Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Bùi Thị Thanh Loan
Ngày gửi: 14h:56' 17-05-2013
Dung lượng: 857.5 KB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
- Hãy trình bày những tính chất hóa học của oxi.
- Viết phương trình phản ứng minh họa.
Tính chất hóa học của oxi:
Tác dụng với phi kim.
Tác dụng với kim loại.
Tác dụng với hợp chất.
Đáp án
Phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học của oxi.
Đáp án
Bài 25:
SỰ OXI HÓA - PHẢN ỨNG HÓA HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI
Tiết: 39
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. SỰ OXI HÓA:
Ví dụ :
Các PTHH trên có đặc điểm gì giống nhau?
- Chất tham gia đều có khí oxi
Các phản ứng trên đều có sự tác dụng của 1 chất khác với oxi, gọi là sự oxi hóa.
Vậy sự oxi hóa là gì?
- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. SỰ OXI HÓA:
- Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa
- Trong các phản ứng sau, những phản ứng nào có xảy ra sự oxi hóa?
Nhôm tác dụng với oxi tạo ra Al2O3
Cacbon tác dụng với oxi tạo ra CO2
Mg tác dụng với dung dịch HCl tạo ra MgCl2 và khí H2
Sắt tác dụng với clo tạo ra sắt (III)clorua (FeCl3)
Kẽm tác dụng với oxi tạo ra kẽm oxit.
Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo ra sắt(II) sunfuaTiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
BT: Ghi số chất tham gia và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây:
to
Các phản ứng trên có đặc điểm gì giống nhau?
Các phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp. Vậy phản ứng hóa hợp là gì ?
2 1
2 1
2 1
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
I. SỰ OXI HÓA:
II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP
- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới ( sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
to
Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới ( sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
Ví dụ:
4Al + 3O2 ?2Al2O3
to
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
Phản ứng tỏa nhiệt là gì?
Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng hóa học có sự tỏa nhiệt trong quá trình xảy ra phản ứng
Cho một số ví dụ về phản ứng tỏa nhiệt được ứng dụng trong đời sống.
Cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp?
Đáp án: a, b, d
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP
I. SỰ OXI HÓA:
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
Đèn xì oxi-axetilen
Oxi lỏng dùng đốt nhiên liệu tên lửa và tàu vũ trụ
Oxi dùng cho sự đốt nhiên liệu
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
I.SỰ OXI HÓA:

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI
Hãy nêu những ứng dụng của oxi mà em biết?
Sự oxi hóa là gì?
Thế nào là phản ứng hóa hợp?
Nêu ứng dụng của oxi?
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP
I. SỰ OXI HÓA:
a)………………là quá trình hoá hợp của oxi với một chất.
b) Phản ứng hoá hợp là phản ứng hoá học trong đó có ………………được tạo thành từ hai hay nhiều ………….
c) Khí oxi dùng cho …………. của người, động vật và dùng để ……………….. trong đời sống và sản xuất.
1) Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

một chất mới;
sự oxi hoá;
đốt nhiên liệu;
sự hô hấp;
chất ban đầu
Sự oxi hoá
một chất mới
chất ban đầu
sự hô hấp
đốt nhiên liệu
III. ỨNG DỤNG CỦA OXI

II. PHẢN ỨNG HÓA HỢP
I. SỰ OXI HÓA:
Tiết 39: SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP –
ỨNG DỤNG CỦA OXI
H2 + O2 -> H2O
CaCO3 -> CaO + CO2
2H2 + Cl2 -> 2HCl
B
A
C
Zn + 2HCl -> ZnCl2 + H2
D
2) Phản ứng nào vừa là phản ứng hóa hợp, vừa xảy ra sự oxi hóa:
t0
t0
CÁM ƠN THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP. CHÚC THẦY CÔ VÀ CÁC EM MẠNH KHỎE.
 
Gửi ý kiến