Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Lịch sự, tế nhị

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Quoc Dung
Ngày gửi: 19h:15' 21-05-2013
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 636
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thu Thanh)
Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Em hiểu thế nào là sống chan hòa với mọi người? Sống chan hòa với mọi người có lợi ích gì?
- Nêu những biểu hiện sống chan hòa với mọi người?
Bài 9 LỊCH SỰ, TẾ NHỊ
I. Tình huống.
- Thầy Hùng đang nói.
- Ba, bốn em đi học chậm chạy vào.
- Có bạn không chào.
Có bạn chào rất to.
-Tuyết: + Đứng nép ngoài cửa, đợi thầy nói hết câu, mới bước ra đứng nghiêm chào thầy.
+ Em xin lỗi thầy, xin thầy cho em vào lớp.
- Từng hành vi của các bạn nói trên thể hiện điều gì?
- Trong trường hợp này, thầy Hùng sẽ có những cách ứng xử nào?
- Phê bình gắt gao trước lớp trong giờ sinh hoạt.
- Nhắc nhỡ nhẹ nhàn.
- Coi như không có chuyện gì.
- Kể cho học sinh nghe một câu truyện thể hiện lịch sự, tế nhị.
* Trong các cách cư xử trên em thích cách cư xử nào? Vì sao?
- Tuyên dương bạn Tuyết.
II. Nội dung bài học.
1. Thế nào là lịch sự?
- Lòch söï laø nhöõng cöû chæ, haønh vi duøng trong giao tieáp öùng xöû phuø hôïp vôùi quy ñònh xaõ hoäi, theå hieän truyeàn thoáng ñaïo ñöùc cuûa daân toäc.
2. Thế nào là tế nhị?
- Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện là người có hiểu biết có văn hóa.
Hoa đang nhảy dây, chợt một nút áo tuột ra, Trang nhìn thấy và cười thật to, chỉ tay cho bạn khác thấy. Hồng đưa mắt nhìn các bạn, ra hiệu không được cười, rồi kéo Hoa ra xa. Hồng ghé vào tai Hoa nói thầm:
+ Ao bạn vừa bị đức nút, cài lại đi!
Hoa hơi đỏ mặt:
+ Cảm ơn bạn!
Em có nhật xét gì về việc làm của Trang và Hồng?
Thảo luận
Nhóm 2 phút
- Lịch sự, tế nhị giống và khác nhau ở điểm nào?
- Lịch sự, tế nhị đều chỉ hành vi ứng xử, giao tiếp phù hợp với yêu cầu xã hội.
- Tế nhị là muốn nói đến sự khéo léo, nghệ thuật của cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử.
- Lịch sự là những cử chỉ, hành vị trong giao tiếp ứng xử.
- Trái với lịch sự, tế nhị là gì?
- Tìm 2 biểu hiện của lịch sự, tế nhị và 2 biểu hiện của thiếu lịch sự, tế nhị?
- Vì sao em cho đó là lịch sự, tế nhị (hoặc thiếu lịch sự, tế nhị)?
3.Biểu hiện của lịch sự, tế nhị
- Thể hiện ở lời nói và hành vi giao tiếp.
- Biểu hiện ở sự hiểu biết những phép tắc, những quy định chung của xã hội trong quan hệ giưã người với người.
- Thể hiện sự tôn trọng người giao tiếp và những người xung quanh.
- Thể hiện trình độ văn hóa, đạo đức của mọi người.
* Tìm cách ứng xử hay trong các tình huống sau?
Câu 1: Nhà Nam nghèo, nhiều ngày trời mưa liên tục Nam phải mặc áo vá đi học. Vừa vào lớp thì Lan cười rất to và nói: Nam hôm nay bạn mặc mốt gì lạ vậy? Nếu được chứng kiến sự việc trên em sẽ ứng xử như thế nào?
Cậu 2:
- Em sẽ ứng xử như thế nào khi bố mẹ của bạn em đến chơi nhưng cha mẹ em đi vắng?
- Khi đang được gia đình bạn tiếp đón niềm nở, nhưng có khách gia đình bạn đến chơi. Em sẽ ứng xử ra sao?

Câu 3:
- Em có cảm nghĩ gì khi được người khác cư xử với mình một cách lịch sự, tế nhị?
- Nêu tâm trạng của em khi bị người khác cử xử thiếu lịch sự, tế nhị?
Câu 1: Nhà Nam nghèo, nhiều ngày trời mưa liên tục Nam phải mặc áo vá đi học. Vừa vào lớp thì An cười rất to và nói: Nam hôm nay bạn mặc mốt gì lạ vậy? Nếu được chứng kiến sự việc trên em sẽ ứng xử như thế nào?


- Tỏ thái độ không đồng tình với bạn An, An ủi bạn Nam, giải thích cho An hiểu và An phải xin lỗi Nam vì hành động trên.
Cậu 2: Em sẽ ứng xử như thế nào khi bố mẹ của bạn em đến chơi nhưng cha mẹ em đi vắng?
- Khi đang được gia đình bạn tiếp đón niềm nở, nhưng có khách gia đình bạn đến chơi. Em sẽ ứng xử ra sao?
- Khoanh tay chào hỏi, mời bố mẹ của bạn vào nhà, mời ngồi, rót nước mời khách, tiếp chuyện để tạo sự gần gủi, thân mật.
- Chào khách của gia đình bạn, xin phép bác con về vì ở nhà có công việc.
Câu 3: Em có cảm nghĩ gì khi được người khác cư xử với mình một cách lịch sự, tế nhị?
- Nêu tâm trạng của em khi bị người khác cử xử thiếu lịch sự, tế nhị?
- Cảm thấy rất vui vì thấy mình được tôn trọng.
- Buồn vì cảm thấy mình bị xúc phạm, không được người khác tôn trọng.
- Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về lịch sự, tế nhị?
Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
III. Bài tập
Câu1: Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những biểu hiện lịch sự, tế nhị :
BH lịch sự BH tế nhị
- Nói nhẹ nhàng.
- Nói dí dỏm.
- Thái độ cục cằn.
- Cử chỉ sổ sàng.
- Ăn nói thô tục.
- Biết lắng nghe.
- Biết cảm ơn, xin lỗi.
- Nói quá to.
- Biết nhường nhịn.
X
X
X
X
X
X

Bài 9. LỊCH SỰ, TẾ NHỊ
IV. Cũng cô
1. Thế nào là lịch sự?
- Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử phù hợp với quy định xã hội, thể hiện truyền thống đạo đức của dân tộc.
2. Thế nào là tế nhị?
- Tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử, thể hiện là người có hiểu biết có văn hóa.
3.Biểu hiện của lịch sự, tế nhị
- Lòch söï, teá nhò theå hieän ôû lôøi noùi haønh vi giao tieáp, söï hieåu bieát nhöõng pheùp taéc, nhöõng quy ñònh chung cuûa xa hoäi trong quan heä giöõ ngöôøi vôùi ngöôøi, trong giao tieáp vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh.
- Theå hieän trình ñoä vaên hoùa, ñaïo ñöùc cuûa moäi ngöôøi.
IV. Dặn dò.
- Về nhà học bài, làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa trang 27, 28.
- Sưu tầm những hình ảnh, những câu ca dao, tục ngữ về lịch sự,tế nhị.
Kính chúc Quý Thầy, cô nhiều sức khỏe.
Chúc các em học tập tốt
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓