Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §2. Hàm số bậc nhất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Việt Dũng
Ngày gửi: 15h:05' 22-05-2013
Dung lượng: 726.0 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
1) Điền vào chỗ trống
Cho hàm số y = f(x) xác định với mọi x thuộc R
Với bất kì thuộc vào R
Nếu mà thì hàm số y = f(x) …………………………
Nếu mà thì hàm số y = f(x) …………………………
2) Bài tập: Cho hàm số y = f(x) = 2x
Cho hai giá trị bất kỳ x1, x2 sao cho x1Hãy chứng minh f(x1) KIỂM TRA BÀI CŨ
đồng biến trên R
nghịch biến trên R
Tiết 21: HÀM SỐ BẬC NHẤT
HÀM SỐ BẬC NHẤT
Tiết:21
Bài toán: Một ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét ? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8 km.
BẾN XE
8 km
Trung tâm
HÀ NỘI
HUẾ
50 t
8
50t + 8 (km)
1. Khái niệm về hàm bậc nhất
Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = …….
50 (km)
50t (km)
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán: Một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
58
108
158
208

?2
Tại sao đại lượng s là hàm số của t ?
Đại lượng s là hàm số của đại lượng t vì:
Đại lượng s phụ thuộc vào đại lượng thay đổi t
- Với mỗi giá trị của t, xác định được chỉ một giá trị tương ứng của s
S = 50t + 8 là hàm số bậc nhất

Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
Khái niệm về hàm số bậc nhất
là hàm số bậc nhất
Vậy hàm số bậc nhất có dạng như thế nào?
Nếu thay s bởi y; t bởi x ta có công thức hàm số nào?
S = 50 t + 8
Nếu thay 50 bởi a và 8 bởi b ta có công thức nào?
y
a
x
b
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
BT1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất, xác định hệ số a, b.
(a = -5; b = 1)
(a = -2; b = 3)
(a = 0,5; b=0)
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Không là hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
y = 2x + 1
(a = 2; b = 1)
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
2. Tính chất
1) Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1
Cho x hai giá trị bất kì , sao cho
Hãy chứng minh rồi rút ra kết luận hàm số đồng biến trên R
2) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 1
Cho x hai giá trị bất kì , sao cho
Hãy chứng minh rồi rút ra kết luận hàm số nghịch biến trên R
Ta có:
Vậy hàm số đồng biến trên R
Ta có:
Vậy hàm số nghịch biến trên R
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
2. Tính chất
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0?4
Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong các trường hợp sau:
a) Hàm số đồng biến
b) Hàm số nghịch biến
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
2. Tính chất
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0BT1: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất, xác định hệ số a, b.
(a = -5; b = 1)
(a = -2; b = 3)
(a = 0,5; b=0)
Không là hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
Không là hàm số bậc nhất
(nghịch biến)
(nghịch biến)
(đồng biến)
(đồng biến)
(đồng biến)
y = 2x + 1
(a = 2; b = 1)
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
2. Tính chất
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 01
2
3
4
Trò chơi ô chữ
Hàm số y = mx + 2 ( m là tham số) là hàm số bậc nhất khi:
D m = 0
Đáp án Đúng: C
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
Giờ
Hàm số y = f(x) = (m - 2)x + 1 (m là tham số) không là hàm
số bậc nhất khi
D m = 2
Đáp án Đúng: D
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
D m > 3
A m  6
B m  6
C m < 6
Hàm số bậc nhất y = (6 - m)x + m-3 (m là tham số) đồng biến
trên R khi:
Đáp án Đúng: C
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
D m > -1
A m < 4
B m  4
C m < -0,5
Hàm số bậc nhất y = (m - 4)x + 2m+1 (m là tham số)
nghịch biến trên R khi:
Đáp án Đúng: A
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết
giờ
Tiết 21 HÀM SỐ BẬC NHẤT
1. Khái niệm về hàm số bậc nhất
a) Bài toán (xem sgk/46)
b) Định nghĩa
Chú ý:
- Khi b = 0 thì hàm số bậc nhất có dạng : y = ax
Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b
trong đó a, b là các số cho trước và
2. Tính chất
Hàm số bậc nhất y = ax + b xác định với mọi giá trị của x thuộc R
a) Đồng biến trên R, khi a > 0
b) Nghịch biến trên R, khi a < 0Hướng dẫn về nhà
Nắm v?ng định nghĩa, tính chất hàm số bậc nhất
Làm bài tập 9, 10 SGK trang 48.
Làm bài tập 6 SBT trang 57.
Hướng dẫn bài 10 SGK:
Chiều dài HCN là 30cm
Khi bớt x(cm) chiều dài là
30 - x (cm)
Sau khi bớt x(cm) chiều rộng là
20 - x(cm)
Công thức tính chu vi p = 2.(d+r)
* Chu?n b? ti?t sau: Luy?n t?p
20cm
30cm
x
x
Tiết 21: HÀM SỐ BẬC NHẤT
Khái niệm về hàm số bậc nhất
Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng.
Sau 1 giờ, ôtô đi được: ……..
Sau t giờ, ôtô đi được: ………
Sau t giờ, ôtô cách trung tâm Hà Nội là: s = …
?1
50 (km)
50.t (km)
50t + 8 (km)
a) Bài toán: Một xe ôtô chở khách đi từ bến xe phía nam Hà Nội vào Huế với vận tốc trung bình 50km/h. Hỏi sau t giờ xe ôtô đó cách trung tâm Hà Nội bao nhiêu kilômét? Biết rằng bến xe phía nam cách trung tâm Hà Nội 8km.
 
Gửi ý kiến