Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Biên bản

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Chương
Ngày gửi: 19h:45' 13-04-2009
Dung lượng: 156.0 KB
Số lượt tải: 985
Số lượt thích: 1 người (Danh Khai)

TIẾT 145
Tiết 145: BIÊN BẢN
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN::
1. VÝ dô: Tìm hiểu 2 văn bản:
Văn bản 1:
TRƯỜNG THCS KẾT ĐOÀN
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐỘI
Tuần : 6
Khai mạc lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 10 năm 2008.
Thành phần tham dự: 31 bạn đội viên chi đội 9C
Đại biểu: Trần Thị Thanh Hà – Liên đội trưởng
Chủ toạ: Lê Thành Sơn
Thư ký: Phan Thị Thuỳ Linh

NỘI DUNG SINH HOẠT
B¹n Lê Thành Sơn … đánh giá hoạt động tuần qua
- Về học tập: (…)
- Về nề nếp, vệ sinh môi trường: (…)
(2) Ý kiến của các bạn dự họp(…)
(3) Phát biểu của đại biểu Trần Thị Thanh Hà …
(4) Bạn Lê Thành Sơn phổ biến công tác Đội tuần tới.
Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc lúc 10 giờ 45 phút.
Chủ toạ Thư ký

Lê Thành Sơn Phan Thị Thuỳ Linh
11
8
Văn bản 2:
BỘ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG AN TP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :…BB/TLTV, PT - - - - - - - -

BIÊN BẢN TRẢ LẠI
GiẤY TỜ, TANG VẬT, PHƯƠNG TiỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
CHO CHỦ SỞ HỮU, NGƯỜI QUẢN LÝ HOẶC NGƯỜI SỬ DỤNG HỢP PHÁP
- Căn cứ Điều 46, Điều 57,….ngày 02/07/2002;
- Căn cứ quyết định/ Biên bản số:…ngày…tháng…năm…do:
Ông (bà) : …
Chức vụ: …
Kí về việc:…
Hôm nay, hồi …giờ…phút, ngày …tháng…năm…
Tại :…
Tôi:… Cấp bậc:… chức vụ: …
Đơn vị công tác: …
………………
Biên bản lập xong hồi …giò…phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu
trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây.

NGƯỜI VI PHẠM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM
( Kí và ghi rõ họ tên) (Kí và ghi rõ họ tên)
2. Nhận xét:
* Hai biên bản trên ghi chép các sự việc:
- Những sự việc đang hoặc mới diễn ra.
* Cụ thể, mỗi biên bản ghi chép sự việc:
+ VB1: ghi chép lại nội dung và tiến trình buổi sinh hoạt chi
đội.
+ VB2: ghi chép sự việc trả lại giấy tờ …cho chủ sở hữu…
* Về lời văn ghi trong biên bản:
- Lời văn ngắn gọn, rõ ràng, chặt chẽ…
* Về các sự việc và số liệu:
+ Sự việc: đầy đủ, trung thực, cụ thể
+ Số liệu : chính xác, cụ thể)

* Kết luận:
+ Biên bản 1: ghi lại nội dung và tiến tr×nh của một buổi sinh hoạt
chi đội  Biên bản hội nghị.
+ Biên bản 2: ghi lại sự việc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện
Cho chủ sở hữu hoặc người quản lý  Biên bản sự vụ

* Một số loại biên bản khác thường gặp:
Biên bản vi phạm nội qui
Biên bản họp PHHS
Biên bản vi phạm luật giao thông
Biên bản họp dân khu vực ấp….
Biên bản họp HĐSP nhà trường
Biên bản họp tổ, nhóm
Qua tìm hiểu 2 biên bản và qua những thông tin vừa rồi,
em hãy cho biết : Biên bản là gì?

Tiết 145: BIÊN BẢN

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN:
1.VÝ dô: Tìm hiểu 2 văn bản

2. NhËn xÐt: Kiến thức cần nhớ:
a. Biên bản là một loại văn bản, ghi chép một
cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc
đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi
biên bản chịu trách nhiệm về tính xác thực của
biên bản.
b. Các loại biên bản thường gặp:
Biên bản hội nghị.
Biên bản sự vụ.
……..
Tiết 145: BIÊN BẢN

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN:
1. VÝ dô: Tìm hiểu 2 văn bản
2. NhËn xÐt: Kiến thức cần nhớ

II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN:

Phần mở đầu của biên bản ( còn gọi là phần thủ tục
bắt buộc) bao gồm những mục nào ?
1) Phần mở đầu ( thủ tục):
- Quốc hiệu và tiêu ngữ
- Tên biên bản
- Thời gian và địa điểm
- Thành phần tham dự ( kèm chức trách)
Tiết 145: BIÊN BẢN

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN:
1.VÝ dô: Tìm hiểu 2 văn bản
2. NhËn xÐt: Kiến thức cần nhớ :

II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN:
1. Phần mở đầu ( thủ tục):

2. Phần nội dung:
Phần nội dung biên bản dùng để ghi những gì?( Xem lại Văn
bản 1,2/ SGK trang 123,124)
Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản?

- Diễn biến sự việc ( cụ thể, đầy đủ, chính xác )
- Kết quả

Tính chính xác, cụ thể của một biên bản có giá trị:
- Thể hiện tính thực tiễn của biên bản và nâng cao giá trị
của biên bản về mặt pháp lý…
Tiết 145: BIÊN BẢN

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN:
1. VÝ dô: Tìm hiểu 2 văn bản
2. NhËn xÐt: Kiến thức cần nhớ:

II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN:
1. Phần mở đầu ( thủ tục):

2. Phần nội dung:
3. Phần kết thúc:
Phần kết thúc biên bản gồm có những mục nào ?
- Thời gian kết thúc sự việc.
- Chữ ký và họ tên những người có trách nhiệm chính.
- Các văn bản khác hoặc hiện vật kèm theo ( nếu có )
3
TH?O LU?N Nhóm
1. Chữ viết ở các mục : Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên biên
bản cần phải như thế nào?
2. Khoảng cách giữa các phần : Quốc hiệu, tên biên
bản, thời gian…,nội dung nên trình bày như thế nào để
biên bản được rõ hơn?
Lưu ý khi trình bày biên bản:
- Quốc hiệu và tiêu ngữ: Chữ in hoa.
- Tên biên bản: Chữ in hoa ( có thể to hơn)
- Khoảng cách giữa các phần nên cách nhau ít nhất
một dòng để biên bản được rõ hơn.


No_avatar

cũng hay nhưng phải bám sgk nhiều hơn chút nữaMỉm cười

 
Gửi ý kiến