Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24 VỀ ĐÔNG Y

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nguyệt Thu
Ngày gửi: 08h:06' 19-06-2013
Dung lượng: 11.6 KB
Số lượt tải: 342
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÚ HOÀ
PHÒNG Y TẾ

Số: /BC-PYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Hoà, ngày tháng năm 2013


BÁO CÁO
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW
của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam
và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

Thực hiện Công văn số 138-CV/BTGHU ngày 23/4/2013 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới. Phòng y tế huyện báo cáo kết quả với nội dung sau:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Huyện Phú Hoà là một huyện mới được thành lập vào tháng 02/2002, là huyện thuần nông, lúc mới thành lập toàn huyện có 8 đơn vị hành chính cấp xã và 39 thôn buôn trong đó có 01 buôn dân tộc thiểu số. Đầu năm 2008, thực hiện việc chia tách địa giới hành chính thành lập Thị trấn Phú Hoà nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã toàn huyện lên 9 đơn vị. Bộ máy y tế tuyến huyện gồm:
Phòng y tế huyện Phú Hoà, trực thuộc UBND huyện Phú Hoà, thực hiện chức năng quản lý y tế trên địa bàn huyện.
Bệnh viện huyện Phú Hoà, trực thuộc Sở y tế Phú Yên, thực hiện công tác khám chữa bệnh.
Trung tâm y tế huyện Phú Hoà, trực thuộc Sở y tế Phú Yên, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, trực tiếp quản lý các Trạm y tế xã.
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình, thực hiện chương trình mục tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình.
Hội Đông y huyện là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp đặc thù, trực thuộc Ủy ban mặt trận huyện quản lý.
Toàn huyện có 11 người là Y sĩ Y học cổ truyền và y sĩ đa khoa định hướng Y học cổ truyền hoạt động tại 8/9 trạm y tế xã, thị trấn. Việc bố trí cán bộ chưa đảm bảo cơ cấu chức danh chuyên môn dẫn đến có trạm y tế 2 cán bộ phụ trách khám đông y nhưng cũng có trạm y tế không có cán bộ đông y.
Bệnh viện đa khoa huyện có biên chế Y sĩ y học cổ truyền nhưng chưa tổ chức công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
Toàn huyện có 8/9 xã có tổ chức cơ sở Hội, trong đó có 5 cơ sở hội hoạt động lồng ghép với Trạm y tế xã. Tổng số hội viên là 55 người, trong đó có 02 bác sĩ, 01 dược tá, 9 y sĩ đông y, 01 kỷ thuật viên, 42 lương y.
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, LÃNH ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
Tổ chức quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước:
Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư về phát triền nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 6/10/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/11/2008 của UBND huyện Phú Hòa về triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
Kế hoạch số 58-KH/HU ngày 14/11/2008 của Ban thường vụ huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách Quốc gia về Y dược học cổ truyền tỉnh Phú Yên từ nay đến năm 2010.
Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư khóa X về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới.
Công tác tổ chức quán triệt, học tập tốt từ huyện đến xã nên đã tạo chuyển biến rõ nét trong
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓