bấy giờ (Ngày nay là từ Đà Nẵng đến Bình Thuận).
Sát thát: Giết giặc Nguyên.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Trần Quốc Tuấn – Trần Hưng Đạo, Trần Liễu, Trần Thái Tông, Thái sư Trần Quang Khải, Trần Nhân Tông.
* Câu chuyện cô vừa kể có các nhân vật nào?
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Trần Thái Tổ ( Trần Thừa )
An Sinh Vương
( Trần Liễu - anh )
Trần Thái Tông
( Trần Cảnh - em )
Quốc công Tiết chế -
Hưng Đạo Vương
( Trần Quốc Tuấn )
Trần Thánh Tông

( Trần Hoảng - anh )
Thượng tướng Thái sư

( Trần Quang Khải - em )
Trần Nhân Tông
( Trần Khâm )
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013

Tranh 1: Cha của Trần Quốc Tuấn trước khi qua đời dặn con
phải giành lại ngôi vua. Trần Quốc Tuấn không cho điều đó là
phải, nhưng thương cha nên gật đầu.

Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013

Tranh 2: Năm 1284, giặc Nguyên lại sang xâm lược nước ta.
Tranh 3: Trần Quốc Tuấn mời Trần Quang Khải xuống thuyền
của mình ở bến Đông để cùng bàn kế đánh giặc.
Tranh 4: Trần Quốc Tuấn tự tay dội nước tắm cho Trần Quang
Khải, khéo léo cởi bỏ mâu thuẫn gia tộc.

Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Tranh 5: Theo lời Trần Quốc Tuấn, vua mở Hội nghị Diên Hồng
triệu tập các bô lão từ mọi miền đất nước. Vua tôi đồng lòng
quyết tâm diệt giặc.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Tranh 6: Cả nước đoàn kết một lòng nên giặc nguyên
đã bị đánh tan.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Nhóm 2 em thảo luận:
Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện.
Kể lại toàn bộ câu chuyện.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Tiêu chí đánh giá:
Nội dung kể có đúng không.
Cách kể chuyện (giọng kể, cử chỉ).
Khả năng hiểu câu chuyện của người kể.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
*Em hãy nêu ý nghĩa của câu chuyện?

Câu chuyện ca ngợi Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) vì đại nghĩa mà xóa bỏ hiềm khích cá nhân với Trần Quang Khải để tạo nên một khối đoàn kết chống giặc.
Vì muôn dân
Kể chuyện
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Thứ bảy ngày 2 tháng 3 năm 2013
Câu 1:Câu chuyện giúp em hiểu được truyền thống gì của dân tộc ta?
Câu chuyện giúp em hiểu được truyền thống đoàn kết của dân tộc ta.
Câu 2: Em hãy tìm những câu ca dao, tục ngữ,
thành ngữ nói về truyền thống đoàn kết của
dân tộc?
Máu chảy ruột mềm; Môi hở răng lạnh; Chị ngã em nâng; Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần.
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành công…
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ
 
Gửi ý kiến