Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 9. Ông lão đánh cá và con cá vàng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Văn Giang
Ngày gửi: 12h:26' 27-04-2013
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
A. Pu- skin
Tiết 34- 35
Hướng dẫn đọc thêm
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
- Puskin (1799 – 1837) - Nhµ th¬ Nga vÜ ®¹i.
- T¸c gi¶ cña nhiÒu tr­êng ca vµ truyÖn cæ tÝch hay.


2.Tác phẩm:
- S¸ng t¸c n¨m 1833.
- Truyện được kể theo mô tuýp truyện cổ tích nhưng có sự sáng tạo độc đáo của Puskin.
Giới thiệu những nét chính về tác giả Puskin?
Nêu những hiểu biết của em về tác phẩm?
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần

Văn bản này có thể chia làm mấy phần?Nội dung chính từng phần?
A. Pu- skin
Tiết 34- 35
Hướng dẫn đọc thêm
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
- Puskin (1799 – 1837) - Nhµ th¬ Nga vÜ ®¹i.
2.Tác phẩm:
- S¸ng t¸c n¨m 1833.
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:

Mở đầu câu chuyện, cảnh gia đình ông lão sống trong túp lều nát, ngày ngày chồng đi thả cá… đã gợi cho em hình dung như thế nào về cuộc sống của hai vợ chồng?
Mụ vợ ông lão có mấy lần ra lệnh cho ông lão ra biển đòi cá vàng trả ơn? Mức độ yêu cầu của mụ vợ như thế nào?
Lần thứ nhất, mụ vợ đòi hỏi những gì? Theo em đòi hỏi đó của mụ vợ có thể chấp nhận được không? Vì sao?
- Thái độ của mụ vợ như thế nào? Hình ảnh biển xanh trước đòi hỏi của mụ vợ ra sao?

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
A. Pu- skin
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:


L?n 1:
Cái máng lợn ăn mới

Mắng "đồ ngốc"

Gợn sóng êm ả
Lần thứ nhất mụ vợ đòi hỏi điều gì? Thái độ, lời nói của mụ đối với ông lão ra sao?Biển xanh có biểu hiện gì trước đòi hỏi của mụ vợ?
Lần thứ nhất
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:


A. Pu- skin
Lần thứ hai

Quát to Dồ ngu""

L?n 2: Đòi cái nhà rộng

Biển xanh nổi sóng
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:


Lần thứ ba

Mắng như tát "đồ ngu
L?n th? 3:
Đòi làm Nhất phẩm phu nhân

Nổi sóng
dữ dội
A. Pu- skin
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:


Lần thứ tư
Lần thứ tư:
Đßi lµm N÷ hoµng

Nổi sóng
mù mịt

Giận dữ tát "mày cãi à ?"
A. Pu- skin
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:


Lần thứ năm
Nổi cơn thịnh nộ, sai người
DNH, DU?I ễNG LO.
L?n th? 5: Đòi làm Long vương, B?T C VNG H?U H?

Nổi sóng
ầm ầm
A. Pu- skin
Suy nghĩ gì về 5 lần đòi hỏi của mụ vợ
Lòng tham ... lớn
Bội bạc càng tăng
Giận dữ càng cao
máng lợn mới
cái nhà rộng
nhất ... nhân
làm nữ hoàng
long vương
mắng "đồ ngốc"
quát to "đồ ngu"
mắng như tát nước
giận dữ tát "mày ... "
nổi cơn thịnh nộ
gợn sóng êm ả
nổi sóng
nổi sóng dữ dội
nổi sóng mù mịt
nổi sóng ầm ầm
Được voi
đòi tiên
Bội bạc, vô ơn,bất nhân, bất nghĩa.
Thiên nhiên nổi giận…
2. Nhân vật «ng l·o ®¸nh c¸.
? Em có suy nghĩ gì về ông lão đánh cá?
* Phẩm chất đáng quý:
- Có lòng nhân hậu, cứu giúp cá vàng không đòi hỏi trả ơn.
* Điều đáng trách:
- Nhu nhược, khụng dỏm d?u tranh ch?ng l?i cỏi ỏc.-> Dỏng phờ phỏn.
3. ý nghĩa tượng trưng của hình tượng cá vàng.
-Tượng trưng cho sự biết ơn, tấm lòng vàng của
nhân dân đối với những người nhân hậu. Đại diện cho
lòng tốt, cái thiện.
- Tượng trưng cho chân lí của dân gian:
trừng trị đích đáng những kẻ tham lam,
bội bạc.
d) Biển
Cảnh biển thay đổi tượng trưng cho thái độ rõ ràng của nhân dân trước lòng tham vụ dỏy, s? vụ on b?c nghia c?a m? v?, v c? thỏi d? nhu nhu?c c?a ụng lóo....
? Cảnh biển luôn thay đổi tương ứng với lòng tham tăng tiến của mụ vợ. Vậy cảnh biển thay đổi có ý nghĩa như thế nào?
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
I.Giới thiệu chung:
1.Tác giả:
2.Tác phẩm:
II. Đọc- Hiểu văn bản:
* Giải nghĩa từ khó:
* Bố cục văn bản: 3 phần
1. Nhân vật mụ vợ:
- Lòng tham vô đáy. Bội bạc, vô ơn, bất nhân, bất nghĩa.-> Đáng khinh bỉ
lên án.
-> Nghệ thuật lặp lại tăng tiến.
2. Nhân vật «ng l·o ®¸nh c¸.
- Hiền lành, thật thà nhưng nhu nhược không dám đấu tranh chống cái ác. -> Đáng phê phán thái độ nhu nhược.
3. Nhân vật cá vàng, biển cả:
- Đại diện cho công lý, thái độ của nhân dân trước cái ác…
* Ghi nhớ: SGK
A. Pu- skin
II- Tổng kết
Câu 1 : Nghệ thuật nổi bật nhất của truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" là gì ?
A. Nghệ thuật miêu tả.
B. Nghệ thuật kể chuyện.
C. Nghệ thuật xây dựng nhân vật.
D. Nghệ thuật xây dựng kịch tính.
Luyện tập
1.Có người cho rằng truyện này nên đặt tên là "Mụ vợ ông lão đánh cá và con cá vàng", ý kiến của em thế nào ?
2.Hãy kể diễn cảm truyện cổ tích này (nên đóng vai nhân vật) ?
Câu 2 : ý nào nói không đúng ý nghĩa của câu chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" ?
A. Thái độ phê phán sự tham lam độc ác, lối sống tệ bạc.
B. Nhắc nhở con người sống có tình có nghĩa, có trước có sau.
C. Phê phán sự gian xảo, quỷ quyệt.
D. Đề cao lối sống trọng ân nghĩa.
Câu 3 : Thành ngữ nào phù hợp với tính cách ông lão đánh cá ?
A. ở hiền gặp lành.
B. Gieo nhân gặt thiện.
C. Hiền quá hoá đần.
D.Thật thà cha đứa dại.
1- Nghệ thuật: - Lặp lại tăng tiến tình huống truyện.
- Đối lập giữa các nhân vật.
- Yếu tố tưởng tượng, hoang đường.
2- Nội dung: - Ca ngợi lòng biết ơn đối với những
người nhân hậu.
- Phê phán kẻ tham lam, bội bạc.
Hướng dẫn về nhà
1. Bài cũ :
- Học thuộc phần ghi nhớ.
- Kể lại truyện.
- Thực hiện phần luyện tập.
2. Bài mới :
- Soạn bài: Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự, Thứ tự kể trong văn tự sự.
 
Gửi ý kiến