Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Dương Quang Hưng
Ngày gửi: 09h:11' 18-04-2013
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 270
Số lượt thích: 0 người
SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
QUANH MẶT TRỜI
Giáo viên: LÊ TRỌNG SANH (Năm học: 2011-2012)
TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
TỔ : SỬ- ĐỊA - GDCD
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Câu 1: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất sinh ra hiện tượng gì?
KIỂM TRA BÀI CŨ :
Câu 2: Nếu Trái Đất không có vận động tự quay quanh trục thì hiện tượng ngày đêm trên Trái Đất sẽ ra sao ?
Sự chuyển động quanh Mặt Trời
SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
QUANH MẶT TRỜI
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
Sự vận động tự quay quanh trục
Sự chuyển động quanh Mặt Trời
Quan sát hình chuyển động và cho biết:
1. Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
22 - 12
Đông Chí
23 - 9
Thu Phân
21 - 3
Xuân Phân
22 - 6
Hạ Chí
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
- Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
- Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA :
Thời gian Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời là bao nhiêu?
2. Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân, đông chí?
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
- Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
- Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA :
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía.
- Độ nghiêng và hướng của trục Trái Đất ở các vị trí: Xuân phân, Hạ chí, Thu phân, Đông chí?
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
-Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
-Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
-Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA :
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía.
- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa.
-Vị trí hai nửa cầu có thay đổi như thế nào với Mặt Trời? Sinh ra hiện tượng gì?
* THẢO LUẬN NHÓM :
+ Nhóm 1,4 :
. Trong ngày 22-6 (Hạ chí) nửa cầu nào ngã về phía Mặt Trời?
. Khi ngã về phía Mặt Trời nửa cầu đó có đặc điểm gì?
. Và nửa cầu không ngã về phía Mặt Trời có đặc điểm gì?
+ Nhóm 2,5 :
.Trong ngày 22-12 (Đông chí) nửa cầu nào ngã về phía Mặt Trời?
. Khi ngã về phía Mặt Trời nửa cầu đó có đặc điểm gì?
. Và nửa cầu không ngã về phía Mặt Trời có đặc điểm gì?
+ Nhóm 3,6 :
. Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào trong năm?
. Khi đó ánh sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?
. Đó là mùa nào trong năm ở hai nửa cầu?
Ngày
22/6
Địa điểm bán cầu
Tiết
Lượng nhiệt và ánh sáng
Trái Đất ngã gần và chếch xa Mặt Trời
Đông chí
Mùa
Nửa cầu Bắc
Ngã gần nhất
Nóng( Hạ)
Chếch xa nhất
Hạ chí
Nhận ít
Nhận nhiều
22/12
23/9
21/3
Nửa cầu Nam
Đông(Lạnh)
Ngày
22/6
Địa điểm bán cầu
Tiết
Lượng nhiệt và ánh sáng
Trái Đất ngã gần và chếch xa Mặt Trời
Đông chí
Mùa
Nửa cầu Bắc
Hạ chí
Ngã gần nhất
Nóng( Hạ)
Chếch xa nhất
Đông(Lạnh)
Hạ chí
Nhận ít
Nhận nhiều
Đông chí
22/12
23/9
21/3
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Bắc
Chếch xa nhất
Ngã gần nhất
Nhận ít
Nhận nhiều
Đông(Lạnh)
Nóng( Hạ)
Ngày
22/6
Địa điểm bán cầu
Tiết
Lượng nhiệt và ánh sáng
Trái Đất ngã gần và chếch xa Mặt Trời
Đông chí
Mùa
Nửa cầu Bắc
Hạ chí
Ngã gần nhất
Nóng( Hạ)
Chếch xa nhất
Đông(Lạnh)
Hạ chí
Nhận ít
Nhận nhiều
Chuyển nóng sang lạnh
Đông chí
22/12
Xuân phân
23/9
Thu phân
21/3
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Bắc
Nửa cầu Bắc
Chếch xa nhất
Ngã gần nhất
Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau
Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau
Nhận ít
Nhận nhiều
Đông(Lạnh)
Nóng( Hạ)
Chuyển lạnh sang nóng
Ngày
22/6
Địa điểm bán cầu
Tiết
Lượng nhiệt và ánh sáng
Trái Đất ngã gần và chếch xa Mặt Trời
Đông chí
Mùa
Nửa cầu Bắc
Hạ chí
Ngã gần nhất
Nóng( Hạ)
Chếch xa nhất
Đông(Lạnh)
Hạ chí
Nhận ít
Nhận nhiều
Chuyển nóng sang lạnh
Chuyển lạnh sang nóng
Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau
Đông chí
22/12
Xuân phân
23/9
Thu phân
21/3
Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau
Xuân phân
Thu phân
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Nam
Nửa cầu Bắc
Nửa cầu Bắc
Nửa cầu Bắc
Chếch xa nhất
Ngã gần nhất
Hai nửa cầu hướng về Mặt trời như nhau
Lượng nhiệt và ánh sáng nhận được như nhau
Nhận ít
Nhận nhiều
Đông(Lạnh)
Nóng( Hạ)
Chuyển lạnh sang nóng
Chuyển nóng sang lạnh
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
-Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
-Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
-Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁC MÙA :
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía.
- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa.
- Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau.
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
-Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
-Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
-Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁCMÙA :
- Khi chuyển động trên quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía.
- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa.
- Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau.
- Cách tính mùa theo dương lịch và âm lịch có khác nhau về thời gian.
I/ SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI :
-Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông. Trên quỹ đạo hình elíp gần tròn.
-Thời gian chuyển động một vòng trên quỹ đạo là 365 ngày 6 giờ. Đó là năm thiên văn.
- Năm lịch là 365 ngày. Cứ 4 năm có một năm nhuận.
II/ HIỆN TƯỢNG CÁCMÙA :
đạo, trục Trái Đất có độ nghiêng không đổi, hướng về một phía.
- Hai nửa cầu luân phiên nhau ngã gần và chếch xa Mặt Trời sinh ra các mùa.
- Sự phân bố ánh sáng, lượng nhiệt và cách tính mùa ở hai nửa cầu Bắc và Nam hoàn toàn trái ngược nhau.
- Cách tính mùa theo dương lịch và âm lịch có khác nhau về thời gian.
- Khi chuyển động trên quỹ
Củng cố bài :
Câu 1 : Khu vực nào trên Trái Đất luôn được nhận ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng quanh năm?
Xích đạo
Nội chí tuyến.
Chí tuyến
Vòng cực

Câu 2 : Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kỳ nóng lạnh luân phiên nhau ở hai nửa cầu trong một năm?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
4
5
6
7
?Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào?
?Kinh tuyến gốc đi qua đài thiên văn?
?Vĩ tuyến gốc hay còn gọi là đường?
?Theo qui ước đầu bên trái vĩ tuyến chỉ hướng?
?Vận động của trái đất quanh Mặt Trời sinh ra hiện tượng gì?
?Trái đất có dạng hình?
?Ngày 22/6 là ngày?
TK
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
1) Bài vừa học:Hoàn thành bài tập 2, 3 trang 27 SGK
2) Bài sắp học :
- Tìm hiểu về hiện tượng ngày, đêm chênh lệch giữa các mùa
- Các đường chí tuyến và vòng cực.
 
Gửi ý kiến