Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 33. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Linh Khuyên
Ngày gửi: 20h:59' 24-04-2013
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Tập đọc
GV: Bùi Thị Khuyên
L?p : 5 A
Trường TH Sơn Diệm
Kiểm tra bài cũ:
Những cánh buồm
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
(Trích)
Mời bạn đọc bài
Luyện đọc
- sức khoẻ
- giữ gìn
- lễ phép
- tài sản
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
* Từ ngữ:
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luyện đọc
- sức khoẻ
- giữ gìn
- lễ phép
- tài sản
Tìm hiểu bài
Luyện đọc
* Từ ngữ:
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luyện đọc theo cặp
Tìm hiểu bài
Những điều luật nào trong bài nêu lên quyền của trẻ em Việt Nam?

- Nhöõng ñieàu luaät trong baøi neâu leân quyeàn cuûa treû em Vieät Nam laø ñieàu 15,16,17.
2. Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên (ñieàu 15,16,17)
+ Ñieàu 15: Quyeàn cuûa treû em ñöôïc chaêm soùc, baûo veä söùc khoûe.
+ Ñieàu 16: Quyeàn hoïc taäp cuûa treû em.
+ Ñieàu 17: Quyeàn vui chôi, giaûi trí cuûa treû em.
Điều luật nào nói về bổn phận của trẻ em?
-Di?u 21
3. Nêu những bổn phận của trẻ em
được qui định trong luật
4. - Em đã thực hiện được những bổn phận gì, còn những bổn phận gì cần tiếp tục cố gắng thực hiện?
Ý nghĩa: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn hoá của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Luyện đọc diễn cảm
Mời bạn đọc bài
Đọc giọng thông báo rõ ràng, ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoản mục
* Điều 21: Trẻ em có bổn phận sau đây:
Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình
2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh , rèn luyện thân thể , thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.
3. Yêu lao động , giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.
* Điều 21: Trẻ em có bổn phận sau đây:
Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ phép với người lớn, thương yêu em nhỏ; đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình
2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh , rèn luyện thân thể , thực hiện trật tự công cộng và an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường.
3. Yêu lao động , giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình.
Ý nghĩa: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn hoá của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội
Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Dặn dò
Chuẩn bị bài:
“Sang năm con lên bảy”
Cảm ơn Quý thầy cô
và các em!
Tiết học đến đây là kết thúc
 
Gửi ý kiến